Gyászhírek, 2018. június 6.

Gyászhírek, 2018. június 6.
Biharfélegyháza község polgármestere, alpolgármestere, helyi tanácsa, a hivatal alkalmazottai őszinte együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak községünk egykori polgármestere, KISS JÓZSEF elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! „Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,/ Ezek a fények világítsanak neked,/ Emléked örökké itt van velünk,/ Amíg élünk, te is itt élsz velünk.”


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, Debrenti Zsoltnak és családjának szeretett anyósa elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A Farmexim Rt. vezetősége és munkatársai.

*

Hála és köszönet az Agnulli Dei Idősek Otthonának a gondozásért és odaadó ápolásért amiben szerettünket, PUPP IBOLYÁT részesítették. A Tóth család.

*

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, hogy PUPP IBOLYA elhunyt. Temetése 2018. június 7-én d.u. 14 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! A Tóth család.

*

Kegyelettel őrizzük PUPP IBOLYA kedves emlékét, aki társunk volt a családi tragédiák elviselésében. A sors igazságtalanságát nem lehet felülbírálni, csak kibírni, amíg lehet. Drága Ibolya, nyugodj békében szeretetteid mellett, gondolatban velünk maradsz. Magdus és Laci.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, NÉMETI BANDIRA, akit 3 éve ragadott el a halál. Nem tudunk már Nélküled boldogságban élni, szívünkből a fájdalmat már ki sem tudjuk tépni. Rád gondolunk éjjel, rád gondolunk nappal, mindig itt vagy velünk a mindennapjainkban. Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos szülei és testvére.

*

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a drága testvérre, NÉMETI BANDIRA, aki 3 éve ment el közülünk. Égi Atyánk halld meg imánk, fájdalmunkban adj erőt! Kit elvettél és égbe vittél, fenn a mennyben áld meg őt! Nyugodj békében drága lélek! Nővére és családja.

*

A szeretet mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Az ottományi temető néma sírkertjében 3 éve alussza örök álmát a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ID. ERDEI SÁNDOR. Fejet hajtunk ismét sírod előtt állva,/ Virággal kezünkben mindent meghálálva,/ Legyen békés álmod a csillagos égben,/ Kívánjuk mindnyájan nyugodjál békében! Bánatos családod.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, édesapától, BIRTA SÁNDORTÓL, (élt 59 évet). Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked. Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle: bánatos felesége Margit, szerető fiai Sanyi és Szabolcs, lányai Katalin és Viktória, vejei Norbert és Levente, menye Brigi, sógornője Erzsébet és unokái Vivien és Dávid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki és együtt érzünk DEBRENTI EDITTEL és családjával édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Debrenti Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves ORSI, BOGI és EMESE szeretett nagytatátok, édesapátok elhunyta miatt érzett fájdalmatokban. Adjon az Isten az elköltözöttnek csendes pihenést, nektek pedig vigasztalást! A 16-os iskola IV.E osztály tanulói, a tanító néni és a szülőközösség.

*

Örök álom zárja le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szeretünk, hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, megmarad szívünkben örökké emléked. Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, ZSIGMOND BÁLINTRA (Paptamási) halálának 7. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk barátunktól, SZABÓ FERENC
tanár úrtól. Őszinte részvétünk a családnak: a Kuglis, Jenei, Bulzan, Kagan, Jámbor, Galambos, Rácz, Ruff, Pintea, Ungur, Szabó M., Boruzs B., Lemák család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DEBRENTI EDIT tanárnőnek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DEBRENTI EDIT kolléganőnknek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaságtudományi Tanszék munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, SPULNYIK TERÉZIA életének 66. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése csütörtökön, június 7-én 15 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben öröké megőrizzük. Búcsúzik fia Romi, menye Erika, unokái Dávid, Erik és Eduárd.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor elvesztettem a drága, jó édesapámat, G. NAGY LAJOST (Bihar). Szívünkben örökké élni fogsz. Mottó: „Embernek pornak egy a sorsa, mit az élet, kit a szél sodorja.” Szerető fiad Lali és élettársa Magdi.

*

„Áldott az Úr, Atyáink Istene, meglátogatta és megváltotta az ő népét. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, megemlékezik a szent szövetségről.” KACSÓ SÁNDOR, SPULNYIK TERÉZIA, PUPP IBOLYA, KAJTOR VÁLÉRIA, MARC MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.