Gyászhírek, 2018. június 5.

Gyászhírek, 2018. június 5.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Szabó Ferenc (Firci bácsi) június 3-án örök álomba szenderült. Búcsúztatójára június 8-án, pénteken 15 órától kerül sor az olaszi templomban. Búcsúznak tőle fiai, Feri és Levi.


Megrendülten és fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, apa, nagyapa és testvér, ID. KISS JÓZSEF életének 65. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. június 6-án 14 órakor a biharvajdai temető kápolnájából. A bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett „OSZKÁR” mamánktól, MELLINGER JULIÁNNÁTÓL, aki 2018. június 1-jén örök nyugalomra hajtotta fejét. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Rolland és Julika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, BARABÁS LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Csoma Sándor és felesége, Ilie Sorin és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 2 éve itthagyott bennünket VÉKONY IMRE (Érbogyoszló). Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/ Olyankor mindig könny szökik a szemünkbe./ Rögös volt az út, mely neked jutott,/ Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított./ Egész életeden át szorgalmasan éltél,/ Reánk nagy bánatot hagyva, hirtelen elmentél./ Virágot viszünk egy néma sírra,/ De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./ Míg köztünk éltél, nagyon szerettünk,/ Hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Felesége Piroska, fiai Csaba és Öcsi, menye Gyöngyi, unokái Edina és Arnold.

*

A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincs már./ A temető csendje ad neki nyugalmat,/ Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a ma hat hete elhunyt FAZAKAS PÉTERRE (Csíkmadaras). Felesége Juli, fia Jenci, lánya Ági, veje Misi és unokája Jencike.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, BARABÁS LAJOS 78 évesen, június 2-án elhunyt. Temetése szerdán, 6-án 11 órától a Steinberger kápolnából. „Ott van ő már, ahol nem fáj semmi, csendes pihenését nem zavarja senki. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.” Örökké a szívünkben fogsz élni! Búcsúzik tőle szerető felesége Ilonka, lánya Erzsike, veje Gyuri, unokája Csilla és társa Dani.

*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt drága feleségre, édesanyára, BIRÓ ANNA-MÁRIÁRA (élt 69 évet). „Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, / Ez maradt már hátra. / Virágot viszünk néma sírodra, / De téged sajnos nem hozhatunk vissza. / Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. / Megáll a szív, mely élni vágyott, / Pihen két kezed, mely dolgozni imádott, / Két kezed munkáját mindenütt látjuk, / Emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. / Hogy egy drága feleség, édesanya, milyen drága kincs, / Csak az tudja, akinek már nincs. / Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, / Isten áldja meg emlékedet.” Megemlékezés június 10-én 10,30 órakor a gyantai református templomban. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezik bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága anyatársra, BIRÓ ANNA-MÁRIÁRA, akit ma egy éve szólított magához az Úr. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gocsik család.

*

Fájó szívvel emlékezünk egy szerető feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, BIRÓ ANNA-MÁRIÁRA halálának 1. évfordulóján. Örök álmod őrizze béke és nyugalom. Ferike és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki szomszédainknak, JUTKÁNAK, LACIKÁNAK, ICÁNAK és BRIGINEK a szeretett férj, apa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! Sanyi, Éva, Sanyika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, DIÓSZEGI ERZSÉBET
hosszú szenvedés után, június 2-án szíve megszűnt dobogni. Temetése június 5-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Fia Pista, menye Juci, unokája Brigi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az anyós, nagymama és dédnagymama, DIÓSZEGI ERZSÉBET 91 évesen hosszan tartó betegség után megpihent. Temetése 2018. június 5-én d.u. 15 órától a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle 2 lánya és családja, fia és családja, 2 húga és családja, 7 unokája, 1 dédunokája, a gyászoló család.

*

„Megfenyített az Úr, és megpróbált de nem adott halálra engem. Az Úr kapuja, ime, itt van, de csak az igazak mennek át rajta.” CHISVASI ANA, MIHAI IRINA, VARGA FLOARE, SECHE EUGENIA MARIA, VIDA VIORICA, GEORGESCU CONSTANTIN, MOCAN ELENA, ŞUGAR IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.