Gyászhírek, 2018. július 11.

Gyászhírek, 2018. július 11.
Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Róbert és menye Csilla.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, CSUHA RUDOLF (RUDI) életének 63. évében csendesen elhunyt. Temetése ma, július 11-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Margareta, fiai Rolland, Rudolf, Norbert, menye Csilla, testvére Gyöngyi családjával.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki LENCSÓ ANIKÓNAK a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Szilágyi Margit és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk PUSZTAI JÁNOSRA halálának kilencedik évfordulóján. A bánatos család.

*

„Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedet.” VERES AUREL, KUNCSER ANNA, CISCOFSCHI SILVIA, NYÉKI ELENA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulóján a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. VARGA GIZELLÁRA (Biharpüspöki). Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod. Találj odafent örök boldogságot. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordozunk némán, csendesen. Nyugodj békében! A bánatos család.

*

„Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Szomorú négy év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát és dédnagyapát, LŐRINCZ MIHÁLYT. Távozása mély, gyógyíthatatlan sebet ütött szerettei lelkén. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Álma fölött őrködjön a szeretet és a csend. Lelke üdvéért rá emlékezünk engesztelő szentmisével 2018. július 12-én, csütörtökön, délután 6 órakor, a Barátok-templomában. Özv. Lőrincz Mihályné és családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Örökké tartó szeretettel és kegyelettel emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra, nagyapára és dédire, CSÁNYI JÓZSEFRE (Biharpüspöki) halálának 20. évfordulóján. Sírod előtt állunk, talán Te is látod. Körülötted van még ma is szerető családod. Örök álmod őrizze béke és nyugalom, Szívünkben örökké élni fogsz, Mert szerettünk és hiányzol nagyon. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, BAJKÓ BALÁZS (nyug. Tanítóra). „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban is megfogja a kezed. És, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor tudod, ha már nincs veled.” Engesztelő mise ma, július 11-én 19 órakor a Szent József plébániatemplomban. A gyászoló, bánatos család.

*

,,Hogy egy édesanya milyen drága kincs, Azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer, Márványt, kincset, palotát, Csak egyet nem adhat kétszer: Szerető Édesanyát!” Szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. MÁTÉ ERZSÉBETRE (szül. VAJNA, Kügypuszta) halálának 3. évfordulóján. Három éve már, hogy minket itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad.
Szerető családja.

*

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk rád, a drága gyermekre, testvérre, sógorra és keresztapára, FT. VAS LÁSZLÓRA, aki már 6 hónapja, hogy elmentél még messzebb. A jó Isten adjon örök nyugodalmat. Leírni ezt nem lehet, csak letörölni a fájó könnyeket. „A szeretet soha el nem fogy.” (Kor.13) Bánatos édesanyád, húgod, sógorod és keresztgyermekeid.