Gyászhírek, 2018. május 16.

Gyászhírek, 2018. május 16.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, INCZE JULIÁNNÁRA halálának harmincadik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Gyermekei, menye, unokái, dédunokái és családjaik.


Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Fájó szívvel emlékezünk FEYÉR ZSIGMONDRA (érmihályfalvai tanár) halálának 12. évfordulóján. Drága emlékét örökre szívünkben őrizzük! Felesége Mária, lánya Krisztina, fia Norbert és szerettei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szomszédunk, BÁLINT VASILE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Szomszédai: a Kovács, Izsák, Vlad, Molnár, és Bakó család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől és nagynénitől, SZABÓ EDITTŐL (szül. CSERŐS), aki türelemmel viselt, rövid betegség után, életének 84. esztendejében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőle unokaöccse Lali és felesége, Mazsi, leányuk Beáta és családja.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút EDIT nénitől, (SZABÓ EDIT, szül. CSERŐS), aki 84 évesen távozott közülünk. Temetése május 16-án 13 órától lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Emlékét megőrzik gondviselői, Biró István és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett keresztanya, unokatestvér, SZABÓ EDIT, életének 84. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőle keresztleánya, unokahúga Gyöngyi, férje Zoli, leányaik Krisztina, Enikő családjaikkal együtt.

*

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. Megtölteni szépséggel családod életét. Itthagytál minden álmot, vágyat, s nem mesélsz majd unokáidnak.” Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, BÁLINT IRÉNKÉRE (szül. SEMENDI, Örvénd)
halálának első évfordulóján. Egy szerető, drága szív távozott, de egy tiszta lélek bizonyosan vigyáz azokra, akiket nagyon szeretett és akikért sokat imádkozott! Emléked szívünkben örökké élni fog. Szervusz, drága Mamikánk! Örökké bánatos férjed, imádott leánya Alizka és Kinga, vejei, imádott unokái Hunorka és Zselyke.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, PUSKÁS KÁROLY elvesztése miatti mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Fleisz család.

*

„Porból lettél, porrá válsz, / Földből lettél, földbe szállsz, / Az ítéletnapig engem itt vársz.” SZABÓ EDIT, CACIORA LETITIA, TODEA TEODOR LIVIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GUI EDWÁRDNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Barátja ifj. Ádám Tibor és családja, id. Ádám Tibor és neje, Ádám Ottó és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anyós, nagymama, testvér, nagynéni és rokon, SZILÁGYI IDA (Szentjános) életének 82. évében elhunyt. Temetése május 16-án 3 órakor lesz a szentjánosi ravatalozóból. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen. Emléked legyen áldott! Nyugodjál békében! Szerető férjed, unokád Józsi, és gyászoló családod.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk SZABÓ EDIT nagynéninktől. Emléked őrizzük. A Balogh család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, ID. BALOG ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem feledünk téged. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos leánya Emese és veje János.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ ANITA kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Az Érköbölkúti Általános Iskola munkaközössége.

*

Fájó szível búcsúzunk SZILÁGYI IDÁTÓL (Biharszentjános). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle bátyja Dezső, unokahúga Emike, unokaöccse Dezső és azoknak családjai.

*
A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincs már./ A temető csendje ad neki nyugalmat,/ Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a ma 8 éve elhunyt VARGA IMRÉRE (Mezőtelegd). Felesége Zsuzsika, lánya Babi, veje Józsi, lánya Nóra és imádott unokái Kristóf és Cynthia.

*

Emlékezünk: BÁNYA EMMÁRA (Margitta). Még csak 62 lenne éveidnek száma, ha élnél, de sajnos, hogy három hónapja örök álom zárta le két szemed. Hű feleség voltál, szerető anya és nagymama, jó testvér és kedves rokon: Álmod legyen csendes, békés ahogyan éltél! Kegyelettel: Etusék Váradról.