Gyászhírek, 2018. június 18.

Gyászhírek, 2018. június 18.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, apára, apósra, és nagyapára, PÉTER JÓZSEFRE (élt 59 évet, Érköbölkút). „Én nem haltam meg, az ami nektek voltam, és mindig vagyok Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám, nevessetek és gondoljatok rám, Hiszen én itt vagyok veletek. Csak én az út másik oldalán megyek.” Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos családja.

Szomorú szívvel és mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól, Veres Józseftől, aki súlyos betegség következtében, nagyon fiatalon, 59 éves korában távozott az élők sorából. Szívünkben örökké élni fogsz. Isten adjon neked csendes pihenést! Testvéreid Eta és Laci, sógorod Jancsi.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, Veres Józseftől, aki hosszú betegség után hunyt el. Isten őrködjön pihenése felett! Amália és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, Veres Józseftől, aki súlyos betegség következtében hunyt el. Nyugodjon békében! Ifj. Hübner János és családja.

*

Őszintén együtt érzünk veletek kedves RÁZSÓ család a mély gyászban melyet szerettetek VERES JÓZSEF elvesztése okozott. Adjon az Isten vigasztalódást számotokra, neki pedig csendes, békés pihenést. A Szabó, Györffy és Kocsis család.

*

A fájdalom és bánat örökre megmarad, emléked velünk lesz, az idő bárhogy is halad.” Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól és keresztapától, VERES JÓZSEFTŐL. Anikó és Marian, Robi és Gia.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, VARGA FRIDA, (élt 85 évet) elhalálozott. Temetése hétfőn, 18-án 11.30 órától a neológ temetőben. Gyászolják leányai Rozália és Éva, unokái Gabi és Anikó és dédunokája Henny.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett KATONA MÁRIÁRA, aki 1 éve alussza örök álmát a gyantai temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, Óh Uram, hűséges Isten.” Fájdalommal emlékezünk arra az egy évvel ezelőtti szomorú napra, amikor elhunyt a drága, jó édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. MOLNÁR MIHÁLYNÉ (szül. SZATMÁRI MARGIT). Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott. Bánatos lánya, veje, menye, unokái és dédunokái.

*

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” Fájó szívvel búcsúzom drága húgomtól, KAJÁNTÓ IRMÁTÓL (Élesd), aki 75 éves korában hirtelen elhunyt, mély űrt hagyva szívemben. Nővére Klára és családja Temesvárról.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett nővéremtől, KAJÁNTÓ IRMÁTÓL (Élesd), aki életének 76. évében, 2018. június 14-én végleg távozott közülünk. „Úgy mentél el csendben és szerényen, Drága jó lelked nyugodjon békében.” Emléked örökké él szívünkben, húgod Éva és családja: József, Emilia, Katalin.

*

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csendesen még.” Mély megrendüléssel és fájdalommal veszünk búcsút a szeretett keresztanyától, nagynénitől, KAJÁNTÓ IRMÁTÓL (Élesd). Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle szerető keresztlánya Ági és családja és unokahúga Gabi és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, BUZGUTA ANNA 90 éves korában csendesen elhunyt. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára és testvérre, ID. NAGY ÁRPÁDRA (Berettyószéplak) halálának 16. évfordulóján. „Bús a temető susogása, oda megyünk, mert nem maradt más hátra.” Ó, Uram adj neki csendes pihenést, áldd meg minden szent porát. Akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet drága emlékének. Nyugodj békében.
Akik őt soha nem feledik el és örökké szívünkben marad: bánatos felesége, fia Árpi, menye Gabriella és drága családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, BALOGH ZOLTÁNRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Testvére Karcsi, sógornője Mari.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ID. ÁCS GYULA (Biharvajda) 77 éves korában elhunyt. Temetése 2018. június 18-án délután 15 órától lesz a biharvajdai temető kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle felesége, gyermekei, veje, menyei, unokái és a rokonság.

*

„Krisztus vére megtisztít és megment minket a büntetéstől.” VERES JÓZSEF, IFJ. GÁSPÁR TIBOR, ERDEI EDIT, TARB VIORICA, COPOS CORNEL, SIM DUMITRU, BLAGEA DIANA-ANAMARIA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, VERES JÓZSEF június 15-én, 59 évesen elhunyt. Temetése hétfőn 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Ott van ő már, ahol nem fáj semmi, csendes pihenését nem zavarja senki. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.” Búcsúzik tőle szerető felesége Márta, apósa és anyósa, két lánya, vejei és négy unokája.