Gyászhírek, 2018. január 17.

Gyászhírek, 2018. január 17.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak és az örvéndi református gyülekezetnek Nagytiszteletű Kánya Endre lelkipásztor szolgatársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, DÁVID ERZSÉBET (szül. VÖLGYESI) a Fáklya és a Bihari Napló volt munkatársa, életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése 2018. január 20-án 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen áldott! Fia József, menye Anna-Mária.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, DÁVID ERZSÉBET (szül. VÖLGYESI) életének 86. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes!Unokája Enikő, unokaveje Szilárd, dédunokái Roland és Eszter, Temesvárról.

*

Fájdalommal tudatom, hogy a szeretett nagymama, DÁVID ERZSÉBET (szül. VÖLGYESI) életének 86. évében búcsú nélkül távozott közülünk. Nyugodjon békében! Unokája Norbert Skóciából.

*

Fájdalommal búcsúzom szeretett nagymamámtól, DÁVID ERZSÉBETTŐL (szül. VÖLGYESI) aki csendesen elhunyt. Emlékét őrzi unokája Hanga-Noémi Balatonboglárról.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett anyatársamtól, DÁVID ERZSÉBETTŐL (szül. VÖLGYESI) kinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodj békében, drága lélek! Tóth Ghizela.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, ÖZV. TÖRÖK PIROSKA életének 77. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január 17-én 14 órakor lesz a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle húga és családja, lánya, fia, veje, menye, unokái, unokavejei és dédunokái.

*

Özv. SIKES MAGDOLNA, (szül. PÓCS ICU) 90. életévében, ez év január 10-én rövid szenvedés után visszaadta hűséges lelkét a Teremtőjének. Hamvait a bánffyhunyadi temetőben helyezzük örök nyugalomra szeretett férje mellé. Temetéséről a család a későbbiekben fog dönteni. Gyászolják lányai Nagyváradon és Magyarországon, fia Izraelben, 9 unokája, 22 dédunokája, testvére, valamint menye, vejei, anyatársa, rokonai, szomszédai és mindenki aki Őt ismerhette.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, déditatára, KOVÁCS JÓZSEFRE (Berettyószéplak) halálának 10. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked.” A gyászoló család.

*

Emlékező lélekkel tudatjuk, hogy néhai Dr. KISS GYÖRGYNÉ TÖRÉK MARGIT halálának 8. évfordulóján emlékező szentmise lesz a Barátok templomában január 18-án, csütörtökön délután 17 órakor. Lánya, Ildikó és családja.

*

„Siessetek Urunk angyalai! Fogadjátok az ő lelkét, s vigyétek a fölséges színe elé.” BAN DUMITRU VIOREL, CHILBA IOAN, CURA VALERIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.