Gyászhírek, 2018. május 25.

Gyászhírek, 2018. május 25.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BAJUSZ ÁGNES ILONA (élt 81 évet) örökre itthagyott bennünket. Temetése pénteken 13 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, BAJUSZ ÁGNES ILONÁTÓL, aki életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.” Szomorú és fájó szívvel búcsúznak tőle fiai József és Zoltán, menyei Katalin és Bea, unokái Tamás, Máté és Eszter.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától, BAJUSZ ÁGNES ILONÁTÓL. „Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál, Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.” Szomorú szívvel búcsúzik tőle unokája Tamás és felesége Noémi.
*
Őszintén együtt érzünk JÓZSIVAL és ZOLIVAL, amikor édesanyjuktól, BAJUSZ ÁGNESTŐL búcsúznak. „ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” (1. Thesz 4,17). Nagy Csilla és Zoli.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett anyatársunktól, BAJUSZ ÁGNES ILONÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle: Fekete János és felesége Mária.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Bajusz családnak szeretett édesanyjuk, BAJUSZ ÁGNES ILONA elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A Material Group KFT munkaközössége.
*
Őszinte együttérzéssel kívánunk vigasztalódást unokaöcséinknek, drága nagynénénk, BAJUSZ ÁGNES öröklétbe távozásakor. „Nem félek…, mert Te velem vagy.” (25. Zsoltár). Kristó Éva, Sándor Zsuzsa és családjaik.
*
Fájó szívvel búcsúzunk ERDEI JULIANNÁTÓL (szül. ROSTÁS), aki 94 éves korában hosszú betegeskedés után elhunyt. Temetése pénteken, 2018. május 25-én a Steinberger kápolnából 11 órai kezdettel. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Búcsúzik tőle Tibi, Timi, Evelin, Blanka és Klári.
*
Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 6 hónapja elhunyt drága édesanyámra, ÖZV. TÖRPE JÁNOSNÉ (szül. JOÓ ANNÁRA). Lelki üdvéért gyászmisét tartunk vasárnap d.u. 6 órakor a Szent László-templomban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nagyon hiányzol Anyu! Gyászoló családja.
*
Halálának 6. évfordulóján soha el nem múló szeretettel a szívünkben emlékezünk KERTÉSZ MÁRTÁRA. Nyugodj békében! Barátnője Kocsis Ilona, gyermekei Krisztina, Ferdinánd.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KRISTÓF DÁNIELNEK és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa, férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Szacsvay Imre Általános Iskola második Step by step osztályának közössége és a tanító nénik.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, KÓTI EDITRE, és édesapánkra, KÓTI ERNŐRE (Élesd), akik ma 7. illetve 11. éve hagytak itt bennünket. Emléküket szívünkben örökké megőrizzük. Lányuk Éva és családja, fiuk Zsolti és családja.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó szeretett anyát, MOŞ MARIAT ma nyolc éve elrabolta a kegyetlen halál. Lánya Sanda és örökké bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, PÁLL (BIRI) GIZELLÁRA, aki egy éve hagyott itt bennünket. Gyászolja szerető fia Ferencz és unokája Petra Boglárka.
*
Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, FÖEDL VERONIKÁRA (Margitta) halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető fiai Péter és József családjaikkal.
*
Részvéttel a családnak, szeretettel megőrizzük LUCACI ZOIA kedves emlékét. A Csatári és Németi család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk a szeretett testvér, nagynéni, unokahúg, LUCACI ZOIA (66 éves) korai, váratlan elhunytát. A temetéssel kapcsolatos információ: Tel. 0770-409-022. Örök emlékezéssel búcsúzunk: Ana családjával, Bianca és Ofir családjával, valamint nagynénje Klári.
