Gyászhírek, 2018. július 24.

Gyászhírek, 2018. július 24.
© Candle, candle light illustration
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki MAGICS SÁNDOR presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Mondta néki Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a GYŐRI családnak a szeretett GYŐRI ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Fodor Pali és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a GYŐRI családnak a szeretett GYŐRI ILONA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Sándor család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára és nagyapára, HORVÁTH ZOLTÁNRA (szül. Biharsályi). „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. A bánatos család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett élettársra, apára, DEBRENTI LÁSZLÓRA (Szentjános), aki egy éve hagyott itt bennünket örökre. Nyugodjon békében! Élettársa Piroska, fia, menye, anyósa, Lajos bácsi, sógora Zoli.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma egy éve tragikus hirtelenséggel elhunyt drága, egyetlen gyermekünkre, az édesanyára, anyósra és feleségre, KOVÁCSNÉ TÖMŐ ICUKÁRA, (élt 49 évet). „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11, rész 25. vers) Örökké bánatos édesanyja, édesapja, fia, menye és férje.

*

Ez az nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Elmúlt 1 év, már nem látunk többé. Szomorú szívvel és örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, VÁNYA GYULÁRA halálának 1. évfordulóján. „Istenem, de nehéz nélküled élni, Az együtt töltött éveket nem lehet feledni. Hiányod elviselni nagyon nehéz, Örökké megtart szívünkben az emlékezés. Mert feledni azt nem lehet, Aki szeretve volt, és ő is szeretett.” Bánatos felesége Ica, leánya Icuka és veje Attila.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, BADAR MARGITTÓL (szül. GÖRGÖS, Bihar), aki életének 80. évében elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek temetésén és osztoztak fájdalmunkban. Emléke legyen áldott és örök! Fia Lajos és menye Erzsébet.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, BADAR MARGITTÓL (Bihar). Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, De a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél. Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben, Ragyog ránk fényesen csillagként az égen. Egy remény van, mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Unokái: Izabella és férje András, Csaba és felesége Edit.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik a szeretett FAZEKAS ERZSÉBET temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

„Örüljetek és vigadjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben!” POPA ELISABETA, PETŐ GERGELY , ORBAN IRINA, POPUŞE PETRU, LASCU IRINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.