Gyászhírek, 2018. január 5.

Gyászhírek, 2018. január 5.
Fájó szívvel emlékezünk a drága anyára, anyósra, nagymamára, TIPONUŢ MÁRIA-ÉVÁRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Szerető családja.

Szomorú szívvel emlékezem szeretett vejemre, KOVÁCS ISTOK CSABÁRA halálának 2. évfordulóján. „Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Anyósa: Győrfi Ágnes.

*

„A mélybe csak a tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk marad.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és apára, KOVÁCS ISTOK CSABÁRA halálának 2. évfordulóján. Felesége Erika és fia Dávid.

*

Halálának 2. évfordulóján fájdalommal emlékezünk sógorunkra, KOVÁCS ISTOK CSABÁRA. „Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csendesen még.” Sógornője Enikő, sógora Tibor, unokaöccse Richard és keresztlánya Jennifer.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a bánatos édesanyának, a feleségnek, TÜNDÉNEK, SZABOLCSNAK és EVELINNEK, a gyerekeknek, valamint EMINEK és családjának, a testvérnek, a szeretett gyerek, férj, édesapa, FEKETE SÁNDOR elhunyta felett érzett fájdalmukban. Zoli és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, ALFÖLDI KATALINRA, (szül. SÁNDOR) halálának 1. évfordulóján. Emléke örökké fog élni szívünkben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A bánatos család.

*

Fájdalommal értesültünk a váratlanul elhunyt unokaöcs FEKETE SÁNDOR haláláról. A jó Isten őrködjön örök álma felett! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, EMINEK, az édesanyának, a feleségnek, a gyerekeknek, valamint EMIKÉNEK, húgának és családjának. Pipi és családja.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,” Hálás szívvel emlékezünk a szerető férjre, igaz édesapára, nagyapára, apósra, KISS ÁRPÁDRA (Éradony) ki már három éve, hogy elköltözött az örök hazába. „Nem felejthet, aki szeret,/ Nem múló az emlékezet./ Könny a szemben, bú a szívben,/ Felejteni nem lehet./ Eljön majd a viszontlátás/ A sírodon legyen áldás!” Nyugodj békében! Emlékét örökké őrző felesége, lánya, veje, drága unokája.

*

Szomorú szívvel értesültünk unokaöcsénk, FEKETE SÁNDOR hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk az édesanyának, feleségének, gyerekeinek, húgának és családjának. Gabi és Paolo, Klaudia és férje, Gabika és családja Olaszországból, Toni és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, GERE MÁRIA elvesztése miatti gyászukban. A Premontrei Öregdiákok.

*

Fájó szívvel tudatunk mindenkit, hogy szeretett férjem, apánk, nagytatánk és dédnagytatánk, BOROS MIKLÓS (volt gumivulkanizáló) életének 86. évében december 28-án elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése január 6-án 14 órai kezdettel a városi temető Steinberger kápolnájából lesz. A szerető család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, BOROS MIKLÓSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özvegy Tóth Katalin és családja.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem november 27-én elhunyt szeretett édesanyámra, ÖZV. TÖRPE JÁNOSNÉ (szül. JOÓ ANNÁRA). Engesztelő gyászmise vasárnap délután 5 órakor lesz a Szent László-templomban. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagytatára, KOVÁCS LAJOSRA akit ma 1 éve kísértünk utolsó útjára. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Felesége Erzsike, lányai Ildikó és Erika, veje Sanyi és unokája Anita.

*

Halálának harmadik évfordulóján emlékezünk NAGY JENŐRE (Biharpüspöki). Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, /Melyet nem tudunk feledni sohasem. / Nincsenek szavak melyek letörölnék/Fájó könnyeinket. /Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, /Úgy fáj egyre jobban, hogy elmentél. / Legyen áldott emléked,/Mi szeretettel őrizzük emlékedet.” Feleséged Erzsébet, lányod, vejed, unokád, unokamenyed és dédunokád.

