Gyászhírek, 2018. május 14.

Gyászhírek, 2018. május 14.
Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik a kedves kollégától, nagyszerű pedagógustól, PUSKÁS KÁROLY biológiatanártól, a nagyváradi és a bihari oktatás kiváló egyéniségétől, aki felkészültségével, szakmai alázatával, diákjai iránti szeretetével lopta be magát kollégái és tanítványai szívébe. Emlékét kegyelettel megőrizve nyilvánítjuk őszinte együttérzésünket szeretteinek, kolléganőnknek, Puskás Ágnes tanárnőnek és családjának.


Mélyen együtt érzünk PUSKÁS ÁGNES tanárnővel szeretett édesapja, PUSKÁS KÁROLY tanár elvesztése miatti fájdalmában. A nagyváradi biológiatanárok közössége.

*

Mélyen együtt érzek PUSKÁS ÁGNES tanárnővel szeretett édesapja, PUSKÁS KÁROLY elvesztése miatti fájdalmában. Isten nyugtassa békében. Szabó Zsuzsa.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szomszédunktól, barátunktól, MAKRAI MARIKÁTÓL, aki rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Nyugodjon békében. Emlékét szívünkben őrizzük. Búcsúznak tőle szomszédai a D. Cantemirről, Vera és Joe.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától és nagymamától, ODAGIU MARGARETATÓL (POGAN, a Crişul cipőgyár volt dolgozója), aki 81 éves korában elhunyt. Temetése hétfőn 11 órakor a Frenţiu kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és édesanyára, VARGA LAJOSRA és HORVÁTH ERZSÉBETRE (Köröstarján) haláluk 30. évfordulóján. Soha nem feledünk benneteket. Megemlékeznek róluk: fia Jani, menye Erzsi és lánya Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett unokaöccsre, VÁNYA ATTILÁRA (Kágya) halálának 5. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi. Nyugalmadat nem zavarja senki. Úgy mentél el csendben és szerényen, drága, jó lelked nyugodjon békében.” Nagynénje Jolánka és férje István.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezem VÁNYA ATTILÁRA (Kágya) halálának 5. évfordulóján. „Ennyi az élet, egy pillanat és mindenek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szívemben örök gyász és fájdalom. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálok élni nélküled. Bánatos édesanyád.

*

Mély fájdalommal emlékezem férjemre, PANTYA GYÖRGYRE halálának 17. évfordulóján. Nyugodjon békében! Felesége Eta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. BALOG ZOLTÁNRA
halálának 1. évfordulóján. „Elmentél, de nem mentél messze, tovább élsz bennünk, szívünkben rejtve. Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, őrizzük azt, mit mondtál, mit tettél. Ettől van az, hogy szerettünk téged. Bárhol is vagy, ez nem érhet véget.” Fia Zoltán, menye Ildikó és unokái Boglárka és Erik.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt drága férjre, ID. BALOG ZOLTÁNRA. Nem foghatom már megfáradt kezedet, / Nem simogathatom őszülő fejedet, / Fáj nagyon és örökre így marad, / De mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. / Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogását, / Könny csorog végig arcomon, / Ha megkérdeznél, mi fáj, mi bajom, / Azt felelném – hiányzol nagyon-nagyon.” Feleséged Rózsika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, nagyapára, MISSIK LÁSZLÓRA (élt 57 évet), aki sajnos már 6 éve nincs közöttünk! Elfeledni Téged nem lehet, csak megpróbálunk élni nélküled! Örökké sirató bánatos családod.

*

Akik ismerték és szerették, szenteljenek ma egy percet drága halottunk ID. KŐRÖSI GÁBOR (Hegyközszentimre) emlékének, akinek jóságos szíve 30 éve dobbant utoljára. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sporttársunktól, SZILÁGYI SÁNDORTÓL (Ruca). Örökké velünk maradsz! Az X Terra Sportklub sportolói.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, HALMI ATTILÁNAK és testvérének, ILDIKÓNAK édesanyjuk, HALMI VILMA elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete.

*

„Az idő múlik, a fájdalom csak nő, Nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot, Eltemettük veled az egész világot.” Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk IFJ. BALOG IMRÉRE (Bihardiószeg) halálának 13. évfordulóján. Bánatos szülei, felesége Edit, lányai Csilla és Edina, vejei Călin és Norbi, unokái Dóra, Máté, Zalán és Adrienn.

*

„Isten irgalmát kérve, bocsássuk most útjára testvérünk holttestét! A lélek visszatért Teremtőjéhez, a test pedig váljék porrá, amelyből vétetett!” SZILÁGYI SÁNDOR, GHEMIS DUMITRU, HEKLER JOLÁN, MARTA FLOAREA, CHIRILA MARIA, SZABÓ FERENCZ, GAVRUTA PETRU, HALMI VILMA, INDRIE MARIA, MAKRAI MARGARETA, PUSKÁS KáROLY, FECHETE VICTORIA, IEPURE GRIGORE. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Könnyes szemmel, összetört szívvel, el nem múló szeretettel búcsúzunk a szeretett gyermektől, édesapától, testvértől, SZILÁGYI SÁNDORTÓL (RUCA), aki életének 59. évében hirtelen elhunyt. Szertartásos búcsúztatása kedden, május 15-én 14 órakor a telegdi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szeretünk nagyon, nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, HALMI VILMA (élt 85 évet, szül. Gálospetri, volt biharpüspöki lakos) hosszantartó, türelemmel viselt betegség után eltávozott tőlünk. Amig élt nagyon szerettük, amíg élünk soha el nem felejtjük. Temetése 2018. május 14-én (hétfő) 15 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Bánatos leánya Ildikó, fia Attila, veje János és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, SZABÓ FERENC életének 74. évében elhunyt. Temetése május 14-én 15 órakor a Városi kápolnából. Búcsúzik felesége Juci.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó, türelemmel és erővel viselt betegség után PUSKÁS KÁROLY biológiatanár békésen távozott családja körében. Utolsó útjára május 14-én 14 órától kísérjük a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében, nagyon szeretünk és soha nem fogunk elfelejteni. Édesanyja, felesége, lánya, veje és unokája.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett osztályfőnökünktől, PUSKÁS KÁROLYTÓL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A volt 9-es iskola 1995-ben végzett VIII.C osztálya.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a PUSKÁS családnak a szeretett férj, apa, após elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Volt tanítványa FARKAS TÍMEA, (1990-1994) tanévből.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett keresztanya, MAKRAI MARGARETA 62 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, május 15-én déli 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle keresztfia Beniamin és Mihaela családjaikkal.