Gyászhírek, 2018. május 8.

Gyászhírek, 2018. május 8.
Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett osztálytársnőnktől, Krajnik Piroskától. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az Ady Endre Elméleti Líceum 1966-ban végzett XI.B osztálya.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága Édesanyánk, GYULAFALVY MÁRIA nyugalmazott magyartanár 2018. május 2-án, életének 88. évében Hatvanban elhunyt. Hamvait római katolikus szertartás szerint, 2018. május 14-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a hatvani Belvárosi temetőben. Gyászolják leányai: Kati és Marika családjaikkal együtt.

*

A nagyváradi Ady Endre Líceum közössége megrendülten értesült iskolánk egykori jeles pedagógusa, Gyulafalvy Mária magyartanár haláláról. Marika néni évtizedeken át oktatott az anyanyelv szeretetére, a magyar kultúra ápolására, megőrzésére, a közösség iránti elkötelezettségre. Mosolya, sugárzó derűje, elismerő, biztató szavai nemzedékeket indítottak útra azzal a hittel, hogy a szeretet és a helytállás a legnagyobb emberi érték, amiért érdemes megszületni és élni. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek őszinte részvétünket nyilvánítva kívánunk vigasztalódást!

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, testvér, nagyapa, VIRÁG SÁNDOR hosszú szenvedés után 72 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, május 9-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle lányai, unokái, veje, nővérei.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SAMAJ MÁRIA életének 81. évében elhunyt. Temetése szerdán, május 9-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: férje Jancsi, fiai Olivér és Arnold családjaikkal.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága szülőkre, NAGY ZSUZSANNÁRA (szül. BORSOS, Székelyhíd) halálának 25. évfordulóján. Örökké bánatos lánya Éva és unokája Ati.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve elveszítettük a szeretett feleséget és anyát, GARÁN ÉVÁT (Székelyhíd). „Úgy volt Ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogyan volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még. Véget ért szenvedése, szívében nyugalom. A miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen.” Szerették, tisztelték és becsülték. Gyászolja bánatos férje és fia.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, SZABÓ ESZTERTŐL (Bihar), aki 96 évesen rövid szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle menye Zsuzsa, unokái Józsi, Zsuzsa, Tünde és családjai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk és a nagymama, SZABÓ ESZTER
96 éves korában csendesen eltávozott közülünk. Temetése május 8-án 14 órakor a bihari református kápolnából. Az örökké gyászoló család és szeretett unokája Ivett és barátja Szabi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, LEINER JÓZSEFTŐL. Hirtelen jött halála örökre fájó nyomot hagy bennünk. Isten adjon neki örök nyugalmat. Temetése kedden 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Örökre bánatos lánya, fia és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, CSÜDÖM ISTVÁNRA halálának 31. évfordulóján, és SZŰCS LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. A bánatos család.

*

„Jertek érte égi szentek, / Szent angyalok érte jertek! / Körötökbe fogadjátok, / Úristennek ajánljátok”. TOARNICZKY GIZELLA, VIRÁG SÁNDOR, SAMAJ MÁRIA, CIOTEA VETURIA, POP IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.