Gyászhírek, 2019. január 21.

Akt.:
Gyászhírek, 2019. január 21.
Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj és apa, TRIFÁN LÁSZLÓ életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A búcsúztatás szertartása kedden 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Tiszteletüket csak egy szál virággal tegyék!!! Gyászoló felesége és lánya.

Őszintén együtt érzünk Trifán Katival és Andreával a szeretett férj és apa, TRIFÁN LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Muki és Ildikó.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki Trifán Katinak és Andreának a szeretett férj és apa, TRIFÁN LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Rezső és Judit.

*

Megrendülten értesültünk róla, hogy a Magyar Kultúráért Életműdíjjal kitüntetett Trifán László képzőművész, zenész örökre megpihent. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete.

*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy szeretett nővérünk, VIDA KATALIN (szül. REZNEK) nyugalmazott tanárnő, a szilágysági magyarság kiemelkedő alakja, életének 70. évében egy hosszú, de méltósággal viselt szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének. Aki ismerte, áldozzon egy percet emlékének. Nyugodj békében drága lélek. Hugai Irénke és Marika családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, SZIKSZAI ISTVÁNRA halálának 14. évfordulóján. Bánatos felesége, két fia, menye és unokája.

*

Őszinte részvétem a Varsoczky és a Kűrth családnak, szerettük elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjon békében. Péter Emília.

*

Kegyelettel búcsúzunk a szeretett ERZSIKE nénitől. Őszinte részvétünk Tunyogi Katalin kolléganőnknek és családjának. Emike és Zoltán.

*

„Elcsitult egy szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, a nagymamától, dédnagymamától, ZÉTÉNYI JULIANNA VIOLÁTÓL (Nagyszántó). Gyászolja szerető fia Sándor, menye Emilia.

*

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ZÉTÉNYI JULIANNA VIOLÁTÓL (Nagyszántó). Emlékét szívünkben őrizzük: unokája Sándor, unokamenye Krisztina és dédunokája Viktor.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk VARSOCZKY MIHÁLY barátunktól. Őszinte részvétünket fejezzük ki Julikának, Ildikónak és Enikőnek. Béke veled! Vass Rudi és felesége Erzsike.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől és nagynénitől, SZEGEDI IRÉNTŐL. Szegedi Miklós és családja.

*Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától, nagymamától, dédimamától, ZÉTÉNYI JULIANNA VIOLÁTÓL (Nagyszántó), aki életének 92. évében türelmesen viselt betegség után visszatért Teremtőjéhez. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva.” Gyászoló fia Béla, unokája Andrea, unokája Béla-Kálmán és felesége, dédunokája Krisztián.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, RÁCZ OLGA ÉVÁRA (Bors) halálának 2. évfordulóján. „Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Sógornője és családja.

*

„Tudom az én Megváltóm él, Hajléke készen vár reám.” Fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. BARABÁS ROZÁLIA (volt irinyi lakos), 88 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZEGEDI ÉVA kolléganőnknek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Sok szeretettel emlékezünk a szerető férjre, apára, apósra, nagyapára és déditatára, NYIRI SÁNDORRA (1933–1980, Bihardiószeg). Álmaid a mélyben legyenek csendesek. Emlékeid itt maradtak örökre szerető családod szívében.

*

Szomorú hat hét telt el, hogy fájó szívvel és könnyekkel küszködve búcsút vettünk LAKATOS EDIT ILONÁTÓL (mezőtelegdi ny. asszisztensnőtől). Szívünkben és mindennapjainkban örökké élni fog drága emléke. Szerető családja.

*

A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, egykori aligazgatónk, LAJCSÁK JÓZSEF tanár elvesztése miatt érzett bánatában.

*

Ma 6 hete, hogy hirtelen itthagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető gyermek, testvér, apa, FARKAS GYÖRGY. „Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, A szívem súgta: Isten veletek. Lecsukódott a szemed, elnémúlt az ajkad, Adjon az Isten örök nyugodalmat.” Gyászolja örökké édesanya, ikertestvére, fiai Norbert és élettársa, Krisztofer, keresztfia családjával és az egész rokonság.

*

Ma 6 hete, hogy itthagyott minket a legdrágább feleség, anya, anyós, nagymama, SZABÓ EMMA (szül. Debreceni). Szomorú szívvel emlékezünk rád, míg élünk, a viszontlátás reményében, pihenj csendesen.

*

„Mosolygós arca, jóságos tekintete emlékeinkben örökké élni fog. Nyugodjon békében! TRIFÁN LÁSZLÓ, SZABÓ ISTVÁN-TIBOR, ARDELEAN LUCIA, SZEGEDI IRÉN, ROCACI ANA, SZATMÁRY KÁROLY, VANCEA MARIA, NEGREAN SAVETA, SABAU PAVEL, BALOGH IREN, TURBUCZ ÁGNES-ILONA, DEAC-DRAGOMIRESTI MARIA, IVAN ANNA-OLGA, GULYÁS IMRE, JEGES DANIEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, feleség, nagymama, SZEGEDI IRÉN (szül. CSÁTI) folyó év január 17-én, 84 évesen visszaadta a lelkét Teremtőjének. Temetése január 21-én, hétfőn a biharpüspöki kápolnából 15 órakor. Szerető férje Imre, lányai Éva és Erika, unokája Milán.

*

Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZABÓ ISTVÁN-TIBOR életének 80. évében elhunyt. Temetése január 21-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják fiai Tibor, Zsolt, menyei Anna, Mónika, unokája Tímea.