*

Utad a szenvedés kövein vezetett, /Akartad az életet, de már nem lehetett. /Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, / Angyalok vigyázzák odafent léptedet. Halálának 5. Évfordulóján PAP JÓZSEF TIBORRA (Diószeg) emlékezünk. Gyászolja mamája Ilonka.

*

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom!/Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett! ANGHERER (ŐRI) VIOLETA (Diószeg) 4 éve távozott el. Gyászolják leánya Beáta és férje Miki, mamája.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk édesapámtól, ÁCS JÓZSEFTŐL, aki életének 84. évében, a születése napján, 2018. január 2-án hosszú szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló családja, lánya Marika, veje Loránt, unokája Larry, felesége Zana és dédunokái.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. JUHÁSZ JÁNOS (volt UAMT-dolgozó) súlyos betegség után életének 70. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. január 6-án, szombaton 12 órától a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja: felesége Ildikó, fia János, menye Inci és imádott unokája Anett.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a JUHÁSZ családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Fonódi család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. SZÁSZ FERENCRE halálának 3. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökké élni fog emléked. Vigasztalhatatlan felesége, fia, menye és unokája.

*

Lelkünkben mély fájdalommal tudatjuk, a szeretett anya, nagymama és testvér, ÖZV. FARCAS RENEE dr. George Farcas felesége, tanárnő szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk temetése január 8-án 13 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos lánya Renee, testvére Éva, unokái Philipp és David.

*
Szomorú emlékű nap, mikor a szeretett feleség, anya, nagymama és dédnagymama, ANTAL BÉLÁNÉ (szül. SZÉKELY MÁRIA, Biharpüspöki), 17 éve örökre itthagyott bennünket. Nem vagy nekünk, de szívünkben élsz. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, keresztapától, OPRE LAJOSTÓL, aki súlyos betegség után elhunyt. Osztozunk sógornőnk ERZSÉBET és két leánya ANDI és DETTI fájdalmában. Búcsúzik tőle szerető öccse Béla, sógornője Zsike, fiaik: Bélus és családja, Csabika.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GHITEA SÁNDORRA (vasöntő, 1998.I.6.) aki már 20 éve, hogy itthagyott bennünket. „Nem integet többé már elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok.” Örökké bánatos felesége, lányaid, vejeid, unokáid, sógorod és sógornőd.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, OPRE LAJOS ISTVÁN életének 65. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése szombaton, január 6-án 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Betty, lányai Andrea és Bernadett.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, SZŰCS TIBOR életének 69. Évében hirtelen elhunyt. Temetése szombaton, január 6-án 10 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor egy évvel ezelőtt az én drága édesanyám, TÓTH TERÉZIA örökre itthagyott bennünket. Drága emléked örökké élni fog. A gyászoló család.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni, azt ami fáj, jó lenne feledni, senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni.” Már 11 éve annak a szomorú napnak, hogy el kellett menjél drága fiam, testvér és nagybácsi, STEFI-PISTI. „Álmok emlékek, szép szavak, ez minden ami a múltból megmaradt. Lelkünk sebét nem gyógyítja az idő múlása. Legyen békés álmod, találjál odafenn örök boldogságot!” Édesanyja, húga Betty és a kis Stefánia.

*

„Megállt a szív mely élni vágyott,/ Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./ Nélküled üres és szomorú a házunk,/Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, GHERE MÁRIA (szül. KOVÁCS) 81 éves korában hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése 2018. január 5-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló férje László, leánya Csilla és veje Zoli.

*

„Az Úr irgalma kísér engem életemnek minden napján, az Ő házában lakom mindörökké.” SZABÓ FERENC, SZŰCS TIBOR, IONICI IOAN, POP AURORA, AVRAM TEODOR, TORJ FLORIAN, CHIŞ IOAN, OPRE LAJOS ISTVÁN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului”) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, OPRE LAJOSTÓL, aki január 4-én elhunyt. Nyugodjon békében! Emlékét megőrzi a Földesy család, Kató, Laci és Márta.