Gyászhírek, 2018. május 18.

Gyászhírek, 2018. május 18.
Fájó szívvel búcsúzom drága nővéremtől, HORVÁTH PETRONELLÁTÓL (szül. MARTON), aki 88 éves korában hagyott itt mély űrt hagyva szívemben. Húga Nusi.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. PATAKI GYULÁRA (Szalárd) halálának tizedik, születésének századik évfordulója alkalmából. Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, id. SZÉKELY LAJOSRA (Szalárd) halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen áldott. „Lelked mint fehér galamb/ csendesen messzire szállt./ Hiába keresünk, könnyes szemünk/ már többé nem talál./ De tudjuk, hogy a csillagok között/ a legfényesebb, Te vagy./ Utat mutatsz, mert szívünkben/ örökre itt maradsz.” Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom tőled, drága kolléganőm és barátnőm, Méhes Irénke (állomási). Szívemben örökké élni fogsz. Emléked legyen áldott! Erdei Ágnes Éva.

*

A váradi Zöldfa utcai egykori vegytisztító összes dolgozója búcsúzunk volt kolléganőnktől, Méhes Irénkétől. Nyugodj békében!

*

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és dédire, BERKI JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. Hiába múlnak az évek. Emlékük tovább él szívünkben. Emléke legyen áldott. Soha nem leszel elfeledve. Fájó szívvel emlékeznek: bánatos felesége Marika és gyermekei.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk szeretett vejünktől LOBONŢ SORIN LAVINIUTÓL (LAVI), akit hirtelen ragadott el tőlünk a halál. Temetése május 19-én 14 órakor a köröskisjenői református templomból lesz. Örökké gyászoló anyósa Eta és apósa István.

*

Meghasadt szívvel búcsúzom egyetlen szerelmemtől, szeretett férjemtől, LOBONŢ SORIN LAVINIUTÓL (LAVITÓL), akit a kegyetlen halál túl korán elragadott mellőlem. Temetése május 19-én 14 órakor a köröskisjenői református temetőből lesz. Őt soha el nem felejtő gyászoló felesége Kati és kislánya Alexandra.

*

Szomorú szívvel emlékezünk meg elhunyt évfolyamattársainkról az 55. érettségi találkozónk alkalmából. Tisztelettel adózunk elhunyt tanáraink emlékének ezen az évfordulóján. Isten adjon nekik örök nyugodalmat, áldott csendes pihenést. Emléküket kegyelettel megőrzi az „Ady Endre” Líceum (volt Liceu Industrial nr. 3) 1963-ban végzett XI-A-B-C-D-E osztály tanulói.

*

„Én lelkem, nyugodjál meg immár, mert az Úr gondot visel reám! Mert megszabadított engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól és lábamat az elbotlástól.” MÁRIÁS JÁNOS, JÁRI PIROSKA, ANTAL ESTERA, MEHES IRINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára és déditatára, MEZEI ANTALRA (élt 98 évet, a Színház volt főszabója) halálának 2. évfordulóján. Bárhogy múlnak az évek, „a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagybátyra, SZÁNTÓ FERENCRE, aki 3 éve itthagyott bennünket, de szívünkben őrizzük mint egy drága kincset. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Bánatos felesége Panni. Ugyanitt szomorúan emlékezünk a 26 éve elhunyt ID. SZÁNTÓ FERENCRE. A bánatos család.

*

Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, LACZI ISTVÁNRA és LACZI ILONÁRA (Értarcsa) haláluk 25. illetve 10. évfordulója alkalmából. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető leányaik Viola és Edit, vejük Péter, unokáik Nóra, Zoltán és Cristian, unokamenyeik Andrea és Julia, unokavejük Tibor, valamint dédunokáik Ferdinánd, Hédi, Albert és Ştefan.

*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, anyósunkra, nagymamánkra, HAJNER ÉVÁRA halálának második évfordulóján. Örökké bánatos gyermekei és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett feleségemre, HAJNER ÉVÁRA halálának második évfordulóján. „Lelkem mély fájdalmában mindig veled leszek. Soha nem feledlek, mert nagyon szeretlek.” Örökké gyászoló férje Jancsi.

