Gyászhírek, 2018. július 6.

Gyászhírek, 2018. július 6.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, após és nagyapa, KRÁLIK ISTVÁN 80 éves korában elhunyt. Temetése július 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.

Őszinte részvétünket fejezzük ki KRÁLIK ÉVÁNAK, LÓRÁNDNAK és BABUCINAK, a szeretett férj, édesapa, nagyapa elhunyta felett érzett mély fájdalmukban. Kiss Törék Ildikó és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Králik Lórándnak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei Tanács elnöke és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük a Králik családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Nagyváradi Unitárius Egyházközség.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Mezei Lászlónak szeretett édesapja elvesztése miat érzett mély fájdalmában. A Hőerőmű Pram munkaközössége.

*

Mély fájdalmmal tudatom, hogy a szeretett apa, nagytata, após, MEZEI OTTÓ-PÉTER életének 83. évében elhunyt. Ravatalozója pénteken, július 6-án a Steinberger kápolnában 17,30 kor lesz. Örékké szívesen fogunk emlékezni rá. Fia László.

*

„Erdő koszorúból jött. Messze vitt a Házsongárd alól a hosszú út…” (Áprily) Örök fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, MEZEI JÁNOSRA, aki 11 éve alussza örök álmát, távol szeretett Kolozsvárától. Emléke legyen áldott! Özvegye.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, FÜZESI IRÉNKE IBOLYÁRA, aki ma 9 éve, hogy nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos testvérei és családjaik.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, NAGY DÁNIELRE (Szentimre) halálának harmadik évfordulóján. Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Feleséged Gyöngyike és családod.

*

Őszinte részvétünk a MEZEI családnak az aranyos MEZEI TÜNDIKE, a szeretett gyermek és feleség elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodj békében! Gergely Péter, Marika, Babuci és Szilárd.

*

„Örök virágzás sorsa már az enyém…” (Ady) Szívünkben nem múló fájdalommal emlékezünk a drága Társra és Édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre halálának két éves évfordulóján. Emléke legyen áldott! Felesége Ildikó, fia Zsombor és felesége, Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, PAPP IDÁRA (Sütő) halálának 12. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk gyermekemtől és keresztfiúnktól, FODOR ATTILÁTÓL (élt 37 évet), akit oly hirtelen ragadt el a halál. Ez a sors akarata! Nyugodj békében, drága gyermekem! Temetése július 8-án a pusztaújlaki református kápolnából 14 órakor. Míg élek, örökké siratni foglak. Anyud és keresztszüleid Nagy Ferenc és családja.

*

Imáinkkal búcsúzunk JOBBÁGY TERÉZTŐL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

Kegyelettel emlékezünk HUVÉ LEONTINRA (ÖCSI) halálának 20. évfordulóján. Özvegye, fiai, menyei, unokái.

*

„Keressük, de nincsenek már sehol, / Mégis itt vannak! Mindig valahol.” Elhunyt szeretteinkre emlékezünk: MÉSZÁROS SÁNDORRA (kis tatára), MÉSZÁROS RÓZSIKÁRA (szül. CSATA), BALOGNÉ MÉSZÁROS HUGI (volt tanárnőre), BALOGH FERENCRE (Négus), HALÁSZ PIROSKÁRA (Pálmay) PÁLMAY LÁSZLÓRA. Kegyelettel Teca, Józsi, Attila, Ferencz és Levente Kanadából.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, a nagymamára és dédnagymamára, ÖZV. OPRIS MÁRIÁRA (élt 92 évet) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos gyermekei: Tibi, Anikó, Gyuri családjaikkal, rokonai, ismerősei.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesanyára és feleségre és imádott lányomra, az unokára, NYISZTOR MARGITRA, aki ma 20 éve távozott közölünk, és BARTI ILDIKÓ FANNYRA, akit ma 11 éve veszítettünk el. „Hibások vagyunk a világon történt bajokért, és az ártatlan gyermekek szenvedéséért, mert az ember omlása miatt tönkre ment a boldogság, és a szépség varázsa”. Szívünkben örökké élni fogtok! Férje Emil és lánya Ildikó, tata és édesanyád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátainknak, EMIKÉNEK és JÓZSINAK szeretett lányuk, MEZEI KÁRMEN TÜNDE halála miatt érzett mély fájdalmunkban. Adjon Isten megnyugvást szívetekben, csendes pihenést TÜNDÉNEK. Osztozunk az egész család bánatában. A Hübner és Rob család.