Gyászhírek, 2018. március 1.

Gyászhírek, 2018. március 1.
Fájó szívvel búcsúzunk HEIELMAN MÁRIÁTÓL, akivel együtt jártunk iskolába az 1948-1951 tanévben. Istentől megnyugvást kívánunk a családnak!


Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, VARGA JÓZSEFRE halála 20. évfordulóján. A bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, LÖSCHER RÓBERT-SÁNDOR életének 66. évében elhunyt. Temetése 2018. március 2-án a városi kápolnából lesz. Nyugodjék békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzom egyetlen testvéremtől, DERECICHEI MARIATÓL (szül. IONAŞ), aki életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése március 1-jén 14 órakor a Frenţiu kápolnából. „Testvérem, ki elköltöztél e szennyes világból a szeretet és nyugalom kertjébe, angyalok és szentek közé, tudnod kell, hogy hitem nem hagyott el, talán erősebb, mint valaha, hiszem, hogy egyszer, visszatérsz.” Téged soha el nem felejtő testvéred, Iluci és sógorod Laci.

*

Fájó szívvel búcsúzom keresztanyukámtól, DERECICHEI MARIATÓL, aki életének 56. évében váratlanul visszaadta lelket Teremtőjének. Keresztlányod Barbi és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom lányomtól, DERECICHEI MARIATÓL (a ruhagyár dolgozója), aki tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából. „Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillagszemed. Vigyázunk az álmodra… Te csak aludjál! Drága gyermekem, Isten veled!” Szerető édesanyád özv. Ionaş Mária.

*

Fájó szívvel emlékezünk ILOSVAI ISTVÁNRA (élt 61 évet, Élesd), aki 4 éve hagyott itt bennünket örökre. „Úgy volt ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még!” Nyugodjon békében!Emlékét őrzi felesége Annuska, anyósa, sógora János és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, LŐSCHET RÓBERTTŐL. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Lőschet József és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk 18 éve elhunyt BALOGH SÁNDORRA (volt szabómester).
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom./ Sírodra szálljon csend és nyugalom.” Szívünkben örökké élni fog emléked. Nyugodj békében! Szerető családja, felesége Jolánka, fiai Attila és Sándor, menye Irénke, unokái Tamás és Norbert.

*

„Nem fogjuk már reszkető kezed,/ nem simogatjuk őszülő fejed,/ nem tekint ránk aggódó szemed./ Marad a csend, mindent köszönünk neked.” Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk drága, jó édesanyánkra, BRÁVÁCZ ROZÁLIÁRA (Hegyközpályi), akit ma 2 éve kísértünk utolsó útjára. Nyugalmad legyen áldott, pihenésed csendes! Emléked szívünkben őrizzük, amíg csak élünk. Szerető lányaid, fiad, családjaikkal.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesapa, nagyapa, orvos, DR. ÁBRÁM LÁSZLÓ (Érmihályfalva) örökre elment közülünk. Pihenése legyen áldott! Emlékét szeretettel őrzi családja.

*

„Virágot viszünk egy néma sírra,/ de ezzel már téged nem hozhatunk vissza./ Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/ hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./ Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk,/ hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága szerettünk, ID. KREMSZ TIBOR 6 hónapja, augusztus 29-én örökre itthagyott bennünket. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezik rá: bánatos felesége Irma, gyermekei Tibor és Csaba, menye Lorena és imádott unokája Andrea.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szerettünktől, BARABÁS TERÉZIÁTÓL, akinek szerető szíve február 28-án megszűnt dobogni. Temetése március 2-án pénteken 15 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Igen tisztelt, drága KÓSA JANCSI hamarabb szerettem volna kifejezni részvétem a számunkra gyors váratlan eltávozásodért. Sokat voltunk templomban, énekeltünk kórusban. Azóta a férjem is már veled fent találkozott. „Tanár úr”, Isten veled! Méder Lívia.

*

12 éve megpihenni tértél drága nővérem, CSÁKY ERZSÉBET hiszen az élet semmi más, csak múló látomás. Emberi szívekben halványulnak az emlékek, de én mindennap érzem hiányodat szeretett testvérem. Húgod Magdi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett sógorunk, keresztapánk, FÜREDI ISTVÁN elhunyt. Temetése pénteken 15 órakor a podgorai református templomból. Kurtán Öcsi, a Kurtán és a Szferle család.

*

„Uram, ismertél, mielőtt a világra jöttem, és képmásodra alkottál engem. Most visszaadom neked a lelkem, mert csak a tiéd az, teremtő Istenem.”BARABÁS TERÉZIA, BALOGA EVA, SUCIU DORINA, ERDEI MARIOARA, LERINT SABINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.