Gyászhírek, 2018. január 4.

Gyászhírek, 2018. január 4.
„A port elviszi a szél, a szeretet örökké él.” Szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a nagyon szeretett ÁCS JÓZSEFTŐL (Apucitól). Utad a szenvedés kövein vezetett, Akartad az életet, de már nem lehetett, Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, Nem bírtad a kínt, mit a sors rád méretett. Angyalok vigyázzák odafent léptedet. Mennyországban a nyugalmad meglelheted. Könnyek pótolja megduzzadt itt a földön, Emléked a szívemben örökké őrzöm. Fent a tejúton egy csillaggal több ragyog, Lényünkben hiányod ürességet hagyott. Búcsúznak sajátjaként szeretett drága gyermekei Evelina és Jancsi.

Megrendült szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzom drága, nagyon szeretett páromtól 27 együtt töltött év után, ÁCS JÓZSEFTŐL, akinek drága szíve 84 éves korában megpihent. Elment az, akit nagyon szerettem, Ki egész életemben kitartott mellettem. Megtanított őszintén szeretni, a kitűzött célokért dolgozni, küzdeni. Embernek maradni mindennek felett, Egyetlen kincsünk az igaz szeretet. Amíg csak élek, rád emlékezem, Az együtt töltött éveket soha nem feledem, Lélekben mindig itt leszel velem. Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom tőled, drága apucikám, a sírig szerető párod, társad a te anyucikád. Temetése 2018.01.06-án 11 órakor a Steinberger kápolnából, református szertartás szerint.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, nagybácsitól, HENDRICK ISTVÁNTÓL, aki december 30-án örökre itthagyott bennünket. Nyugodj békében drága keresztapu. Rózsika és Franciska.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, MAGYARI SÁNDOR (Hegyközcsatár) életének 77. évében elhunyt. Temetése csütörtökön 4-én 14 órakor a csatári kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Katalin, veje János, unokája Krisztina.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, Özv. LUCSKAI ROZÁLIA (szül. LÓLÓ) életének 92. életévében csendesen megpihent. Temetése pénteken, január 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér, NAGY JÁNOS-IMRE (gálospetri születésű) életének 63. évében súlyos betegség következtében elhunyt. Végső nyugalomra december 31-én az értarcsai temetőben helyeztük el. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték, részvételükkel, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos, gyászoló családja.

*

„Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, GHERE MÁRIA (szül. KOVÁCS) 81 éves korában hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése 2018. január 5-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló férje László, leánya Csilla és veje Lali.

*

„Örökkévaló Királyunk add, hogy keresztény testvérünk a halálon aratott győzelmed erejével eljusson hozzád.” ÁCS JÓZSEF, BOŢA MARIA MINA, RUJA IOAN, JUDEA DAN VASILE, MOGA TEODOR, GALIŞ ECATERINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” („La Capătul Drumului”) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Örök szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ ILONÁRA (szül. Meșter) halálának 5. évfordulóján. ,, Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.’’ Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja: fia István, menye Erzsike és unokái: Noémi, Andrea és Eszterke.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett testvérünktől, a nagynénitől, ÖZV. BÖKÖNYI SÁNDORNÉTÓL (szül. TATAI MARGIT). Emléke legyen áldott, béke legyen poraira! Bánatos testvére Bernadette és gyermekei.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a GERE családnak a szeretett édesanya, feleség és anyós, GERE MÁRIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az 1953-ban végzett fémiparista osztálytársak.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, ÁCS JÓZSEFTŐL. Nyugodalma legyen békés, az angyalok vigyázzanak rá! Keresztlánya Mónika és családja, Csilla és családja, Jancsi és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk édesapámtól, ÁCS JÓZSEFTŐL, aki életének 84. évében, a születése napján, 2018. január 2-án hosszú szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk OKOS ILONÁRA (Vajda), aki ma nyolc éve, hogy megpihent. Elcsitult a szíved, mely értünk dobogott. Pihen a kezed, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, anya, nagymama, dédnagymama, BÖKÖNYI MARGIT (szül. TATAI MARGIT) 84. életévében elhunyt. Temetése január 4-én 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Gyászoló családja, lánya, unokái, testvérei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől, keresztanyától, BÖKÖNYI MARGITTÓL (szül. TATAI, szalacsi születésű), aki súlyos betegség után csendesen megpihent. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! Testvérei családjaikkal.

*

„Lelked reméljük békére talált, Te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, Rád örökké emlékezünk.” Fájó szívvel búcsúzunk KOCSIS SÁNDORTÓL. Temetése szombaton, január 6-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 9 éve a legdrágább édesanya, feleség, DOBRAI ETELKA JULIANNA („MAMOKA”) jóságos szíve megszűnt dobogni. Akik őt el nem felejtik: bánatos férje Imre, fiai Lóránt és Szabolcs.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KÁLLAI SÁNDORRA, (Hodos), halálának első évfordulóján. Itthagytál mindent amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt ID. GYARMATI IMRÉRE (élt 83 évet, Hegyközpályi). Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, Mikor már abban sem, legalább a csodában. De a kiméletlen, súlyos betegség nem kegyelmezett, A lelked pihenjen ott, ahol semmi se fáj, Hol nyugalmad nem zavarja semmi már.” Örökké gyászoló bánatos felesége, menye és szerető unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férjet, édesapát, FEKETE SÁNDORT hirtelen, 50 éves korában elragadta a halál. Drága szerettünket 2018. január 5-én 11 órakor a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emlékét örökké őrizzük. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki és osztozunk a gyászoló család fájdalmában amit FEKETE SÁNDOR, a szeretett FERI édesapa és barát elvesztésekor éreznek. A Kovács család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt KOMLOSI LAJOS (váradi születésű). Temetése január 5-én 11 órakor Dunaszentgyörgyön, Magyarországon. Őszinte részvétünk feleségének MAGDINAK, fiának ZOLTÁNNAK és családjának. A gyászoló rokonok.

*

Megrendülten és mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy szeretett testvérünk, BALOGH FERENC visszaadta lelkét Teremtőjének. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Pihenése legyen áldott, emlékét örökké megőrizzük! Balog Pál és családja, Balog Elemér és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága fiam, FEKETE SÁNDOR életének 50. évében váratlanul elhunyt. Temetése pénteken 11 órakor a városi ravatalozóból. Bánatos édesanyja Emi.