Gyászhírek, 2018. május 31.

Gyászhírek, 2018. május 31.
Már négy év óta mind csak emlékezünk… RUTTKAI RUDOLF (1937–2014, Mezőtelegd), nyugodj békében! Szeretteid.

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, GYŐRI JULIÁNNÁRA (Nyüved) halálának első évfordulóján. „Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben a fájdalom és a bánat nem szűnt meg. Mert te voltál a jóság és szeretet, felejteni téged nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket.” Nyugodjál békében te drága jó lélek! Örökké bánatos férje Gábor, lánya Magda és fia Gabi.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. NÉMETH JÁNOSRA (Szentjobb) halálának 8. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked!” A gyászoló család.
*
„Csoda volt, hogy éltél, Hogy bennünket szerettél, Te nekünk nem haltál meg, Csak álmodni mentél.” Mély fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt férjre, apára, nagyapára, rokonra, PAPP GYULÁRA (biológia-földrajz tanár). Akik ismerték, szerették, áldozzanak egy csendes percet emlékének. Bánatos családja.
*
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, a nagymamától, dédnagymamától, BUJDOSÓ ELVÍRÁTÓL. Temetése 2018. május 31-én, csütörtökön 14 órakor a városi kápolnából. Gyászoló leányai Elvíra és Mónika, vejei Imi és Zoli, unokái Krisztina, Andrea, Róbert, Roland-Márk, dédunokái Szandy és Sarah.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak barátunk, RÁCZ SÁNDOR elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Vasok József és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, POPA ZAHARIA életének 96. évében csendesen elhunyt. Temetése pénteken, június 1-jén 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától és nagyapától, RÁCZ SÁNDORTÓL. (Nagybánya) „Hirtelen mentél el, egy perc alatt, szívünkben csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Temetése 2018.05.31-én 16 órától a püspöki temető kápolnájából. Búcsúzik tőle szerető felesége, egyetlen fia, anyósa, drága kis unokája.
*
„Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.” Fájó szívvel búcsúzunk RÁCZ SÁNDORTÓL. Gyuszi, Enikő és keresztlánya Anita.
*
Megrendülten és fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, apa, nagyapa, ID. RÁCZ SÁNDOR életének 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. május 31-én d.u. 16 órakor a püspöki temető kápolnájából. A bánatos család.
*
„Nyissátok meg nékem kapuit az égnek, hogy rajtuk belépve, hálát adjak az Úrnak.” RÁCZ SÁNDOR, BRAZDĂ IOAN, CRIŞAN MARIA, POPA ZAHARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La capătul Drumului) Kdt. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH MAGDOLNÁRA halálának 12. évfordulóján. „Mikor a gyászban, a fájdalomtól könny csorog szemedből szívedig, mi gyorsan feldobog, hiába telnek múlnak az évek el, még mindig látod, de ha nyúlsz felé, nem éred el, minden emlék és kép előtör, veled marad örökké amit megőrzöl.” Bánatos családja.
*
A 40. érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra: FEKETE ESZTERRE, GRIPP IRÉNRE, DÉNES IDÁRA, SZIKSZAI MARGITRA. A I. Vulcan Pedagógiai Líceum 1978-ban végzett V. C óvónőképző osztálya.
*
Csendesen alszik, megpihent végleg, Angyalok bölcsője ringatja már, Nem jöhet vissza, hiába várjuk, Emléke szívünkben otthont talál. Veletek vagyunk lelketek fájdalmában, amikor elvesztettétek a szerető férjet, apát és vőt, RÁCZ SÁNDORT. Emléke szívünkben örökké élni fog! Olívia és imádott unokája Viki.
*
Elment egy lélek ma ismét a földről, Kit szívünk sosem feled. Csendesen figyelsz már odaföntről, Legyen búcsunk, Isten veled! Őszinte részvétünk KATINAK, SANYINAK, JULISKA néninek a szeretett férj, apa és vő, RÁCZ SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében! Lia, Robi és Dédi.
*
Lecsukott szemmel még látom a lelket, Ki mellettem ül és nekem mesél, Nem maradt más utánad csak az emlék, Örökre szeretlek, bárhol legyél! Búcsúzom drága tatámtól, RÁCZ SÁNDORTÓL, akit át szerettem volna ölelni utoljára, de már nem volt rá alkalom. Ha felnézek a csillagokra, ott leszel nekem. Unokád Rácz Viki.
*
Örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor hét éve elragadta a kegyetlen halál SZODORAI JÓZSEFET (Éradony). Mosolygós arcát, szeretetét szívünkben őrizzük. Felesége, leánya, veje, unokája.
*
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem arra a szomorú napra, amikor ma 10 éve 19 évesen elveszítettem egyetlen gyermekemet, IFJ. LÉTAI IMRÉT (Érkeserű). Egy tavaszi napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Hiába borul rád a temető csendje, Szívemben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, Emlékedet megőrzöm egy életen át. Örökké bánatos édesanyád.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Rácz Sándornak és családjának, szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Drumuri Bihor Rt. Munkaközössége.
*
Szívünkben sírig tartó fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, FAZEKAS ZSOLT JÁNOSRA és barátnőjére, DOMJÁN TÍMEA CSILLÁRA, akik már 11 éve itthagytak bennünket. Míg létezünk, nem lesztek elfeledve. A bánatos család.
*
„Ha el is mentem, itt leszek veled, Leszek a lelkeden aranykeret. Mindig itt leszek titkon, észrevétlen, Ha el is mentem, itt maradt a léptem, Végig kopog az édes otthonon…” Mély fájdalommal emlékezünk a 11 éve elhunyt drága gyermekeinkre, DOMJÁN TÍMEA-CSILLÁRA (élt 22 évet) és FAZEKAS ZSOLT-JÁNOSRA (élt 33 évet), akik egy szörnyű balesetben vesztették életüket. Nyugodjatok békében, emlékeinkben örökké velünk vagytok! Anyu, apu és nővéred Reni.
*
„Istenem súgd meg neki halkan, Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam, Álmomban keressen meg engem, Még egyszer hadd lássam, had öleljem! Nem szolnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, A drága egyetlen unokámat. Hadd legyen nekem ez a legszebb álom, Súgd meg neki halkan, én Minden nap várom!” Halálának 9. évfordulóján emlékezünk lelkünk mély fájdalmával drága szeretett unokánkra, IFJÚ LÉTAI IMRÉRE (Érkeserű). Örökké bánatos nagyszülei Erzsike és Béla.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága szerető férjre, apára, apósra, nagyapára, SIPOS GÁBORRA, aki 6 hónapja hunyt el. „Nehéz egyedül lenni, az együtt töltött éveket soha nem feledni. Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe. A hiányod nem pótolja semmi. Nélküled üres és hideg lett otthonom. Nincs kivel megosszam örömöm-bánatom. A fájdalmat leírni nem lehet. Csak letörölni a hulló könnyeket.” Nyugodj békében! Szerető feleséged Erzsike, lányod Elvira, vejed Laci és drága két unokáid Norbi és Tamás.