Gyászhírek, 2018. január 3.

Gyászhírek, 2018. január 3.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább anya, anyós, dédnagymama, CSÚCS ROZÁLIA (Siter) életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése szerdán, január 3-án 14 órakor a siteri temető kápolnájából. Búcsúzik tőle fia József, menye Anikó, unokája Szabolcs, felesége Anetta, és kicsi dédunokája Maya.


Szomorú szívvel emlékezem szeretett fiamra, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos), aki 1 éve itthagyott. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek napok, múlhatnak évek, Szívből szeretlek és nem feledlek téged.” Bánatos édesanyád.

*

Szeretettel emlékezünk az 1 éve elhunyt szerető férjre, drága édesapára, apósra és vőre, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos). „Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász. Nincs már velünk, kit nagyon szerettünk, ma lélekben újra együtt lehetünk. Gyertyákat gyújtunk és mézeseket, ezek a fények világítsanak neked. Tudjuk, hogy nem jöhetsz, mégis egyre várunk. Enyhíti hiányunkat ha álmainkban látunk. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végégig könnyes szemmel emlékezünk. Örök világosságban és békességben nyugodj. Soha nem felejtünk, biztosan tudod. Bánatos felesége Mónika, fia Norbi, menye Bea és anyósa.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezem édesanyámra, KEREZSI MARGITRA (Siter) halálának 11. évfordulóján. „Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Kérlek édesanyám, nyújtsd felém kezed, csak még egyszer halljam a dobogó szíved. Csendes a temető, nem jön felelet, arcomat mossák a keserű könnyek. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozom veled.„ Emlékedet örökké őrzi lányod Manyi, vejed és unokád.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar) halálának 8. évfordulóján. „Telnek a hónapok, múlnak az évek, szívből szeretünk, és soha el nem felejtünk téged.” Örökké gyászoló családja.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk az 1 éve elhunyt testvérre, sógorra, nagybácsira, KOVÁCS GYULÁRA. „Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, Szemünkből a könny naponta kicsordul. Maroknyi fény, tengernyi bánat, És mélységes csend maradt utánad. Testvére, sógora és családja.

*

Húsz éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, anyós, nagymama, MAKOVÉ LIVIA (LILI) örökre itthagyott bennünket. „Megpihent a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Könnyeink peregnek ha rád gondolunk, éjjel nappal érted imádkozunk. Könnyes az út amely sírodhoz vezet. Isten őrködjön pihenésed felett.” Örökké bánatos férje, fia, menye és drága unokái.

*

„Szomorú szívvel emlékezem arra ki nincs közöttünk, talán lelke röppen itt fölöttünk, csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívemben örök a fájdalom és a szeretet.” Soha el nem múló gyásszal emlékezem férjemre, SZŐLLŐSY LÁSZLÓRA (VENYIGE), aki ma 4 éve távozott az élők sorából. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat nem tudom feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, áldja meg az Isten drága emlékedet.” Emlékezik rád bánatos feleséged Irénke.

*

„Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk csendesen, zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökké élni fog a te drága emléked. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. Áldja meg az Isten porladó testedet.” Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és apósra, VASS ANTALRA, aki 6 hónapja adta vissza lelkét teremtő Urának. Emlékét örökké megőrizzük! Felesége Ica, fia, leánya, a kis unokája Máté, menye és veje.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára, SZÉL ERZSÉBETRE halálának 8. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

„Töröld el Urunk, elhunyt testvérünk minden bűnét, hiszen te szent és határtalanul irgalmas vagy.”
RISKO ZSOLT, BOROS MIKLOS, MOLNÁR JÓZSEF, NAGY JÁNOS-IMRE, GACSO GAVRIL-IULIU, SZABÓ MÁRIA-MAGDOLNA, BALOGH FERENC, HENDRIK ISTVÁN, LUCSKAI ROZÁLIA, NAGY KÁROLY, LOVÁSZ MAGDOLNA, TÖRŐ IBOLYA, BARTA-GHEORGHE ESZTER, GHERE MARIA, KOCSIS SÁNDOR, MARCUS DAN, MOLDOVAN IOSIF-NICODIN, CHIS ALEXANDRU, NEGRAN ELEONORA, SIMOCA ALEXANDRU, DAMSE ILIE, BALAIS VIORICA, DRAGOS ANITTA, MALAN MARIA, TIT AURELIA, MARA VASILE, FARCAS RENEE-MAGDALENA, TOLEA FLORICA-MARIANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk RISKO ZSOLT hirtelen halálát, aki 43 évesen eltávozott szerettei köréből. Temetése 2018.01.03-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Felesége Felicia.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága keresztfiútól, unokatestvértől. RISKO ZSOLTtól, aki életének 43. évében hirtelen elhunyt. Kedves arcodat, hangodat nem feledjük soha. Keresztanyu és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és testvér, BALOGH FERENC hosszú, súlyos szenvedés után 76 évesen elhunyt. Temetése csütörtökön, január 4-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Mária, lányai Gyöngyike és Mónika.

*

Pihenj drága édesapám, BALOGH FERENC! Szíved megszűnt dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfelejteni Téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled. Gyászoló fia Ferike és családja, Melinda és unokái Levente és Andriska.

*

Drága édesapám. BALOGH FERENC bár szólhatnál még! Szívem szakad meg, hogy itthagytál. Miért van az, hogy aki elmegy, nem jön vissza többé? Egy emlék marad csupán, de az élni fog örökké. Soha nem feledünk. Bánatos lánya Mónika és veje Jancsi.

*

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek mar nincs. Drága szívét áldd meg Atyám és köszönöm, hogy ő lehetett az édesapám.” BALOGH FERENC Gyászoló lánya Gyöngyike.

*

Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen. Édeasapám, BALOGH FERENC drága lelke pihenjen békében! Fia István és családja.

*

Fájdalommal és szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett férjem HENDRIK ISTVÁN súlyos, rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Élt 80 évet. Temetése január 4-én, csütörtökön 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. „Istenünk kérünk vedd helyettünk otthonodba őt! Tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt!” Búcsúzik szerető feleséged Rózsika.

*

Fájó szívvel búcsúzik leánya és családja HENDRIK ISTVÁNTÓL. „Számomra te sohasem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, s én köszönöm, hogy ő lehetett az én édesapám.” Erika, veje István, unokái Zsuzsanna és Lea.

*

Fájdalommal búcsúzom kedves sógoromtól, HENDRIK ISTVÁNTÓL. Nyugodj békében megfáradt lélek. Gizella és lányai Tünde és Enikő.

*

Mély fájdalommal a lelkünkben és könnyes szemekkel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, a nagymama és dédnagymama, DRAGOS ANITA (szül. MOGA, az IJGCL volt könyvelője) életének 84. évében elhunyt. Temetése január 4-én 11 órakor a Hasas kápolnából. Örök álmod legyen nyugodt! Búcsúzik lánya Livia-Angéla, unokája Tímea családjával és dédunokáid Patrick és Olivér.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 2 éve elhunyt szeretett gyermekre, férjre, édesapára, testvérre, sógorra és jóbarátra, HOFFMAN RICHÁRD-ROLANDRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, GUTI GYULA (Pusztaújlak) 75 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január 4-én 14 órakor lesz a pusztaújlaki kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Klári, lánya Hajni, veje Zsolt, unokája Hanna és az egész rokonság.