Gyászhírek, 2018. május 7.

Gyászhírek, 2018. május 7.
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, és ismerősöknek, akik részvétüket nyilvánították és utolsó útjára elkísérték a szeretett édesapát, férjet, nagyapát, dédnagyapát, id. Ujhelyi Oszkárt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, ID. UJHELYI OSZKÁRTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodj békében. L. László és Éva.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, a drága férj, édesapa, nagyapa, dédapa, UJHELYI OSZKÁR elvesztése miatti mély fájdalmában. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! A volt „Törekvés” Veterán Labdarúgó barátai, Kiss Rudolf, Kozák Lajos, Nagy István, Nagy József, Torzsok Sándor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, SZAKÁL VIOLÁTÓL. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az Ady Endre Elméleti Líceum 1980-ban végzett XII. C. osztálya.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett barátnőtől, SIPOS VIOLÁTÓL. Őszinte részvétünk és mély együttérzésünk férjének, barátunknak LACINAK, lányának DÓRINAK és a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Emmuci, Barna és Róbert.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánkna,k SIPOS LÁSZLÓNAK és családjának szeretett felesége elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Tehnologistica és Bruno Logic Kft. munkaközössége.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett barátnőmtől, SIPOS VIOLÁTÓL. Őszinte együttérzésünk családjának. Erika és Pál.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátnőnktől, SIPOS VIOLÁTÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki férjének LACINAK, lányának DÓRINAK és családjának. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Isten nyugtassa békében! A Kocsis család, valamint Andrea és Márk.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk tőled drága VIOLA, mosolygós arcodat nem feledjük el soha. Elmentél egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni nem volt már alkalom. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Nyugodj békében drága lélek! Olgis, Ádám, Tünde és Barna.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett, drága gyermekünkre és a testvérre, DR. BALOGH LÁSZLÓRA, aki már húsz éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos szülei és szerető testvére.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló PAP családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa és jó barát, ID. PAP SÁNDOR elvesztése miatti mély fájdalmában. Adjon az Úr neki örök nyugodalmat! Gyula, Anikó és Erika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább szülőkre, HARSÁNYI ISTVÁNRA halálának 30. évfordulóján és ÖZV. HARSÁNYI ISTVÁNNÉRA halálának 24. évfordulóján. Örökké bánatos lányuk Zsuzsika, a rokonok, ismerősök.

*

Szomorúan tudatjuk, hogy VÉG ANNA (szül. KUCSERIK PANNI) 2018. április 27-én, 90 éves korában elhunyt Székesfehérváron. Béke poraira! A gyászoló család.

*

Szomorúan búcsúzom tőled, PANNI. Nyugodj békében! Szöszi.

*

„Előttem van arcod, a tekinteted. Látom, ahogy kinyújtod felém a kezed. Szelíd szemeidben a szeretet fénylett. S olyan jó volt mindig látni téged!” Mélységes szeretettel és tisztelettel emlékezem a ma három éve elhunyt Édesanyámra, VURA TERÉZRE (Várasfenes). Emléke él és élni fog mindörökké! Lánya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, CZIRJÁK GYULÁRA,aki már 6 hónapja, hogy itthagyott bennünket. Itt állunk sírodnál, némán és csendesen. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi sem, nyugalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívü nkben örökre megmaradsz. Örökké bánatos felesége Magda, lánya, fia, veje, menye és unokái.

*

„Fogadja őt szeretetébe a mennyei Atya, és a Szentlélek örök szeretetében őrvendjen a szentek társaságának!” LEITNER JÓZSEF,Ó SZABÓ ETELKA-VILMA, SIPOS VIOLA-OLGA, PAP SÁNDOR, CRISTE MARIN, BRISCAN GHEORGHE, BUCIUMAN MARIA, MIHES IOAN, COVACI ANDREI, DUMITRU DAN-GHEORGHE. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága feleségem, SIPOS VIOLA (szül. Szakáll) rendkívül hosszas, türelemmel és sok küzdelemmel viselt betegség után 57 éves korában elhunyt. Temetése május 7-én, hétfőn 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Szerető férje Laci.

*

„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, az akit nagyon szerettek.”(Tóth Árpád) SIPOS VIOLA OLGA (1961–2018). Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, hogy Sipos Viola Olga (szül. Szakáll), a szeretett testvér, leány gyermek, sógórnő, keresztanya, nagynéni 2018.05.04-én 57 éves korában hosszantartó, súlyos betegség után itthagyott bennünket. Szeretett halottunk földi maradványait 2018.05.07-én helyezzük örök nyugalomra. Drága emléke szívünkben örökké él! A Szakáll család.

*

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igazi öleléssel…” Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk drága édesanyámtól, az anyóstól és nagymamától, SIPOS VIOLÁTÓL. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! Lelkiekben mindig velünk leszel, a köztünk lévő kötelék soha meg nem szűnik. Örökké szeretni fogunk! Lánya Dóri, veje Szabolcs és unokája Zalán.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, szeretett VIOLÁJUK elvesztése miatt. Bernát család.