Gyászhírek, 2018. június 4.

Gyászhírek, 2018. június 4.
Örök fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, Antoci Nelu halálának 25. évfordulóján! Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, aki szeret az nem feled, szívünkben te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok! Bánatos felesége, lánya, veje, fiai és menyei, valamint unokái.


Fájó szívvel emlékezünk drága barátunkra, Magyar Lajosra halálának 1. évfordulóján. Nyugodjál békében. Barátaid Sanyi, István, Zoli és Blazek.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. OSVÁTH FERENCRE, aki már tíz éve nincs közöttünk. Szívünkben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető felesége, fia, menye és unokája.

*

Mély fájdalommal a szívünkben búcsúztunk a drága feleségtől, édesanyától, nagymamától, dédmamától, SZATMÁRI IRMÁTÓL. Hálás a szívünk a 77 évért melyet közöttünk töltött. Köszönet mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Szomorú 6 hét telt el azóta, hogy szeretett lányom, az édesanya, testvér, KATÓ JULIÁNNA 37 évesen itthagyott bennünket. „Lelked, mint a fehér galamb csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.” Pihenése legyen áldott! Megemlékező szentmise 5-én délután 18 órakor a Szent László-templomban lesz megtartva. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, NYÍRI ERZSÉBETRE (Bihardiószeg), akinek jóságos szíve június 2-án két éve, hogy megszűnt dobogni. Emléke szívünkben örökre élni fog. A bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, keresztanyára, Marc Gizellára (szül. Göndör, élt 61 évet, Élesd), akit ma 1 éve kísértünk utolsó útjára. Nyugodjon békében. Marika, Sanyika

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem arra a szomorú napra, amikor ma 10 éve 19 évesen elveszítettem egyetlen gyermekemet, IFJ. LÉTAI IMRÉT (Érkeserű). Egy tavaszi napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Hiába borul rád a temető csendje, Szívemben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, Emlékedet megőrzöm egy életen át. Örökké bánatos édesapád.

*

A szeretet, mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. A síteri temető sírketjében 1 éve alussza örök álmát a szeretett édesanya, anyós, nagymama, és dédmama. özv. Simon Andrásné (szül. BÁLINT IRÉN) „Keressük minden nap, de nincs már sehol, gondolatban mégis itt van valahol, Talán egy napsugárban, vagy csillagban az égen, Mert most is várjuk ugyanúgy, mint régen” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek rá: lánya Irénke, veje Gyula, két unokája, Gyula és párja Iudit, Endre és felesége Edina, dédunokái Gyuszika, Ervin és Bence.

*

„Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.”CIORDARAS FLOARE, COJOCARU AURORA, BOBOC COSTACHE, STOICA MARIA, STOICOVICI CATALINA, MICULITA GEORGETA, BODIU ELISABETA, ID. JERMENDI LÁSZLÓ, BODOG TRAIAN, MELLINGER JULIANNA, NEMES DAN, HORVÁTH MÁRIA, BARABÁS LAJOS, DIOSZEGI ERZSÉBET, MAGDA ANDREI, MÁTÉ ESZTER, UNIMATAN VALERIA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. A te szíved már nem fáj, de a mienk vérzik, mert, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra sosem leszel halott, emléked örökké él, mint a csillagok.” Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy id. JERMENDI LÁSZLÓ (gépészmérnök)
84 éves korában2018.05.31-én elhunyt. Temetése hétfőn, 2018.06.04-én 14 órától a Rulikowski temetőből, a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik fiad Laci és menyed Ica.

*

Soha el nem múló fájdalommal és örök szeretettel búcsúzom férjemtől, id. JERMENDI LÁSZLÓTÓL, akinek emlékét örökké szívemben hordozom. Szerető feleséged Jutka.

*

„Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem mesél… nem maradt utánad más csak az emlék. Örökké szeretlek, bárhol is legyél.” Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívemben búcsúzom szeretett nagytatámtól, id. JERMENDI LÁSZLÓTÓL. Unokád Brigi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól, id. JERMENDI LÁSZLÓTÓL, Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Tóth Sándor és Ilona.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól. id. JERMENDI LÁSZLÓTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógornóje Ági, ifj. Jermendi Zoltán és Mónika.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, testvér és rokon, MELLINGER JULIANNA folyó év június 1-jén elhunyt. Temetése június 4-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Szerető családja.