Gyászhírek, 2018. május 11.

Gyászhírek, 2018. május 11.
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” LUKÁCS LAJOS (1947-2017, kárásztelki születésű, volt Textil-es). Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halálának első évfordulóján. Felesége Ica, fiai Lajos és Tibi, valamint azok családjai.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SAMAJ MÁRIA temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen, szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. MITRA FERENCRE halálának 5. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk őrzi drága emlékedet. Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekemre, SZILÁGYI LAJOSRA (élt 56 évet) halálának 5. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos édesanyja Piri és párja Pista.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, MÉHES ZOLTÁNRA (Bihar). Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, Találj odafent örök boldogságot. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, Hanem amit a szívünkben hordozunk Némán, csendesen.” Nyugodj békében! A bánatos család.

*

Szomorúan emlékezünk a tíz éve elhunyt egyetlen édesanyára, anyósra és pótolhatatlan nagymamára, CZIBULÁK ERZSÉBETRE. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet. Sanyi, Dalma és Sanyika.

*

Fájdalommal emlékezünk a gyermekre és testvérre, IFJ. BEKE GYULÁRA halálának 11. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, Kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Szerető szülei és testvérei.

*

Tizenharmadikán lesz 6 hónapja, hogy drága édesanyánk, PAPP IRMA (Tóti) itthagyott minket. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket. Nyugodj békében! Emléked legyen áldott! Lányod Kati, vejed Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára és déditatára, NAGY SÁNDORRA (Érkeserű) halálának 35. évfordulóján. „Akiket szeretünk, már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Gyermekei: Éva, Sándor és családjuk

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága anyától, testvértől, sógornőtől, nagynénitől, BODA MAGDOLNÁTÓL, aki 74 éves korában elhunyt. Temetése szombaton 12 órakor lesz a városi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagymamától és dédmamától, PAP MARGITTTÓL, aki 81 évesen elhunyt. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Megmarad szívünkben fájó emléked.” Búcsúznak tőle unokái István, Andrea, Réka és családjaik.

*

„Drága jó szívét, dolgos két kezét áldd meg jó Atyánk és én megköszönöm, hogy ő volt az édesanyám!” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, PAP MARGIT (élt 81 évet) hosszú szenvedés után elhunyt. „Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál Isten veled! Pihenj békében, legyen szép az álmod, mert szeretett téged bánatos lányod. Őrködj álma felett édes jó Istenem, hogy a te oltalmad alatt nagyon boldog legyen!” Temetése szombaton, március 12-én 13 órától a margittai református temetőben. Emlékét örökké őrzöm bánatos szívemben. Búcsúzik tőle bánatos lánya Irénke és veje István.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, KELE MARGIT életének 79. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, május 12-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk anyukánkra, HEGEDÜS KATALINRA, aki 6 hónapja és apukánkra, HEGEDÜS ISTVÁNRA, aki 10 hónapja távozott el közülünk. Örökké bánatos gyermekeik: Laura, Öcsi, Robi, Miki és családjaik.

*

Ma 6 hónapja, hogy a szeretett férj, KULCSÁR JÁNOS örökre itthagyott. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Nyugodj békében. Bánatos felesége Mancika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett halottunk, KOVÁCS MÁRIA (szül. SZABÓ, Diószeg, élt 94 évet) temetése pénteken 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle a bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezem a ma 5 éve váratlanul elhunyt drága, szorgalmas testvérre, ID MITRA FERENCRE (szül. Mezőbikács). A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmarat. „Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban.” „Égi Atyánk, halld meg imánk: Fájdalmunkban adj erőt! Kit elvettél, égbe vittél, fenn a mennyben áld meg őt! Jóság, hűség, szeretet volt életed. Áldott legyen emléked! Emlékét őrzi nővéred Marika és a Mitra család.

*

Szeretettel emlékezünk LENGYEL JÓZSEFRE halálának 6. évében. Béke poraira. Leányai Ducika és Ibolyka és azok családtagjai.

*

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed, s hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled. Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó, szeretett férjet, édesapát, nagyapát, dédnagyapát és apóst,VESSELÉNYI GYULA TIBORT ma egy éve elrabolta a kegyetlen halál. Örökké bánatos családja.

*

Hiába várlak, nem jössz már, jóságos szíved örökre pihen már, Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál. Nehéz az élet nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Ma más fél éve. hogy itthagyott szeretett édesanyánk, GYURKOVICS JOLÁN. Béke poraira. Örökké gyászolják gyermekei: Joli és családja, Andrea és családja, Lajos és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, FÁBIÁN JÁNOSTÓL, volt tanácselnöktől. Temetése május 12-én lesz 13 órakor a mezőtelegdi kápolnából. Emléke legyen áldott! Gyászolják: felesége Irma, leánya Baba, férje Dan, unokái: Gabika férjével, Karcsi, Isabella férjével Sergiu, fia Janika feleségével Aurica, unokája Annamaria férjével Mihai, valamint dédunokái: Nicholas, Celest, Julia és Sara.

*

Fájó szívvel emlékezünk KÓCS BÉLÁRA halálának 1. évfordulóján. „Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad.” Bánatos felesége és fia.

*

„Aki testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad, bocsásd öt égi országod asztalához!” SZABÓ MAGDOLNA, KOVÁCS MÁRIA, BODA MAGDOLNA, KELE MARGIT, TIURBE OVIDIU MARIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.