Gyászhírek, 2018. január 16.

Gyászhírek, 2018. január 16.
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Lelkünkben mély fájdalommal vettük tudomásul nagytiszteletű KÁNYA ENDRE örvéndi református lelkipásztor, egyesületi cenzorunk földi árnyékvilágból való távozását. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az örvéndi Silvana Egyesület vezetősége.


„Most elhallgatok, többé ki nem nyitom számat, mert Te akartad így. Vedd le rólam csapásaidat, mert elveszek kezed hatalmából. Te megrovod az embert, bünteted a bűnöst, ami kedves neki, azt elveszed, mintha a moly enné. Minden ember olyan, mint a fuvallat. Hallgasd meg Uram imámat, figyelj könyörgésemre, ne zárkózz el síró szavam elől! Előtted csak jövevény vagyok, zarándok, mint az őseim mind. Vedd le rólam szemedet, hogy egyszer még föllélegezzem, mielőtt elmegyek és többé nem leszek!” (Zsolt. 39.10-14) Őszinte fájdalommal és megtört szívvel búcsúzik nagytiszteletű KÁNYA ENDRE lelkipásztortól az örvéndi Ifjúsági Keresztény Egyesület.

*

„Megállt az élet, nincsen több sora, / Nincs kínja, csókja, könnye, mámora, / Jaj, mindjárt minden, minden elveszett.” (Ady Endre) Mélységes fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk nagytiszteletű Kánya Endre lelkipásztorunktól, aki hirtelen betegsége után visszaadta lelkét Teremtőjének. Örök hálával és szeretettel őrizzük emlékét. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az Örvéndi Református Egyházközség Presbitériuma.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk KÁNYA ENDRE lelkipásztorunkra, aki hirtelen betegsége után megtalálta a megnyugvást Isten karjai között. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged!” Emlékét örökké őrizzük szívünkben! Az Örvéndi Nőszövetség.

*

Mély megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva, őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, szeretett és nagyrabecsült lelkipásztorunk, KÁNYA ENDRE hirtelen távozása miatt érzett mély fájdalmában. „Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” (Pál ap. Filippi. 1.21) Szomorú szívvel búcsúzik az örvéndi Salom kórus.

*

Fájó szívvel tudatunk mindenkit, hogy a szeretett anya, nagymama és dédnagymama, ÖZV. PUSZTAI IRÉN (szül. MOLNÁR) életének 84. évében hosszú szenvedés után, január 12-én elhunyt. Temetése 2018. január 17-én, délután 16 órakor a nagyszalontai városi kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Gyászoló lánya Gizella és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SZABÓ ILONA (szül. REISZ) életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése kedden 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle fia Imre Ferenc és családja, lányai Ibolya és Ilona.

*

Osztozunk kollégánk, KRAUSZ ZOLTÁN fájdalmában, és őszintén együtt érzünk vele ezekben a fájó percekben, amikor elbúcsúzik szeretett apósától, KISS FERENCTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Nagyváradi Statisztikai Hivatal munkaközössége.

*

„Miután megszabadult a halál gyötrelmeitől és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az Úr az ítélet napján.” BELTEKI IOAN, BOKOR RODICA ELEONORA, GHEŢE ALEXANDRU, DÁVID ERZSÉBET, ROMAN ILIE ERZSÉBET, TĂRĂU AUREL, BÎTE FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó,”Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlet nevében fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családnak és gyülekezetnek KÁNYA ENDRE lelkipásztor elhunyta miatti fájdalmukban. Vigasztalásul szolgáljon a jézusi ígéret: „…és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is…” (Jn. 12, 26)

*

Drága barátnőmnek, ASZTALOS JÚLIÁNAK nagyon szomorúan kívánok őszinte részvétet az ő nagyon szeretett testvéröccse, ILLÉS FERI újságíró halála miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Sütő Ibi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÓSA ILDIKÓNAK édesanyja, HÉJJA ERZSÉBET elhunyta miatti mély fájdalmában. Részvétünk a HÉJJA és PÓSA családoknak. Vas Ferenc és családja.

*

ILDIKÓ, TIBI, TIBIKE és ANITA megnyugvást kívánunk nektek e nehéz percekben az édesanya, nagymama és dédnagymama elvesztése miatti gyászotokban. Kovács Gyula, Andrea és családja.

*

Hitvallásunk tanítása szerint, melyet lelkipásztorként KÁNYA ENDRE örvéndi szolgatársam is hirdetett: életünkben és halálunkban egyetlen vigasztalásunk, hogy Krisztuséi vagyunk. Krisztus Urunk megváltó és üdvözítő szeretetének hitével kívánom Isten vigasztalását a gyászoló Családnak és Gyülekezetnek! Tőkés László.

*

„És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.” (Jelenések 21:4) Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesapa, KÁNYA ENDRE lelkipásztor, életének 46. évében elhunyt. Lányai: Dorottya és Lilla és a gyászoló család.

*

Nyolc éve, hogy hazatért az örök dicsőségbe, 8 éve, hogy Krisztusnál van a mennyekben, békességben hol nem gyötri betegség, fájdalom, s csak egy remény boldogít, hogy egyszer viszontláthatom. Fájó szívvel emlékezünk a felejthetetlen, drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SZILÁGYI IRÉNKÉRE, (szül. MESTER, Hegyközújlak). Egy januári napon, kegyetlen volt a sors nagyon, nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Rögös volt az út, mely számodra jutott, de te küzdöttél, mert Isten buzdított. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Áldott legyen emléked, Isten őrködjön pihenésed felett! Örökké bánatos férjed, fiad, leányod, vejed, 3 unokád, 3 unokavejed és a 6 drága dédunokád.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára, édesanyára, apósra, anyósra, nagyszülőkre, dédszülőkre, ID. PAPP GYÖRGYRE és PAPP VERONKÁRA (Hegyközpályi). 26 év óta nagy fájdalmat cipelünk, úgy érezzük, megszakad a szívünk. Ma sem értjük, miért szólított el titeket az ég, reátok oly sok csodás év várt volna még. Bár nem akartatok, elmentetek hamar. Minket azóta a gyász leple takar. Megtanítottatok őszintén szeretni, a kitűzött célokért dolgozni, küzdeni. Embernek maradni mindenek felett, egyetlen kincsünk az igaz szeretet. Amíg csak élünk, reátok emlékezünk, az együtt töltött éveket soha nem feledjük. Hiába borul reátok a temető csendje, szívünkben élni fogtok mindörökre. Örökké bánatos fiatok György, menyetek, 3 unokátok, 3 unokavejetek és a 6 drága dédunokátok.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. DEMETER JÁNOSNÉ (szül. KISS ILONA) életének 88. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése szerdán az érsemjéni katolikus temetőben 14 órától lesz. Búcsúzik tőle lánya Ilona, veje László és unokája Erika.