*
A szeretet mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér. A váradcsehi temető néma sírkertjében 14 éve alussza örök álmát a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. ILYÉS FERENC. „Keressük minden nap, de nincs már sehol, Gondolatban mégis mindig itt van valahol. Talán egy napsugárban, vagy egy csillagban az égen, Mi most is várjuk, ugyanúgy mint régen.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes, ott ahol már nincs fájdalom csak örök béke. Nyugodjon békében! Örökké bánatos fia Jancsi, menye és unokája Alice.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk egyetlen, drága gyermekünkre, PÉK ERIKÁRA (élt 18 évet) május 28-án, halálának 18. évfordulóján. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Csak az idő műlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében! Örökké bánatos szüleid.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk, ID. MÁRKUS ZOLTÁN 2018. május 22-én elhunyt. Búcsúztatója 2018. május 26-án 12:00-kor a nagyváradi Rulikowski temetőben, a Városi kápolnából. A gyászoló Márkus család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára és férjre, SOMOGYI KÁROLYRA halálának 18. évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek! Egyetlen lánya Mónika és felesége Teri.
*
„Az élet mulandó, az emlékezet örök.” Fájó szívvel emlékezek, DR. BODONI ISTVÁNRA (sebészorvos) halálának 20. évfordulóján. Felesége, Éva.
*
A veszteség örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és testvérre, BÖRDÖS ALBERTRE (Bors) halálának 3. évfordulóján. „S ha foszló felhőn át tekint / A hold földi rögre / Az emlék hozzád visz megint / Örökre, mindörökre.” (Eminescu) Szerető családja.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a KRISTÓF családnak szeretett barátunk elvesztése miatt. Emlékét örökre megőrizzük. Nyugvása legyen békés. Rékási János és családja.
*
Őszintén együtt érzünk VÁNYA IMIKÉVEL szeretett nagymamája elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében GIZI MAMA! Rékási János és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédmamától, CSEKE ILONÁTÓL. Ott van ő már, ahol nem fáj semmi, csendes pihenését nem zavarja senki. Nyugodjon csendesen, legyen békés álma, találjon rá odafönn az örök boldogságra. Temetése szombaton, 2018.05.26-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.
*
Köszönjük, hogy lelked a lelkembe írtad. Nincs felettünk hatalma a sírnak. Örök az arcod, nem szállt el a szavad. Minden mosolyod a lelkünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a nagyszülőkre és dédszülőkre, GROF KÁLMÁNRA 34 éve, GROF ROZÁLIÁRA (szül. SZERZŐ, 6 éve), és a testvérre, nagybácsira, IF. GROF KÁLMÁNRA (10 éve). Lánya Erzsike, fia Sanyi és családjaik.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, PÁPA JENŐRE halálának 2. évfordulóján. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt ahogy éltél, és minket szerettél, csoda volt ahogy az életért küzdöttél. De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, szívünkben örökre élni fogsz mint a csillagok.” A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, SZÜCS ISTVÁNRA (Mezőtelegd) halálának 24. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Fejet hajtunk ismét sírod előtt állva, Virággal kezünkben mindent meghálálva, Legyen békés álmod a csillagos égben, Kívánjuk mindnyájan, nyugodjál békében. Bánatos felesége Mária, lánya Marika és unokája Ioana.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér és anyatárs, BAJUSZ ÁGNES ILONA elvesztése miatti mély fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében. Kundi Éva.
*
Kegyelettel, tisztelettel emlékezem és szeretettel gondolok drága édesanyámra, ÖZV. ALBERT SÁNDORNÉRA (szül. PAPP ERZSÉBETRE, Nagyvárad), akit májusban, orgonavirágzáskor adott az Úr. Imával köszöntöm lelkét, és úgy mint valaha zongorán kedvenc zeneszámával: Beethoven „Für Elise”-el. De most semmi válasz!… Hol van Anyám?… csend… Fényképe szomorúan tekint rám… 10 éve májusban orgonavirágzáskor magához szólította az Úr… nemes lelke a magasba emelkedett Istenhez… Példaértékű élete, jósága, szeretete feledhetetlen! Hálás köszönettel, 10 éve őt sirató lánya Ilú! (Magyar-Albert Ilona-ny. Tanár). „Viszontlátásra az égi sugárban, Viszontlátásra a Holdnak udvarán, Vagy a Tejút valamely csillagán!”.
*
„Elhunyt testvérünk hozzátartozóit vigasztald meg, Urunk, hogy feltámadunk és a örök életben ujra találkozunk.” BAŢ RAVECA, VÂLCEANU ANCA LIGIA, PISKORAN IOAN, POPOVICI IONEL, ERDEI JULIÁNNA, LUCACI ZOIA, ROŞU ANA, MATEIU FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „AZ Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.