Gyászhírek, 2018. január 19.

Gyászhírek, 2018. január 19.
Őszinte részvétünket fejezzük ki DÁVID JÓZSEFNEK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, DÁVID ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sárközi család.

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, SILAGHI FERENCRE, aki ma 11 éve hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké megmarad. Soha el nem felejtünk. Nyugodj békében! Bánatos felesége Jutka, fiai Ferike és Sanyika családjukkal.
*
Sok szeretettel emlékezünk halálának 38. évfordulóján a szerető férjre, apára, apósra, nagyapára, déditatára, NYÍRI SÁNDORRA (Bihardiószeg). Álmaid a mélyben legyenek csendesek, mi soha nem feledünk, ezt te is tudod. Szerető családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, szerető férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. KOLOZSI JÓZSEFRE (Hegyközcsatár) halálának 3. évfordulóján, január 20-án. Istenem, de nehéz egyedül lenni, Az együtt töltött éveket sose feledni! Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, A hiányodat nem pótolja semmi sem. Nélküled hideg és üres lett otthonom, Nincs kivel megosszam örömöm-bánatom. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Isten őrködjön pihenésed felett! Szerető feleséged Marika, fiaid Józsi és Tamás, menyed Melinda, unokáid Szandika és Giulio.
*
Özvegy SIKES MAGDOLNA (szül. PÓCS ICU) 90. életévében ez év január 10-én rövid szenvedés után visszaadta hűséges lelkét a Teremtőjének. Hamvait a bánffyhunyadi temetőben helyezzük örök nyugalomra szeretett férje mellé. Temetéséről a család a későbbiekben fog dönteni. Gyászolják lányai Nagyváradon és Magyarországon, fia Izraelben, 9 unokája, 22 dédunokája, testvére, valamint menye, vejei, anyatársa, rokonai, szomszédai és mindenki, aki Őt ismerte.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető anyára, nagymamára, anyósra, dédmamára, ÖZV. SZAKÁCS ELVÍRÁRA halálának első évfordulóján. Örökké bánatos lányai, vejei, unokái és dédunokái.
*
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, RÁCZ OLGA ÉVÁRA (Bors) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógornője és családja.
*
Szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk január 19-én a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, menyre, RÁCZ OLGA ÉVÁRA (Bors) halálának első évfordulóján. Összetört szívünkben drága emléke örökké élni fog, érte hulló könnyeink soha el nem múlnak. Pihenése legyen csendes, áldott emlékét halhatatlanság kísérje. Nyugodj békében, drága lélek! Emlékét őrzi örökké bánatos férje Lali, leánya Evelin, veje Tamás és anyósa.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, sógornőre, nagynénire, RÁCZ OLGA ÉVÁRA (Bors) halálának első évfordulóján. Te a szívünkben örökké létezel. Amíg élünk, te is élsz velünk, emléked soha el nem halványuló fényként él bennünk. Pihenj csendesen, szeretetünk ragyogja be síri világod. Örökké bánatos szülei, testvére, sógora és két unokahúga.
*
Hálás szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, nővérre, GUBA ERZSÉBETRE (Székelyhíd) halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében, drága lélek! Szerető családja.
*
Ma tizedik éve annak a bánatos, szomorú napnak, amikor féltő, óvó, védő földi gondoskodásod megszűnt. De mi tudjuk, és érezzük is, hogy fentről az égből, a mennyből is vigyázol ránk és itt vagy velünk, mellettünk te drága és szeretett édesanya, nagymama és dédimama,
KUTASI ÉVA, akit mi örökké szeretünk és sohasem feledünk. Szívünkben örökké élni fogsz, drága lélek! Lányod Éva, unokáid Sanyika, Bettike, Évike, férje Erik és dédunokád Vicuska a messze távolból.
*
BÁLINT FERENC, három éve már, hogy minket itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem felejtünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Gyászolja fia Szabolcs, menye Beatrix és unokája Dominik.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, MILEA MIKLÓSRA (YO5ALI) halálának évfordulóján. Négy évvel ezelőtt, január 19-én nagyon kegyetlen volt a sors hozzánk. Egy váratlan pillanat megállította szívedet, melyben nem volt más, csak szeretet. Míg élünk, őrizzük drága emléked. Örökké bánatos feleséged és Matyi.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a SEBESTYÉN családnak a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatti mély fájdalmában. A nagyváradi Dimitrie Cantemir Iskola 3. osztályosai, a szülők és a tanító néni.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ÖZV. SZENTGYÖRGYI JULIÁNNA életének 84. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése 2018.01.19-én 14 órakor a borsi kápolnából. „Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Te a jóságodat két marékra szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Olyan üres nélküled az élet, szeretni fogunk mindörökké téged.” Bánatos fia Gyula, unokái Norbi és Anita.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, ÖZV. SZENTGYÖRGYI JULIANNÁTÓL (Bors). Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön a pihenésed felett. Emlékét örökké megőrizzük. Unokája Pisti és felesége Gabriella.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki DÁVID JÓZSEFNEK és családjának a szeretett anya, nagymama és dédnagymama, DÁVID ERZSÉBET elhunyta miatti fájdalmában. A Melega család.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki DÁVID JÓZSEFNEK és családjának a szeretett anya, nagymama és dédnagymama, DÁVID ERZSÉBET elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Horváth család.
*
Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, SZIKSZAI GYULÁRA halálának 7. évfordulóján. Az idő múlik, de a fájdalom nem csitul. Nyugodj békében! Feleséged, fiad, leányod és unokáid.
*
Négy éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett feleség, édesanya, LUKÁCS ANNA-MÁRIA. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott! Férjre Laci, lánya Ludovika.
*
„Ha újból láthatnálak, visszajönnél végre, Minden lehullt csillagot feltennék az égre.” Két éve itthagytál minket WALDMÁNN MIKLÓS. Szerető feleséged Dána és fiaid, Tibor és Dávid.
*
Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános) halálának 8. évfordulóján. „Az idő múlik, szállnak az évek, a mi szívünkben megmarad emléked. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak neked. Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, te is élsz velünk.” Bánatos feleséged és családja.
*
Hat hete annak a szomorú napnak, mikor a drága apa, após és nagyapa, ID. BAKK ANTAL hosszú küzdelem után megpihent. „Csendesen alszik, megpihent végleg. Angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába várjuk. Emléke szívünkben otthonra talál.” Bánatos fia Anti, menye Gabi és kicsi unokája Patrik.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. BAKK ANTALRA (borsi születésű, hegyközcsatári lakos). Hat hete annak a szomorú napnak, amikor súlyos, de türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos felesége, Marika!
*
Mély fájdalommal emlékezünk a szerető édesapára, apósra és nagyapára, ID. BAKK ANTALRA (Hegyközcsatár), akinek ma 6 hete jóságos szíve megszűnt dobogni. „Apu, e szó még remeg az ajkunkban, pedig már 6 hete nincs kinek mondanunk, nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem ölelsz minket remegő kezekkel.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos lánya Kati, veje Gyuszi, imádott unokái Kata és Adrienn.
*
Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és apósra, MÁRTON DÁVIDRA, aki 14 éve távozott közülünk. Emlékét örökké szívünkben megőrizzük! A bánatos család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, dédapa, KENÉZ GYULA életének 81. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése január 29-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*
„Urunk, kérünk Téged! Aki halottakat életre támasztottal, ajándékozd meg testvérünket az örök élettel!” SZŐKE OKOS RIGO ERZSÉBET, KENÉZ GYULA, SZAVETZKI IBOLYA, VIŢIAN AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.