Gyászhírek, 2018. január 25.

Gyászhírek, 2018. január 25.
„Aki testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad, bocsásd őt égi országod asztalához TAKÁCS RENÁTA-EDINA, MAGYARI SÁRA, BALLA ISTVÁN, HADHÁZI JÓZSEF, HETI ESTERA, ROTAR ANA, TURENICZ PETRU, VINCZE ÁRPÁD. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após nagyapa, HADHÁZI JÓZSEF (a ROVEX volt főmestere) életének 65. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése január 25-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik szerető felesége Kati, gyermekei Róbert, Gergely, menye Ágnes, unokái Emily, Ştefan, Dominik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől HADHáZI JóZSEFtől Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bátyja Feri, sógórnője Ibolya.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk drága édesanyámtól, az anyóstól, nagymamától, FELFÖLDI ILONÁTÓL (élt 83 évet), kinek szerető szíve január 22-én örökre megszűnt dobogni „Szeretnénk még egyszer látni mosolygós arcodat, hallani hangodat. Búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de emléked szívünkben örökké él.” Nyugodj békében drága édesanyám Gyászoló fiad Attila, menyed Gabi és imádott unokád Tibi, Réka és Danika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága édesanyámtól, az anyóstól, nagymamától, FELFÖLDI ILONÁTÓL (élt 83 évet). „Az anyák nem halnak meg, csak a szívük pihen meg örökre.” Pihenése legyen áldott, nyugodalma csendes! Örökké gyászoló kissebbik fiad Öcsi, menyed Anikó, és imádott kicsi unokáid Sanyika és Anna Virág.

*

Megrendülten értesültem szeretett anyatársam, FELFÖLDI ILONA elhunytáról. Isten akaratában megnyugodva kívánok vígasztalódást fiainak és az egész családnak. Anyatársa Ildikó.

*

„Megpihenni tértem életem alkonyán, örök nyugalmat adj nekem jó Atyám!” Fájdalomtól összetőrt szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, FELFÖLDI ILONÁTÓL (szül. Máthé), aki életének 84. évében elbúcsúzott a földi világtól. Örökké siratja egyetlen élő testvére Guszti.

*

Mély fájdalommal szívünkben búcsúzunk szeretett nénénktől. FELFÖLDI ILONÁTÓL. Isten adjon neki nyugodalmat és csendes pihenést! Ilonka, Árpi és családjuk.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett anyatársunktól, FELFÖLDI ILONÁTÓL. Családjának vigasztalódást kívánunk. Péter és Anikó.

*

Megrendülten értesültünk FELFÖLDI ILONA haláláról. Együttérzésünket fejezzük ki és vígasztalást kívánunk az egész családnak. István és Kuli bácsi.

*

Szomorúan emlékezem szeretett gyermekemre, PUPP JÁNOS ZOLTÁNRA (élt 24 évet), aki tragikus hirtelenséggel 15 éve távozott ebből a földi életből. Drága emléke örökké velem van. Szerető édesanyja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagyapára,MARCZIN GYULÁRA, aki hat hete hagyott itt bennünket. Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Mi már tudjuk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Te a jóságodat két marékkal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt csak a halál tudta széttépni. Olyan üres nélküled az élet, szeretni fogunk, nem feledünk téged. Bánatos felesége és gyermekei.

*

Örökké tartó fájdalommal és szeretettel emlékezünk FARKAS ARANKÁRA, a szerető feleségre, anyára, nagymamára, aki ma két éve távozott közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük. A bánatos család.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Hét éve, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyósunk, KECZE ZSUZSÁNNA (HAMZA) elhunyt. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. De ő nekünk sohasem lesz halott, mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. Gyászolják lányai Móni és Annanmária, vejei Gyuszi és István, fia Csabi, menye Erika, unokái Lucas, Alexa, Robika, Dávidka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Jakabffy Balázs osztálytársunknak nagymamája elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Ady Endre Líceum XII. E osztálya és osztályfőnöke.

*

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, Megtölteni szépséggel családod életét. Itthagytál minden álmot-vágyat, S nem mesélsz majd unokáidnak.” Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, KULCSÁR MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Egy szerető, drága szív távozott, de egy tiszta lélek bizonyosan vigyáz azokra, akiket nagyon szeretett, és akikért sokat imádkozott. Emléked szívünkben örökké élni fog. Örökké bánatos férjed, fiad István, menyed Éva, unokád Istvánka, Zsófi és Józsi a messze távolból.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor eltávozott szerető családjától, KULCSÁR MÁRIA, aki már 5 éve nincs közöttünk. „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek. Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Emléke legyen áldott, Isten őrködjön pihenése felett. Bánatos leánya Otília, unokái Rebeka, Timi és veje Romi.

*

Sír a lelkünk, nem gyógyul meg soha, már egy éve, hogy elmentél tőlünk, drága LIA. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit soha, senki tőlünk el nem vehet. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, soha nem feledünk. Örökké bánatos szüleid, gyermekeid, unokád, testvéred és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, SÜTŐ ERZSÉBETRE (Érmihályfalva), aki ma 16. éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét örökre szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek rá őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia, Zolika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk TUTOR KÁROLYRA, aki már 32 éve nincs közöttünk. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Szerető családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett, egykori osztálytársunktól, KENÉZ GYULÁTÓL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Nyugodj békében! Az 1953-ban végzett, a Gépipari Műszaki Középiskolában végzett még elő diáktársaid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, testvérre, TIMON LÁSZLÓRA. volt OTL buszsofőr, halálának 8. évfordulóján. „Elvitted a derűt, a fényt, meleget, csak fájó sugarat, hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, mit tőlünk, soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.” Örökké bánatos családja.

*

Fájdalommal a szívünkben telt el négy év amióta elvesztettük leányunkat, HARCOTÁ ÉVA-ELENÁT (szül. VARGA). Pihenj csendesen te drága lélek! Bánatos szüleid, nővéred, két gyermeked és az egész család.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, dédapára,VOLONCS MIHÁLYRA halálának 8. évfordulóján. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása.” Nyugodj békében! Szerető, gyászoló családod.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, testvér és após, WODINSZKI SÁNDOR, az Înfrăţirea gyár nyugalmazott mérnöke életének 75. évében hirtelen elhunyt. Temetése egy későbbi időpontban lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a FELFÖLDI családnak a szeretett édesanya, nagymama, anyós, FELFÖLDI ILONA elhalálozásakor. Nyugodjon békében! A Vonház és Seres család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, KUN-BOROS VILMA (Bihar) súlyos betegség után, életének 62. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. január 25-én 14 órától a bihari református kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja férje József, gyermekei Béla, László, András, Andrea és családjaik.