Gyászhírek, 2018. július 23.

Gyászhírek, 2018. július 23.
„A feltámadás után nem lesz többé halál.” GAVRIŞ MARIA FLORICA, MEZEI VICTOR, FLONTEX GYÖRGY, MAGICS SÁNDOR, CHVATAL KÁROLY GYÖRGY, FECHETE MARIOARA, BLEJAN IULIANA, MUT MARIA, VLĂZAN RUBIN, NÉMET ISTVÁN. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, MAGICS SÁNDOR volt Electrometal alkalmazott, életének 79. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma, július 23-án 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak fiai, Csaba és családja, Sándor és családja.

*

„Elfáradtál, elmentél, mi szenvedünk, de amit alkottál, és nekünk átadtál bennünk tovább él.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. CHVÁTÁL KÁROLY (a Mecanica volt mestere) életének 84. évében elhunyt. Temetése 2018. július 24-én, kedden 13 órakor a Steinberger kápolnából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és gyászunkban velünk éreznek. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúznak szeretett messzi mamától unokái és dédunokái: Gréti, Csongor, Kristóf, Tamara és Dávid-Soma.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, FAZEKAS ERZSÉBET (szül. SZABÓ) életének 84. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése hétfőn, július 23-án 11.30-kor a városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Gyüngyi, veje Viorel, unokája Cristopher.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, FAZEKAS ERZSÉBET (szül. SZABÓ) életének 84. évében csendesen megpihent. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Nyugodjon békében. Bánatos férje József.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett nagymamától, FAZEKAS ERZSÉBETTŐL (szül. SZABÓ), aki életének 84. évében csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúznak unokái Norbert, Tímea, Enikő és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor drága fiamat, Id. Papp Jánost (Öcsi, Bihar) 6 hete elragadta a kegyetlen halál. „Még mindig fáj nagyon, talán örökre így marad, Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogni, érzem arcomon a könnyet lefolyni. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi fáj, és mi a bajom, én csak azt felelném, a szívem fáj, mert te hiányzol nekünk nagyon, de nagyon.” Örökké gyászoló édesanyád, Papp Ica.

*

Szeretettel emlékezünk a hét éve elhunyt szerettünkre, Venter Virgilre („Zsiga”). Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, s hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled. Szerető felesége, lánya, fia, veje, unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább testvérre, sógorra, nagybácsira és keresztapára, Id. Papp Jánosra (Öcsi, Bihar). „Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk egy életen át. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Hat hete, hogy itthagytál minket, drága testvérem. Örökké gyászoló testvére, Papp Imre, sógornője, unokaöccse, unokahúga, Emese és családja, keresztfia és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága, jó édesanyám NÉMETH MAGDA életének 98. évében hosszú szenvedés után a szesz és élesztőgyár volt nyugdíjasa elhunyt. Temetése 2018.07.23-án a Steinberger kápolnából 12 órakor lesz. Gyászolja hőn szeretett lánya, aki soha nem fogja elfeledni és szívében örökké ott fogja őrizni emlékét. Lánya Magduska.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága édesanya, nagymama és dédnagymama, NÉMETH MAGDOLNA (a volt nagyváradi élesztő és szeszgyár volt nyugdíjasa) életének 98. évében elhunyt. Temetése 2018.07.23-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökké ott marad. Szerető lánya Jutka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretett nagynénink halála miatt családjának NÉMETH MAGDOLNA halála miatt. Szerető unokaöccse Pista és felesége Gyöngyi.

*

Szomorú szívvel és fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagyapára, RÁTKAI IMRÉRE halálának 12. évfordulóján. Nyugodjon békében! Bánatos felesége és a család.

*

Üres az udvar, a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt egy élet, csak az emlék maradt. Szívünkben érted fájó könny fakad, emléked örökre szívünkben marad, TÓTH ETELKA IRÉN. Emlékezik reá férje és fiai, halálának 6. évfordulóján.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor a kegyetlen halál elrabolta szeretett férjemet, NAGY SÁNDORT. Örökké bánatos felesége Klári.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” (I Kor. 13:8) Fájó szívvel emlékezem egyetlen gyermekemre, DIENES SÁNDORRA (élt 47 évet, Kiskereki) halálának első évfordulóján. ,,Utad a szenvedés kövein vezetett, Akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, Angyalok vigyázzák odafent léptedet. Mennyországban a nyugalmad meglelheted. Könnyek patakja megduzzadt itt a földön, Emléked a szívemben örökké őrzöm. Fent a Tejúton egy csillaggal több ragyog, Lényünkben hiányod ürességet hagyott! Akik ismerték, szerették, áldozzanak egy percet emlékének.” Bánatos, özvegy édesanyja.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. BOZSÁNYI ZSUZSANNÁRA (Biharpüspöki) halálának 10. évfordulóján. „A virág elhervad pár nap alatt, De emléked szívünkben örökre megmarad. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok!” Bánatos fiad József, menyed Mónika és unokád Attila.

*

Örök fájdalommal emlékezem szeretett halottaimra, KARANCSI ISTVÁNRA (pincér) halálának 26. évfordulóján, SZENTES MÁRIÁRA halálának 25. évfordulóján, MESTER JÁNOSRA halálának 47. évfordulóján. Lángra lobban a fájdalom, Szívem tépi minden virága, Fényárban úszó sírhalom, Szeretteim sötét világa. Viaszkönnyeket sír a gyertya, Hullatja fájó könnyeit, És a hideg, kemény fejfa A mécs füstjétől könnyezik. Szememben apró lángok égnek, Csak csendesen imádkozom, De utat hagyok a reménynek, Hogy egyszer majd találkozunk! Emlékezik rátok özv. Karancsi Istvánné.

*

Ma egy éve hunyt el NAGY TIBOR (szobafestő, Szalárd). Fájdalommal emlékezik párja Edith, és a család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága szerettünk, dr. Győri LÁSZLÓNÉ (szül. KÖTELES ILONA, Tenke) életének 88. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A gyászoló család.