Gyászhírek, 2018. július 13.

Gyászhírek, 2018. július 13.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 18. évfordulóján a szeretett feleségre, édesanyára, testvérre és rokonra, LŐRINCZY IRÉNKÉRE, a Mezőgazdasági Bank volt dolgozójára. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. A bánatos család.


A veszteség fájdalmával, kegyelettel emlékezünk KÁNYA ENDRÉRE (Nagyszántó) halálának 4. évfordulóján. Szeretett családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, CRIŞAN JULIÁNÁRA (Csokaly), aki ma 1 éve adta vissza lelkét Teremtőjének. „Emléke legyen áldott, pihenése csendes!” Bánatos fia, menye, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. KÓTI ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozunk veled!/ Amíg élt, szerettük, míg élünk, soha el nem feledjük. Örökké bánatos édesanyja és testvérei.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, imádott nagyapára, SZAKÁCS ZSIGMONDRA, (Érszalacs) távozásának első évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Megmarad szívünkben fájó emléked.” Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero) Nagyon szomorú 17 év telt el, amióta a szeretett rokon, BUKVAI NAGY ÁGNES itthagyta szeretteit. Örök álmod őrzi családod szeretete. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Tubi.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, SIMON BÉLÁRA (Hegyközújlak) halálának második évfordulóján. „Vitted a keresztedet, sose mondtad, hogy valami fáj, csak azt, hogy szeressetek akkor is, ha nem leszek már. Őrködj sírja fölött, Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem!” Őt soha nem felejtő felesége Eszter, fiai Béla és Gyula, menye Etelka, négy unokája és unokamenye.

*

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs,/ Azt csak az tudja, akinek már nincs./ Mindent adhat az ég kétszer,/ Márványt, kincset, palotát,/ csak egyet nem adhat kétszer:/ Szerető Édesanyát.” Szeretettel a szívünkben emlékezünk a legdrágább gyermekre, feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, anyatársra, BUKVAI NAGY ÁGNESRE (élt 52 évet), akit 17 éve már, hogy magához szólított Teremtő Ura. Örökké gyászolja, édesanyja, férje, lánya, veje, anyatársa, apatársa és két unokája Zsófika és Évike.

*

Fájó szívvel emlékezünk TAKÁCS JULIÁNNÁRA halálának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Szerető lányai Irén, Margit, Ilona és Etelka.

*

Huszonöt éve kísér a fájdalom, amikor bekövetkezett a gyötrelmes szakadás. De, amikor már minden elveszett, egy remény maradt: összetartás rokonok és barátok segítségével, akik megerősítik lelkünkben, hogy egyetlen, drága gyermekünk, CSATÁRI ÉVIKE velünk él, akkor is, amikor az arc már egy örök és áldott emlékkép. Ezt őrizzük minden pillanatunkban. Anya és Apa.

*

Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsolt 73, 25-26) Mély megrendüléssel értesültünk DR. BÍRÓ ANDRÁS-CSABA oktatónk eltávozásáról, ki oly sok éven át oktatta hallgatóinkat a Közgazdaságtan tanszéken. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és együttérzésünket a gyászoló családnak. Istenünk tartsa meg őket vigasztaló szeretetében és erősítse meg őket a feltámadás reménységében. A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk tőled, drága KRISZTINA. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen hamar elmentél. Emlékedet örökké megőrizzük a szívünkben! Lucika, Jancsi és Luci.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, NAGY ERZSÉBETTŐL (biharpüspöki lakos, szül. TÓTH, Hegyközcsatár) aki életének 84. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. „Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked!” Szeretett halottunktól végső búcsút veszünk július 14-én, szombaton 15 órakor a biharpüspöki református kápolnából. Emléke örökké szívünkben él. Búcsúznak tőle fiai, menyei, unokái, unokaveje és dédunokája.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, RUS ELLA, életének 78. évében elhunyt. Temetése 2018. július 16-án 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Július 13-a az a szomorú és felejthetetlen nap az egész család számára, amikor a drága édesapa, nagyapa és ma már dédnagyapa, SZALAVETZ BÉLA örökre lecsukta gondviselő szemeit és itthagyott bennünket, átadva lelkét a jó Isten kezeibe. Tizenöt éve, hogy nem tudjuk őt felejteni és nem csökken szeretetünk iránta. Örök nyugalmat adjon neki a jó Isten, drága felesége mellett. Nyugodjon békében áldott halottunk! Gyászolják gyermekei, unokái és dédunokája, menye és veje.

*

„Üres az udvar, a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt egy élet, csak az emlék maradt, szívünkben érted fájó könny fakad, emléked örökre szívünkben marad.” Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett feleség, édesanya, nagymama, FARKAS JULIÁNNA (szül. KABAI) örökre eltávozott. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Bánatos családja.

*

Már három év óta mind csak emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, HERCZEGH IMRÉRE. Nyugodj békében. Bánatos feleséged Marika és családja.

*

„Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább férjre és édesapára, ROSTÁS ISTVÁNRA (1967–2008) halálának 10. évfordulóján. Felesége Aranka és fia Botond.

*

„Csak az hal meg, kit elfelednek.” Fájdalommal emlékezünk ROSTÁS ISTVÁNRA, halálának 10. évfordulóján. Bánatos édesanyja, testvérei Lajos, Kati és Attila családjaikkal.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a TÓTH családnak szeretett apatársunk, GYÖRGY elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Búcsúzik tőle apatársa Tibi és anyatársa Zsuzsanna.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal veszünk búcsút szeretett édesapámtól, TÓTH GYÖRGYTŐL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik szerető fia Gyuri és menye Mónika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól, TÓTH GYÖRGYTŐL. Testvére Jóska és családja és húga Angéla.

*

Együttérzésemet fejezem ki TÓTH ÁGINAK és családjának mély fájdalmukban TÓTH GYÖRGY elvesztése miatt. Hoffman Ica és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, vő, apa, após, nagyapa, testvér, sógor, nagybácsi, jó barát, TÓTH GYÖRGY 69 évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Utolsó útjára július 14-én, szombaton 14 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Bánatos felesége Ági és szerető családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy 2018.07.15-én, vasárnap van pontosan 3 éve, hogy elhunyt a szeretett férj, apa és nagyapa, KÖSZEGI SÁNDOR, aki 72 évet élt összesen. „Istentől csak egy kérésünk van, hogy vigyázzon te rád még a túlvilágon is mindörökre. Egyet mi megígérünk neked, hogy soha, de soha nem felejtünk el téged! Gyászoló családja, felesége Magda és gyermekeid Sándor, János és családja, Krisztián, Péter és Attila és családja és menyed Anna és a három szerető unokáid Gergő, Edina-Jennifer és Attila Antonio.

*

„Az örökké valóságban együtt leszünk Krisztussal és szeretteinkkel.” NAGY ERZSÉBET, RUS ELLA, GABOR FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.