Gyászhírek, 2018. július 5.

Gyászhírek, 2018. július 5.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Králik Lórándnak és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihari Napló szerkesztősége.

Osztozunk kollégánk KRÁLIK LÓRÁND fájdalmában ezekben a nehéz percekben, melyet édesapja elhunyta miatt érez. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. A Bihar Megyei Tanács Gazdasági Főigazgatósága.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Králik Lórándnak szeretetet édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

*

Osztozunk barátunk, TARR GYULA fájdalmában ezekben a nehéz percekben, melyet édesanyja elhunyta miatt érez. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Dérer Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága unokahúgunktól, MEZEI KÁRMEN TÜNDÉTŐL, akit nagyon fiatalon elrabolt a szörnyű halál. Nagy András és családja, Nagy Gyula és családja.

*

Nagyon akartam élni még, Érezni szívetek melegét otthon. Nem adta meg a sors nekem, Elvámolta az életem, Búcsú nélkül kellett elmennem. Őrizzétek szívetekben emlékem! MEZEI KÁRMEN TÜNDE temetése július 6-án 15.30 órakor a városi kápolnából. Férjed, édesanyád, édesapád, testvéred és sógornőd.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, VAS IMRÉRE halálának 5. évfordulóján. Minden virág beszél, amit sírodra teszünk, elmondja neked, hogy mennyire szeretünk. Emlékét örökké szívünkben megőrizzük míg élünk. Szerető feleséged és családod.

*

Van egy út, melynek hangját őrzi a bánat, Könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejünkben megélénkül egy fájdalmas emlék. Te voltál az életünk, reményünk, az álmunk, Te voltál minden biztonságunk. Amíg élünk, örökké emlegetünk, Hiányzol nagyon, soha, soha nem feledünk! Fájó szívvel emlékezünk IFJ. KAKÓCZ LAJOSRA (LALI) halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei, Biharszentjános.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, MEZEI KÁRMEN ANDREA 38 évesen elhunyt. Temetése pénteken, július 6-án 15.30 órakor lesz a városi temető városi ravatalozójából. A jó Isten nyugtassa békében! Gyászoló férje Ciprian.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, nagybácsira, IFJ. BAGI JÁNOSRA (CSICSA) halálának 25. évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

„A mi hazánk a mennyben van!” KRÁLIK ISTVÁN, JOBBÁGY TERÉZIA KATALIN, MORVAI MAGDOLNA, MAGGIORI ADELE, TEODOROIU ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.