Gyászhírek, 2018. június 25.

Gyászhírek, 2018. június 25.
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 10 éve elhunyt gyermekre, édesapára, testvérre, SZABÓ JÓZSEFRE (élt 32 évet, Diószeg). „Kevés időt adott az élet, egy perc, csak egy borzalmas pillanat és egy fiatal élet örökre megszakadt. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi halljuk a hangod, nevetésed, csak az tudja, mi az igazi fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom” Emlékezik édesanyád, kisfiad, bátyád és családja.

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, HALMI ELEMÉRRE halálának első évfordulóján. „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, nem feledünk.” Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett férjemre, ID. SZABÓ FERENCRE, aki 6 hete alussza örök álmát. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége Juci, unokái Sanyika és Norbika, szeretett lánya Editke és családja.

*

Nem vagy egyedül. Fájó szívvel búcsúzom volt kolléganőmtől, a baráttól, aki csak Muter volt, ARDELEAN MARGARETÁTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Nyugodjál békében.
Drobnyák Ferenc.

*

„Mivel Isten előbb szeretett minket, senki sem szakíthat el minket szeretetétől” SAJGO-BEZGEDI IMRE, SZABÓ ADALBERT, HABUCZKI MIHÁLY, GRÓF PIROSKA, SILAGHI ANA, MOCA MARIA, ARDELEAN MARGARETA, BOTAU ADRIAN-TITI, KADAR PAVEL, ROSU ALEXANDRU, BODEA IOAN. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett fiamtól. FIBIK ISTVÁNTÓL aki életének 40. évében hirtelen elhunyt. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat nem tudom feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet!” Temetése 2018. június 26-án 14,30-kor a városi kápolnától. Bánatos anyja és nagymamája.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól FIBIK ISTVÁNTÓL, aki életének 40. évében hirtelen elhunyt. Búcsúzik testvére Lia, sógora Öcsi és unokaöccse Peti.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, HABUCZKI MIHÁLY 79 éves korában elhunyt. Temetése június 25-én (hétfőn) 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik felesége, fia, menye.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett öcsémtől, HABUCZKI MIHÁLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bátyja Józsi.

*

Fájó szívvel vettük tudomásul szeretett testvérünk, HABUCZKI MIHÁLY elhalálozását. Leánytestvérei az Egyesült Államokból.

*

Őszinte részvétünk HABUCZKI JÓZSEF-RÓBERT kollégánknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Szatmári Tr. Vuia és Művészeti Líceum tanári kara.

*

Fájdalommal búcsúzunk nagynénénktől, ARDELEAN MARGARETÁTÓL. Temetése 2018. június 25-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Búcsúzik szeretett családja.