Gyászhírek, 2018. június 29.

Gyászhírek, 2018. június 29.
Szomorúan, imával búcsúzunk a szeretett ALBERT SÁNDORNÉ MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL (BABI, biokémikus Gyermekkórház, Fizetőpoliklinika Nagyvárad), akit nem kísérhettünk el utolsó útjára elutazásunk miatt. Őszinte részvétünk férjének Sanyinak! Drága öcsémnek ezennel kívánunk Istentől vigasztalódást felesége BABI elhunyta miatti bánatában, lelki fájdalmában! Magyar-Albert Ilona, ny. matem.-fizika tanár és férje Magyar István.

A szeretett édesanya, feleség, KÁDAS MÁRIA emlékére halálának 10. évfordulójára. ,,Mikor elmentél, kialudt egy csillag, Az angyalok a mennyországba hívtak, De sajnos itt lent elvesztettünk téged, A legtisztább angyalát a földnek, s az égnek. Úgy mentél el csendben és szerényen, Drága, jó lelked nyugodjon békében! Lányod Andi, férjed Karcsi, fiad Attila.”

*

Szomorú szívvel emlékezünk halálának 2. Évfordulóján KESKENY RÓBERTRE, aki június 30-án távozott el közülünk. Életedben oly sok szeretetet adtál, de elmentél, és mély fájdalmat hagytál. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Nélküled már semmi sem olyan mint régen. Soha el nem feledünk. Felesége Erzsi és lánya Melinda.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, KESKENY RÓBERTRE halálának 2. évfordulóján, június 30-án. Előttünk az arcod, szívünkben emléked, soha amíg élünk, el nem felejtünk téged. Nyugodjon békében. Bánatos testvérei.

*

Már 17 éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, anya, nagymama, dédnagymama, SZEGEDI MÁRIA örökre itthagyott. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt. Szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KOR IMRÉRE halálának 2. évfordulóján. „Annyi mindent mondanék neked, még ezerszer elmondanám: szeretlek! A szemedbe néznék, az öledbe bújnék, és újra apuci lánya lehetnék.” Szerető lányod.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a MEZEI családnak szeretett lányuk, MEZEI KÁRMEN TÜNDE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szabó, Sipos, Szőkős és Mezei családok.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, GYENGE JÓZSEF életének 70. évében csendesen megpihent. Temetése hétfőn, július 2-án 13 órakor a püspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik testvére Jenő és gondozója Kiss Attila és családjával.

*

Az irgalmas Isten most adjon lelki békességet, s vigaszt a gyászoló családoknak GYENGE JÓZSEF, COSMA ELISABETA. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft.Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünk NYITRAI SÁNDORNAK és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Benyovszki család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk szeretett nővéremre, ELEKES JULIANNÁRA, aki 1 éve távozott az élők sorából. Akik ismerték és szerették, kérjük, adózzanak egy percet emlékének. Áldott legyen a föld, hol örök álmát alussza! Húga Marika és sógora Jancsi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett nővéremre, ELEKES JULIANNÁRA, aki 1 éve távozott az élők sorából. Emlékét örökre megőrizzük. Öccse András, sógornője Margitka, unokaöccse András és családja, unokahúga Edina és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, KABAI GYULÁRA (Biharpüspöki, a CET volt dolgozója) halálának 6. évfordulóján. Te elmentél, megpihentél. Én itt maradtam a sok gondban, bánatban, védtelenül, meggyötörve. Nyugodj békében! Bánatos feleséged Ilonka, lányod Katalin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagytatától és dédtatától, ID. GÖNCZI JÓZSEFTŐL, aki 92 éves korában elhunyt. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked.” Gyászoló unokája József, unokamenye Andrea, dédunokája Napsugár.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, ID. GÖNCZI JÓZSEFTŐL (pelbárthidi lakos), aki 92 éves korában elhunyt. Lelked remélem békére talált, és te már a mennyből vigyázol ránk. Gyászoló fia József, menye Aranka.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, FÖLDI MÁRIÁRA (szül. BAJDIK, Margitta) halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető fia József, menye Éva, és unokája Évike barátjával.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleimre, LUKÁCS ILONÁRA és LUKÁCS JÓZSEFRE haláluk 6. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, FARKAS JULIANNÁRA, halálának 3. évfordulóján. Nyugodjon békében! Férje Laci.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, ID. KOR IMRÉRE, halálának 2. évfordulóján. Bárhogy múlnak az évek, „a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Örökké bánatos családja.

*

A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Tudjuk, hogy nem jön, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és vőre, ID. KAKÓCZ ZSIGMONDRA (élt 70 évet, Biharszentjános) halálának második évfordulóján. Akiket szerettünk, s már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Felesége, fiai, menyei és unokája.