Gyászhírek, 2018. június 15.

Gyászhírek, 2018. június 15.
Ma van az évfordulója életünk legszomorúbb napjának. Hálás szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, Kocsis Mária-Ilonára és édesapánkra, Kocsis Gyulára (Hegyközszentimre). A szeretet angyala őrizze örök álmukat! Őket soha nem felejtő családjuk.

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, s nagyapára, JAKAB FERENCRE (Pusztaújlak) halálának 3. évfordulóján. „Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk és a múlt, a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Emlékedet örökké őrizzük! Bánatos családod.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a 6 hónapja elhunyt férjre, apára, apósra és nagyapára, VERES LÁSZLÓRA. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz. Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. SERDÜLT KÁROLYRA halálának 11. évfordulóján. Szívünkben mindörökké élni fogsz. Bánatos családod, feleséged Margit, gyermekeid Marika és Karcsi, vejed, menyed és három unokád.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt drága feleségre, édesanyára, nagyira, MÂNDRU JULIÁNNARA (szül. STOKKER). „Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, / Ez maradt már hátra. / Virágot viszünk néma sírodra, / De téged sajnos nem hozhatunk vissza. / Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. / Megáll a szív, mely élni vágyott, / Pihen két kezed, mely dolgozni imádott, / Két kezed munkáját mindenütt látjuk, / Emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. / Hogy egy drága feleség, édesanya, milyen drága kincs, / Csak az tudja, akinek már nincs. / Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, / Isten áldja meg emlékedet.” Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezik bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára BŐR MARGITOT, aki 79. évében hunyt el (életkor helyreigazítás). A gyászoló család.

*

„Isten a Názáreti Jézust élők és holtak bírájául rendelte.” MERTE MARIA, BOLDIS FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága, jó férjemre, az apára, nagyapára, TÖRŐ SÁNDORRA (Bihar), aki ma lenne 77 éves, de már nincs közöttünk, három és fél éve pihen a sötét sírban. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiányod feldolgozni nem lehet, kín és szenvedés élni nélküled. Csak az vigasztal, hogy egyszer találkozunk nem csak álmomban. Nyugodj békében te drága lélek, az én szenvedésem ne zavarja pihenésed! Feleséged Ilonka és a család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleimre, BERECZKI ERZSÉBETRE, aki 3 éve és BERECZKI SÁNDORRA, aki 10 éve távozott az élők sorából. Lányuk Erzsike és vejük Ervin.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor drága feleségemet, ANTAL MAGDOLNÁT, (szül. SZILÁGYI MAGDOLNA, Poklostelek) 7 éve elragadta a kegyetlen halál. „Még mindig fáj nagyon, talán örökre így is marad, te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogni, érzem arcomon a könnyet lefolyni. Ha itt lennél, és megkérdeznéd mi fáj, és mi bajom, én csak azt felelném, a szívem fáj, mert te hiányzol nekünk nagyon de nagyon.” Szerető férjed Feri, gyermekeid Feri, Levente, feleségeik Délia és Móni, és a három kicsi unoka.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama és dédnagymama, COVACI MARIA (Szentmárton) 82 éves korában elhunyt. Temetése 2018. június 15-én, pénteken 14 órakor lesz a szentmártoni temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle lánya Babu, veje István, unokái István és Brigi, dédunokája Victor.

*

Negyvenéves érettségi találkozónk alkalmából azokra emlékezünk, akik már nem lehetnek közöttünk, tanáraink: ALMÁSSY LÁSZLÓ, BOKOR ANDRÁS, KŐVÁRI EMIL, LŐRINCZ KLEMENTINA, SCHWARTZ ANNA, SZÉP ÉVA, TORDAY LAJOS, VÁRADI ISTVÁN, ZUDOR MÁRIA, osztálytársaink: MÁTÉ ILDI, SCHÖNBERG KLÁRA, SZŰCS IRMA. Emléküket kegyelettel őrzik az egykori Filológia-Történelem Líceum (ma Eminescu) IV. B osztályának tanulói és osztályfőnökünk Kovács Viktória.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk JUHÁSZ JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, el nem feledünk. Felesége, lánya, unokái, unokamenye és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, KAKÓCZ BERTÁRA (Kémer). „Virágot viszünk egy néma sírra,/ De ezzel téged már nem hozhatunk vissza./ Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/ Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./ Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/ Hiányzol nekünk, soha nem feledünk!” Örökké bánatos férje, lányai, vejei és két unokája.

*

Minden mulandó ezen a világon,/ Mint harmat a letört virágon./ Csak egy van, ami a sírig vezet,/ Szívünkben az örök emlékezet,” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. MARCZIN GYULÁRA (Csokaly) halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. GALI JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. „Egy múló perc alatt elszállt az életed,/ Annyit sem mondhattál, „Isten veletek!”/ Ránézünk a fényképedre,/ Könny szökik a szemünkbe,/ Nincs olyan nap,/ Hogy ne jutnál eszünkbe. Emlékedet örökre őrizzük szívünkben. Nyugodjál békében! Bánatos felesége, fia, lánya, menye és unokái.

*

Halálának 14. évfordulóján emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédanyára, BORSI ELEKNÉRE (szül. BUDA PIROSKA, Érbogyoszló). Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. (Jób, 16:22-23). Emlékét szívünkben őrizzük, pihenése legyen csendes. Nyugodjon békében! Fiai, menye, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, gyermekre, anyára és testvérre, RÁCZ MARGARETÁRA, akit ma három éve kísértünk utolsó útjára. Fájó emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Férje Károly, leánya Orsolya, anyukája Anna és testvére Csilla.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, LUDÁSZ JULIANNA (szül. NAGY JULIANNA, élt 79 évet) hosszú szenvedés és megpróbáltatás után eltávozott az élők sorából, a ceglédi kórházban, Magyarországon, 2018. június 12-én, 15 órakor nagyon nagy űrt hagyva maga után. Búcsúznak tőle gyermekei: Anikó (Édi), élettársa Károly, Kati és Doru, két unokája Eszter és Norbika, egyetlen fia Sanyika és párja Zsuzsánna. Nagyon reméljük, hogy megnyugvást talál nyugtalan lelke elhunyt édesapánk mellett. Soha el nem feledjük határtalan szeretetét irántunk. Emléke legyen áldott. Nyugodj békében, drága Anyukánk! A gyászoló és szerető család.

*

Őszinte részvétemet és mély együttérzésemet fejezem ki a LUDÁSZ családnak szeretett édesanyjuk, LUDÁSZ JULIÁNNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Álma legyen csendes! Emléke örökre élni fog! Menye Zsuzsánna.