Gyászhírek, 2018. május 22.

Gyászhírek, 2018. május 22.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték a drága HORVÁTH PETRONELLÁT (szül. MADAS) és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Pihenése legyen csendes. A bánatos, gyászoló család.

Fájdalommal szívünkben emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, Kocsis Csabára, aki egy éve hagyott itt bennünket örökre. Nyugodjon békében! Felesége Julika, lánya Edit, vejei és unokái.

*

BERECZKI OLGA szeretteinek Isten vigasztaló pünkösdi lelke által kíván az Ő akaratában való megnyugvást az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztallak titeket.”(Máté 11,28)

*

Eltelt szomorú 6 hónap, amióta drága apukánk, IFJ. PETRI SÁNDOR (Hegyközszáldobágy) búcsú nélkül itthagyott bennünket. Drága apuka! Ha még volnál, és ha valaki megkérdezne e szó mit jelent nekem, talán zavarba jönnék, s nem tudnám mit mondjak hirtelen. Szeretet – törődés – Figyelem. De hangosan csak ennyit mondanék: Nekem a mindenem. Nagyon-nagyon hiányzol.
Lányai Kata, Márta, vejei Sándor, Máriusz, szeretett unokája kicsi Sanyika.

*

Az idő nem törli a könnyeket, emlékeket amióta 6 hónapja, hogy elmentél mellőlem. Hiába várva rád, a férjet, az édesapát, PETRI SÁNDORT. „Hulló könnyekkel állok sírod felett, a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, nehéz az életet élni nélküled. Ha a bús napjaim le fognak telni. Oda vágyok hozzád megpihenni.” A szeretet örök.

*

A múltra vissza nézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. A temető csendje ad neki nyugalmat. Szívünk fájdalma örökre megmarad! Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és apósra, GÁBOR JÓZSEFRE halálának második évfordulóján. Szerető felesége Irma, fiai és menyei.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, JÁGER SÁNDORRA (Mezőtelegd) halálának 13. évfordulóján. „Bús a temető csendes suttogása, ma kimegyek hozzád, ez maradt számomra. Pihensz sírodba örökre. Elfeledni téged nem foglak sohasem.” Feleséged Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. PUSZTAI IMRÉRE halálának 4. és PUSZTAI ÉVÁRA (szül. MORA) halálának 7. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Lányuk és családja és fiuk és családja.

*

„Köszönjük, Urunk, meghalt testvérünk nevében a sok kegyelmet, mellyel segítetted őt, hogy türelemmel hordozza az élet keresztjét és engedd, hogy folytatása örök élet legyen.” „Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, De ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogy lesz, immár kész a leltár, éltem – és ebbe más is belehalt már.” Mély fájdalommal és megtört szívvel vettem tudomásul, hogy legdrágább unokatestvérem, PAPP GÁBOR súlyos és fájdalmas betegség után 68 éves korában itthagyta szeretteit. „Vándorok vagyunk a földön, nincs itt maradandó lakásunk. De ott az Istennél van helyünk, örökkévaló, mennyei hajlék, ahol nyugalom, béke és örök élet vár ránk.” Őszinte együttérzésünket fejezzük ki drága unokatestvérünknek, PAPP IBOLYÁNAK, a jó Isten adjon megfáradt férjének nyugalmat, lelkének örök békességet és üdvösséget. A gyászoló családnak vigasztalást, erőt, oltalmat és segítséget fájdalmuk és gyászuk elhordásához. Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod! Emléked örökké szívünkben őrizzük. Nyugodj békében, drága lélek! Amíg élünk, te is itt élsz velünk. Szerető unokatestvéred Gyuri és leánya Dana.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra (május 20.) amikor 12 éve elrabolta a kegyetlen halál

a drága édesanyát, anyóst, nagymamát, dédit, NAGY VILMÁT és 1 éve (június 7.), hogy drága édesapánk, NAGY LAJOS is itthagyott bennünket. Értetek imádkozunk csendesen, Isten őrködjön pihenésetek felett! Gyászolják lánya, veje, unokái és azok családja.

*

Már eltelt 6 év. KAJÓ ANDRÁS (Mezőbikács) Hiányod egyre nagyobb lelkünkben. Bennünk örökké élni fogsz, nem feledünk soha. Nyugodj békében, az angyalok vigyázzanak rád! Unokád Beáta és családja.

*

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. Szeretettel emlékezem férjemre, GYŐRFI ANDRÁSRA halálának 9. évfordulóján. Felesége Ágnes.

*

Szívünkben mindig ott élsz, a lelkünk része vagy. Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk GYŐRFI ANDRÁSRA halálának 9. évfordulóján. Lánya Erika és unokája Dávid.

*

Csendre int az élet minket, egy álom véget ért. Neked otthonod az ég. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünkben mélyen rejtettünk el. Fájó szívvel emlékezünk GYŐRFI ANDRÁSRA
halálának 9. évfordulóján. Lánya Enikő, veje Tibor, unokái Jennifer és Richard.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy NAGY MARIA CLARA (szül. KRASZNAI), 86 éves korában elhunyt. Temetése május 23-án 15 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúznak tőle: Nagy család, Krasznai család és a Diosady család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett TET ROZÁLIA életének 78. évében csendesen elhunyt. Temetése kedden, május 22-én 14 órakor a püspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik Máthé Géza és családja. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, DARVAI ÁRPÁD életének 82. évében rövid szenvedés után elhunyt. Gyászolják lánya Irénke, unokája Tamás, valamint fia István és családja. Temetése szerdán május 23-án 14 órakor a Püspöki kápolnából.

*

„Az élet igazi értéket nem a hosszú, hanem a feddhetetlen tiszta élet adja.” HADA ADRIAN, SÁMSONI LÁSZLÓ, LASCU TEODOR, MUNKÁCSI JULIANNA, BONTA MARIA, MIHELE VARVARA, VID ROZALIA, GYÖRGY CARMEN KATALIN, FODOR ALADÁR, NAGY MÁRIA KLÁRA, NAGY JULIANNA, STURZ CATALINA, SZÉP PIROSKA, ŢIŢ ROZALIA, BERECZKI OLGA, DARVAI ÁRPÁD, NEGRUŢ MARIA, IONAS ELISABETA, ARENDAŞ LAURA, SABĂU GHEORGHE, PANTIŞ AVRAM. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.