Gyászhírek, 2018. július 16.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. július 16.
„Ha Krisztussal együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni.” KŐVÁRI JÁNOS, VIRÁG MÁRIA, GABOSI ERZSÉBET, TARAU IULIU, GHERMAN VALERIU-IOAN, POP IOAN, GALIS ILEANA, BULEA TEODOR, BALOGH ZSOLT-BENIÁMIN, SZŐKE ETELKA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal szívemben tudatom, hogy a legdrágább anya, testvér, sógórnő, nagynéni, rokon, VIRÁG MÁRIA (a volt Mioriţa dolgozója) életének 77. évében eltávozott az élők sorából. Temetése július 16-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél. Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben, ragyog ránk fényesen csillagként az égen. Egy remény van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled.” Gyászoló, örökké bánatos lánya Gabriella.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, anyós és rokon, JOBBÁGY TERÉZ-KLÁRA hirtelen elhunyt. Búcsúzik tőle az egész család. Temetése kedden délelőtt 11 órakor a Steinberger kápolnából. Szertartás után Margittán az Eger temetőben helyezik örök nyugalomra. Nyugodjon békében. Fia Józsi és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal tudatom, hogy drága gyermekem, BALOGH ZSOLT (Hegyközcsatár) hosszú szenvedés után 41 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. „Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az örökségem te vagy, ó Isten mindörökké.” Utolsó földi útjára hétfőn 16 órakor kísérjük a hegykőzcsatári ravatalozóból. Búcsúzik tőle bánatos édesanyja.
*
Szemünkben könnyekkel és szívünkben mély fájdalommal veszünk búcsút BALOGH ZSOLTTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szomorú szívvel búcsúzik tőle menyasszonya Tünde és annak családja.
*
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és nagybácsi, BALOGH ZSOLT (Hegyközcsatár) 41 éves korában, hosszas betegség után elhunyt. „Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Búcsúzik tőle nővére Erika, sógora Salva és keresztlánya Leyna.
*
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett keresztfiunk, BALOGH ZSOLT 41 éves korában hosszantartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. „Ha erőtlenségemben nem lesz szó ajkamon, akkor is maradj velem, fogadd el sóhajom!” Emléket sok szeretettel megőrizzük. Keresztszülei: Tóth László, felesége Erzsébet és családjuk.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, GABOSI ERZSÉBET életének 86. évében elhunyt. Temetése július 16-án, hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott és örök! Szerető férje Sándor.
*
„Az Édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük megpihen.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, GABOSI ERZSÉBET életének 86. évében elhunyt. Temetése július 16-án hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik fia Gabi, menye Tünde és unokái Andrea és Zsolt.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk drága anyatársunktól, GABOSI ERZSÉBETTŐL, aki életének 86. évében elhunyt. Emléke legyen áldott és örök! Id. Borbil János és felesége.

*

Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk. Szomorú szívvel, de az Isten akaratában megnyugodva emlékezünk BURAI IMRÉRE (Nagyszántó) halálának 4. évfordulóján. Szeretett családod.
*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, apósra, KOVÁCS SÁNDORRA (szül. Pályi, biharpüspöki lakos), aki mindössze 56 évesen 8 éve eltávozott közülünk. „Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, Virágot csak a sírodra tehetünk. Könnycsepp gördül végig arcunkon, Ez azért van, mert hiányzol nagyon.” Emlékét szeretettel megőrizzük. Örökké bánatos felesége Piroska, lánya Piroska, fia Józsi és párja Krisztina, Sanyi és családja.
*

Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Elmúlt 2 év, már nem látunk többé. Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra, keresztapára, nagybácsira, TÓTH ZOLTÁNRA (élt 37 évet, Hegyközpályi) halálának 2. évfordulóján. Könnyes szemmel fekszünk le, úgy is ébredünk, Temetőben fekszik drága gyermekünk. Nehéz a sírkő, de még nehezebb a bánat, Amely nyomja szívét ennek a családnak. Már nincsenek szavak mit suttog a szád, Ma lehajtott fejjel emlékezünk rád. Pihenj csendesen, ahol nincs könny és fájdalom, Mi soha nem feledünk, míg élünk e világon. Bánatos szüleid, testvéreid Imi és Tünde, sógornőd Beáta, sógorod Attila, keresztlányod Vivien, unokaöcséd Kristóf.
*
Megpihent a dolgos, jó apai szív, Áldás és hála övezze a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, Bánatos családodnak most őrangyala. Fájó szívvel emlékezünk MÁRTHA JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. Szívünkbe zártunk, feledni nem fogunk. Nyugodj békében! Gyászolja felesége Irénke, lánya Mártika, fia Attila, unokái Kristófka, Stefike.
*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek drága halottunk, NAGY ERZSÉBET temetésén és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család.
*

GABOSI ERZSÉBET szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván: Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene, az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.” (Máté 22,31-32)
*

Szomorú szívvel emlékezünk GAJDÓ GÉZÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, leányai, unokái, vejei és sógornője.
*
Szomorú hat hónap telt el a legjobb anya, anyós, nagymama, KISS BIBIÁNA elvesztése óta. Szívünkben örökké élni fogsz, nyugodj békében, drága lélek. Bánatos családja.