Gyászhírek, 2018. június 7.

Gyászhírek, 2018. június 7.
PUPP IBOLYA szeretteinek Isten kegyelmes vigasztalását kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”(Máté l6,24-25)

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett édesapámtól, KACSÓ SÁNDORTÓL, aki búcsú nélkül hagyott itt. Szívemben örökké él és élni fog. Lánya Margó, veje Csaba.

*

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, ID. KACSÓ SÁNDOR jóságos szíve életének 72. évében megszűnt dobogni súlyos betegség következtében. Temetése csütörtökön, június 7 én 13 órától a biharpüspöki kápolnából lesz. Pihenése legyen áldott! Örökké bánatos felesége Margit.

*

Szívünkben fájdalommal, könnyes szemmel búcsúzunk a legdrágább édesapától, nagytatától, ID. KACSÓ SÁNDORTÓL, aki túl korán hagyott itt bennünket. Őt soha nem feledő lánya Tünde és két kis unokája Orsi és Bogi.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett anya, testvér, nagymama, dédnagymama, rokon, jó barát és ismerős, HORVÁTH MÁRIA életének 79. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése június 8-án délután 15 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos lánya Mónika és gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága édesapánk, LUKÁCS SÁNDOR 18 éve örökre itthagyott bennünket. „Az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába viszünk virágot, eltemettük veled az egész világot.” Gyermekei Marika, Erika, Kati, Enikő és családja, fia Sándor és családja.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezem a drága, jó feleségre, BAK TERÉZIÁRA (szül. MÉRAI) halálának 2. évfordulóján. Itt állok sírodnál némán és csendesen, nagy fájdalmat hagytál bennem. Nehéz nélküled élni, az együtt töltött éveket nem lehet elfeledni. Marad a nagy fájdalom, bánat és a gyász. Az idő múlik, szállnak az évek, szívemben marad az emléked. Bánatos férjed Jancsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, hogy PUPP IBOLYA elhunyt. Temetése 2018. június 7-én d.u. 14 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! A Tóth család.

*

Kegyelettel őrizzük PUPP IBOLYA kedves emlékét, aki társunk volt a családi tragédiák elviselésében. A sors igazságtalanságát nem lehet felülbírálni, csak kibírni, amíg lehet. Drága Ibolya, nyugodj békében szeretetteid mellett, gondolatban velünk maradsz. Magdus és Laci.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ FERINEK és LEVENTÉNEK a szeretett édesapa, após, ID. SZABÓ FERENC hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Menyhárt Vali és családja, Zsolnai Feri családjával Bécsből.

*

Szomorú szívvel búcsúzom keresztanyámtól, SPULNYIK TERÉZTŐL. Kedves emlékét örökre megőrizzük, szeretteinek vigasztalást kívánunk. Brighi és a Rapau család.

*

Mély fájdalommal búcsúzom nővéremtől, SPULNYIK TERÉZIÁTÓL. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom. Öccse Lajos, felesége Erzsébet és családja.

*

A múltba visszanézve. valami nagyon fáj, Valakiket keresünk, akik nincsenek már. Uram, kérlek téged adj nekik nyugalmat, Szívünkben a fájdalom örökre megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett gyermekemre, SZABÓ IRÉNKÉRE (Biharszentjános), akit 45 éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál, és szeretett férjemre, SZABÓ DEZSŐRE, aki 15 éve hagyott itt. Isten őrködjön pihenésetek felett! Örökké bánatos édesanyja, felesége Irén.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, MIKLÓ PÉTERRE halálának kilencedik évfordulóján és MIKLÓ ERZSÉBETRE (Köröstárkány) halálának tizedik évfordulóján. „A jó szülőket feledni nem lehet, Míg élünk, ide hív a szeretet. Nehéz e kő, de nehezebb a bánat, Mely szívére borult az egész családnak.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk CZINA JÁNOSRA (Szalárd) halálának 8. évfordulóján. „Érted imádkozunk csendesen, zokogva, De a halál nem jelent elmúlást és véget, Szívünkben élni fog drága emléked. Isten adjon csendes pihenést!” Bánatos lányod Ibolya, vejed Pista, 2 unokád, 2 dédunokád és feleséged Eta, aki nem feled el soha.

*

Örök fájdalommal emlékezünk CZINA JÁNOSRA (Szalárd) halálának 8. évfordulóján. „A természet ősszel nem hal meg, csak alszik, Tavasszal újra feléled a világ, Akit szerettünk örökre elment, Csak emléke él a szívünkben tovább.” Nyugodjon békében! Bánatos lányod Piri, unokáid: Imi, Albert családjával és örökké bánatos feleséged Eta.