Gyászhírek, 2018. január 30.

Gyászhírek, 2018. január 30.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédmama, IZSÁK KATALIN (szül. CSÖREGI) 79 éves korában csendesen megpihent. Temetése kedden, január 30-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Lánya Ildikó, fia Kálmán, férje Kálmán, unokái Csabi és Levente és a gyászoló család.


Fájó szívvel, de Isten vigasztaló szeretetében erősödve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya és nagymama, LADÓ JULIÁNNA ERZSÉBET életének 72. évében 2018. január 22-én megtért Teremtőjéhez. Temetése Csíkszentmihályon lesz. Nagyváradon 2018. február 5-én, hétfőn délután 5 órától a Barátok templomában gyászmisén búcsúzunk tőle. Emlékét szeretettel őrizzük. Nyugodjon békében. Lánya, Jakabffy Margit és családja.

*

„Isten irgalmát kérve, bocsássuk útjára testvérünk holttestét! A lélek visszatért teremtőjéhez, a test pedig váljék porrá, amelyből vétetett.” LÉTAI MARGIT, CIOCA MARIA, BOT EMIL – DAN, MÉHES ADALBERT. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszintén együtt érzünk TÓTH MAGDIVAL és családjával a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjon békében! A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagyanya, dédnagyanya, LÉTAI MARGIT életének 79. évében, 27-én elhunyt. Temetése 31-én 14 órakor a biharpüspöki temetőben lesz. Fájdalommal búcsúzik tőle fia Öcsi, menye Mary és unokája István és Ana.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szerettünktől, ÖZV. LÉTAI MARGITTÓL, édesanyámtól, akinek szerető szíve január 27-én szűnt meg dobogni. Emlékedet, ragyogó szemedet, ahogy vártál az ablakban mindig, soha el nem felejtjük. Temetése 31-én 14 órakor Püspökiben. Nyugodj békében, legyen békés álmod apukám mellett! Lánya Török Erzsébet, veje Gyula, unokája Gyuszika, Timike, Adriana, Jonathán, Natalia.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy az imádott édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. LÉTAI MARGIT (szül. POSZTÓS) eltávozott az élők sorából. Emléked legyen áldott és pihenésed csendes! Temetése szerdán, január 31-én 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Míg élt, szerettük, amíg élünk, siratjuk! Gyászolják lányai Anikó és Marika, vejei Nazir és Attila, unokái Shazia, Jenifer, Józsika, Márk és Taha.

*

„Egy célod volt, hosszú útra menni,/ Az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni./ Küzdöttél, de már nem lehetett,/ A csend ölel át és a szeretet./ Búcsúzni akartál, de nem volt időd,/ Mert lassan, csendben elfogyott az erőd./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Szívünkben örökké megmarad emléked.” Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, ÖZV. SZABÓ KÁLMÁN (Bors) temetésén részt vettek, sírjára virágcsokrot, koszorút helyeztek és együttérzésükkel gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a drága feleségtől, anyától, UJLAKI ERZSÉBETTŐL, aki hosszú betegség után elhunyt. Temetése január 30-án, kedden 13 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Örökké sirató férjed és lányod.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, MÉHES BÉLA (csatári születésű) életének 67. évében hirtelen elhunyt. Temetése január 31-én 12 órakor lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájából. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, szeretett férjre, gyermekre, vőre, SZABÓ ZOLTÁNRA (Kémer) halálának első évfordulóján. „Istenem, de nehéz egyedül lenni,/ Az együtt töltött éveket sose feledni!/ Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe,/ A hiányodat nem pótolja semmi sem./ Nélküled hideg és üres lett otthonom./ Nincs kivel megosszam örömöm-bánatom./ A fájdalmat leírni nem lehet,/ Csak letörölni a hulló könnyeket.” Emléke legyen áldott, Isten őrködjön pihenése felett!
Felesége Éva, édesanyja és apósa.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető édesapára, apósra és nagyapára, SZABÓ ZOLTÁNRA, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Egy éve fájdalmat cipelünk./ Úgy érezzük megszakad a szívünk./ Arcunk fürdik a bánatnak vizében,/ Könnyezünk a némaság sötétjében./ Ma sem értjük miért szólított el az ég?/ Reád oly sok csodás év várt volna még./ Bár nem akartál, de elmentél hamar,/ Minket azóta is a gyász leple takar./ Tudjuk, két szemed most is figyel,/ Emléked őrizzük, soha nem feledjük.” Fia Szabolcs, menye Heni és unokája Domi.

*

„Nem múlik ő el, ki szívünkben él,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/ Ő itt marad bennünk csöndesen még.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZABÓ ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes! Emléke szívünkben mindig élni fog. Szerető fia Robi és menye Betty.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, M. TÓTH GYULÁRA (Paptamási) halálának első évfordulóján. Virágot viszek egy néma sírra,/ De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./ Kérlek édesapám, nyújtsd felém kezed,/ Csak még egyszer halljam dobogó szíved./ Csendes a temető, nem jön felelet,/ Arcomat mossák a keserű könnyek./ Egy a remény, mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozom veled.” Emlékét örökké őrzi szerető családja.