Gyászhírek, 2018. június 22.

Gyászhírek, 2018. június 22.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, vőre, SZABÓ GÁBORRA (Vajda), halálának 8. évfordulóján. ,,Elvitted a fényt, a meleget,/ csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet./ Szíved pihen, a miénk vérzik,/ A fájdalmat csak az élők érzik./ Számunkra te sohasem leszel halott,/ örökké élni fogsz, mint az angyalok.” Bánatos fia Csabi és anyósa Ilonka.


„Várom, hogy visszatérj,/ szótlan szemembe nézz,/ mosolyogj szomorún:/ Semmi az egész!/ Semmi az egész./ Minden volt – ennyi lett!” „Énekeljetek az Úrnak új éneket…” Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk 7 éve, 2011. június 23-án elhunyt szeretteinkre: a 35 évet élt vitéz VERES LÁSZLÓ-ZSOLT érmihályfalvi kántorra, karnagyra, tanárra és nagymamájára, a 80 évet élt SALATI ILONÁRA a nagyvárad-rogériuszi református kórus tagjára. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, apára, nagyapára, apósra, KONRÁD IMRÉRE halálának 2. évfordulóján. Bánatos felesége Erzsike és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleimre, POP VIRÁGRA (MIMI) aki 1 éve, és POP JÁNOSRA, aki 17 éve távozott az élők sorából. Lányuk Ibi, vejük Elek, unokájuk Levente és családja.

*
A veszteség fájdalmával, de a találkozás reményével emlékezem tíz éve elhunyt férjemre, PURDA KÁROLY ANTALRA. Emléke legyen áldott, csöndes a pihenése. Őt nem feledő felesége, Babi és a rokonság.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk drága húgomra, SZABÓ EMILIÁRA, aki 6 hónapja megváltójához ment. A gyászoló család.

*
Szomorú szívvel emlékezem szeretett fiamra, KOZMA ANDOR EDÉRE, aki már 3 éve itthagyott bennünket. Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet. Temető csendje ad neked nyughelyet. Bánatos apád.

*
„Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem,/ Még ma sem értem én:/ Hogy pár kavics mindörökre bezárhat,/ Hogy föld alatt a hazád és a házad,/ Ugyan, hogy érteném.” Fájó szívvel emlékezünk tíz éve elhunyt szerettünkre, BIRÓ ÁRPÁDRA (élt 49 évet). Szerető családja.

*

Szomorú öt év telt el, amióta elveszítettük a drága édesanyát, anyóst, nagymamát és dédimamát, NAGY MAGDOLNÁT (SAJTI). Nyugodj békében, hiányzol nagyon. Éva és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, nagytatára, FEHÉR KÁROLYRA, halálának 3. évfordulóján. Nem foghatom már fáradt kezedet, nem simogathatom őszülő fejedet, fáj nagyon és örökre így marad, a halál után jön az örök élet, ott majd te vársz reám, és én átölellek téged. Bánatos feleséged Margit, unokád Noémi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 5 éve örökre itthagyott bennünket drága szerettünk, KOCSIS SÁNDOR (Szentimre). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél,/ Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér,/ Ha beírjuk nevét szívünkbe, ott örökké él.” Örökké bánatos családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a 2 éve elhunyt édesanyára, anyósra, ÖZV. CSETE LAJOSNÉRA SIPOS JULIANNÁRA (Nagyszalonta). „Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, s hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled.” Lányod Julika és vejed Sanyi.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem, drága feleségemre, SZABÓ KOVÁCS EMILIÁRA, aki ma 6 hónapja adta át lelkét Teremtőjének. Emlékét őrzi férje János.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. Évfordulóján BUNTA FERENCRE (Kisnyégerfalva). „Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél,/ Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér,/ Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott örökké él.” A jó Isten őrködjön pihenése felett, emléke legyen áldott! A bánatos család.

*

„Csak az hal meg, kit elfelednek,/ Örökké él, kit szeretnek.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, GÁBOR MIHÁLYRA (Keceg), halálának 30. évfordulóján és GÁBOR ERZSÉBETRE (RÁKHEL) halálának 10. évfordulóján. Szerető családja Köröstárkányból és Belényesből.

*

„Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia.” (Lukács 12. rész 40. vers.) ID. NAGY SÁNDOR (19 éve) ÖZV. NAGY SÁNDORNÉ (szül. BALOG ERZSÉBET, 10 éve) ÖZV. SPALKÓ ÉVA (szül. NAGY), három hónapja távozott szerettei köréből. A feltámadás reményében szeretettel őrizzük emléküket, amíg élünk. Sándor és Viola családjával.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra és a nagyira, SZEMES MÁRIÁRA, (Máramarossziget) halálának 5. évfordulóján. Fia Jóska István (Tibi Andi, a családjával a távolból).

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett testvérem, ORBÁN SÁNDOR elhunyt. Temetése a bihari kápolnából lesz pénteken 16 órától. Gyászoló testvére és sógornője.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, TOKAI JULIANNA életének 87. évében rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése pénteken, 2018.06.22-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. A Tokai család.

*

„Ha Isten velünk, ki elennünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” TOKAI JULIANNA, VARGA DAVID, GAL ZOLTAN MARIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, ANTAL ERZSÉBETRE, aki ma töltené be 77. életévét, de sajnos már nem köszönthetjük fel őt, csak a temetőbe vihetünk neki virágot. „Hiányod elviselni nehéz,/ Örökké megtart szívünkben az emlékezés./ Mert elfeledni azt nem lehet,/ Aki szeretve volt és ő is szeretett.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékezik rá szerető, bánatos férje Sándor, fia Jocó és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága Édesapára, IFJ. TÓTH ANDRÁSRA (Hegyközújlak), halálának 8. évfordulóján. „Lassan megyek, halkan lépek, S egyszer csak odaérek. Megérkezem arra a helyre, hová a legjobb Édesapa van temetve. Szememben könnyek, csak állok, mert bánatomra vigaszt sehol nem találok. A hideg sírkövet kezemmel simogatom, ez az mit tehetek, hisz nem szól, hiába várom. Hűvös szellő lágyan simogatja arcom, ilyenkor tudom ő van ott, hogy vigasztaljon. A virágot a sírjára leteszem és elmondom ugyanúgy szeretem. Bár már nem mesél, nem mondja, hogy szeret, csak a szél fúj és a könnyem lepereg. Aztán lassan búcsút veszek: APA NAGYON HIÁNYZOL ÉS ÖRÖKRE SZERETLEK. Emléked örökké őrzi: fiad Márk, lányod Kinga és Kati

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk JENEY SÁNDORRA, a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára és testvérre, halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében! Szívünkben örökké élsz.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 2 éve itthagyott bennünket ID. JEREMIÁS JÓZSEF (Élesd). A bánatos család

*

Negyedszázada, hogy elment a minden élők útján a szeretett édesapa, nagytata, ZEFFER PÁL. Szívünkben őrizzük emlékét. Leánya Erika, unokája Pál.

*

Fájó szívvel emlékezünk Diós Attila Imrére (volt joghallgató) halálának 17. évfordulóján. „Téged elfeledni soha nem lehet,/ sajnos meg kell tanulni élni nélküled./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/ örökké él, akit nagyon szeretnek./ Fájó szívünk fel-felzokog érted,/ örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Szerető szüleid, testvéreid és unokabátyád.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a fél éve elhunyt drága szerettünkre, DOMSA MELITTÁRA (szül. Kulpinszki). Június 26-án 18 órakor az o emlékére szólal meg a Szent László templom harangja. A bánatos család.