*

Egy éve kaptuk a szörnyű hírt, hogy drága gyermekünket, SZŰCS LEVENTÉT tragikus hirtelenséggel elrabolta tőlünk a kegyetlen halál. „Hirtelen mentél el, egy perc alatt, szívünkben csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz! Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”’ Nyugodjál békében! Bánatos szüleid Józsi és Kati, húgod Emese, unokahúgod Bella, sógorod Edos, valamint közeli és távoli rokonok, és a jó barátok.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa, MÁRIÁS JÁNOS életének 87. évében elhunyt. Temetése május 19-én 14 órakor lesz a gálospetri ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes! Búcsúzik tőle lánya Ilona, fiai János és Gyuszi, veje Miki, menye Tünde, unokái Mónika és férje Bandi, Andrea, János, Norbi, Noémi, dédunokái Dávid és Dominik.

*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, VÁSÁRHELYI ANNÁRA (szül. VÖLGYESI) halálának tizenötödik évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.” Szerető családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapánk, SZÁSZ FERENC (váradi, hegyi lakos) életének 84. évében hirtelen elhunyt. Temetése 18-án 11 órakor lesz a városi kápolnából. Isten nyugosztalja, béke poraira! Találkozunk a feltámadás reménységében. A gyászoló család.

*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, MALEK ÁBRAHÁMRA halálának 20. évfordulóján. Téged elfeledni soha nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. Az élet nehéz és néha mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, dédire, DUNA IRÉN (szül. KENDI) nyugalmazott tanítónőre halálának második évfordulóján. Emléked örökké őrizzük. Bánatos családja.

*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, SZABÓ EDIT (szül. CSERŐS, biharpüspöki lakos) temetésén részt vettek, együttérzésükkel osztoztak fájdalmunkban. Emléke szívünkben örökké élni fog. Bíró István és családja.

*

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk legdrágább gyermekünkre, KOVÁCS IRÉN MÁRTÁRA (élt 31 évet) május 20-án, halálának 15. évfordulóján. Ahogy telnek a napok, múlnak az évek,/ Úgy egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünkben őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében! Édesapja, Édesanyja, bátyja Laci, sógornője Annamária.

*
Szívünkben örökké él, és élni fog, míg létezünk szeretett elhunyt tanárainknak és osztálytársainknak emléke. István Tibor 1963-ban végzett XI. Á osztálya.

*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férje, édesapára, nagyapára, dédapára, TÓTH TIBORRA, aki 21-én lenne 87 esztendős, de ma 3 éve itthagyott bennünket örökre. Drága emléke szívünkben örökké él. Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen, szeretett férjre és édesapára, DIENES JÁNOSRA, halálának 10. évfordulóján. Nyugodjál békében, te drága lélek! Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk. Emlékedet örökké megőrizzük. Bánatos feleséged Ilu, egyetlen, téged imádó lányod Babi és barátja Pista.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. SÁNDOR KÁROLYRA, halálának 12. évfordulóján. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben a fájdalom és a bánat nem szűnt meg. Mert te voltál a jóság és szeretet, felejteni téged nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Nyugodjál békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged és gyermekeid.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban mellettünk voltak és koszorúikkal, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, a szeretett édesanya, ÖZV. FÜLÖP BÉLÁNÉ (MOLNÁR ERZSÉBET, Biharszenjános) elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk a Nagyszántói Idősek Otthona dolgozóinak és a borsi Polgármesteri Hivatalnak az odaadó segítségért, amivel a nehéz időszakokban segítő kezet nyújtottak, a szeretett édesanya, ÖZV. FÜLÖP BÉLÁNÉ (MOLNÁR ERZSÉBET, Biharszentjános) gondozásában. Isten áldását kérjük a további munkájukra és családjukra! A gyászoló család.