Gyászhírek, 2018. január 15.

Gyászhírek, 2018. január 15.
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 20 éve a legdrágább édesapa, férj, após, nagytata, FAZEKAS SÁNDOR (Paptamási) jóságos szíve megszűnt dobogni. Akik őt soha el nem felejtik: bánatos fiai, menyei, unokái, nászai és nászasszonyai.


Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak ismerősöknek, akik szeretett halottunkat, KÓSA ERZSÉBETET utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Férje Zoli, lánya Éva, fiai Zoli és Csabi.

*

Ezúton fejezzük ki részvétünket Illés Ferenc családjának, szerettük, FERI (a Fáklya volt főszerkesztője) elhunyta miatti gyászukban. Tisztelettel, Czele Júlia és Pető Csilla.

*

Bodogok a halottak, akik az úrban halnak meg. (jel 14,13) Mély megdöbbenéssel és gyásszal a szívünkben fejezzük ki fájdalmunkat KÁNYA ENDRE lelkipásztor halála miatt. Volt gondnokai: Papp Ferenc és családja, Bucsás Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünk KÁNYA LILLA osztálytársunknak szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Az Ady Endre líceum X.E osztálya.

*

„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom!/ álmaid a mennyben legyenek csendesek!/ Isten őrködjön pihenésed felett!” Megrendülten, szomorú szívvel veszünk ideiglenes búcsút barátunktól, Nagytiszteletű KÁNYA ENDRE örvéndi református lelkipásztortól. Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, osztozunk nagy fájdalmukban. A viszontlátás reményében, szeretettel Sorbán Levente és családja.

*

Mély megrendüléssel értesültünk Nagytiszteletű KÁNYA ENDRE örvéndi református lelkipásztor, egykori RMDSZ-elnökünk elhunytáról. Isten nyugtassa békében! Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Megtört szívvel osztozunk a család és a közösség, Nagytiszteletű KÁNYA ENDRE lelkipásztor, egykori helyi tanácsos elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). Alsólugas Község Polgármesteri Hívatala és a Helyi Tanács

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, IFJ. OCHBARCZI KÁROLYRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Szerető családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk volt osztálytársunktól, BALOGH EMÍLIA nyugalmazott tanítónőtől. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek! Búcsúzunk 1956-ban végzett kollégáid.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett osztálytársnőnk, NAGY KATALIN elhunyt. Nyugodjon békében. A székelyhídi líceumbeli osztálytársai.

*

Köszönjük mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik a szeretett férj, apa, após, nagyapa, DICSŐ SÁNDOR elvesztésekor fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, nagyszülőnkre haláluk évfordulóján. VARGA JULIANNA (Diószeg) 13-án húsz éve, és VARGA KÁROLY közelgő 37 éve hunytak el. Emléküket szívünkben örökké megőrizzük. Leányuk Julianna és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, KÓS ISTVÁN január 11-én elhunyt. Temetésére a városi kápolnából január 16-án 12 órakor a városi temetőbe kerül sor. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, KUN VIOLÁRA, aki két éve nincs közöttünk. Örökké bánatos fia Laci, menye Florentina és családja.

*

Ma hat hónapja annak a szomorú napnak, amikor a szeretett feleség, édesanya, nagymama, FARKAS JULIÁNNA (szül. KABAI) örökre itthagyott bennünket. „Telnek a napok, múlnak a hónapok, de szívünkben örökre megmarad emléked. Pihenj hát békében, legyen szép az álmod, találj odafent örök boldogságot.” Bánatos férje István, lánya Judith, unokája Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt LŐRINCZ VERÁRA. Egy gyertya most neked égjen, ki fenn vagy már a magas égben.” Emlékezik bánatos férje, fiai, menyei, unokái.

*

„Bizalommal kérjük Istent, az élet urát, hogy elhunyt testvérünket, akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel.” BÁLINT ANDRÁS, POPOVICIU TEODOR, ALB VIRGIL, LATCAU ANA, KISS FERENC, TRIPA AURELIA, DEMIAN CORNELIA, SUSMAN CRISTIAN-VIOREL, TIMAR OLIVER-VALENTIN, NISTOR EVA, LASCU GHEORGHE-ALEXANDRU, SZABÓ ILONA, HEJJA ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább férjtől, édesapától, nagytatától, KISS FERENCTŐL. Temetése 2018. január 15-én, 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Nyugodj békében! Emlékét örökké őrzi szerető felesége Ica, lánya Ibi, veje Zoli, unokái Betti és Zsolt.

*

Köszönetet mondunk azoknak, akik részt vettek gyászunkban. Gyarmati család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább Édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, HEJJA ERZSÉBET (szül. TÓTH) 87 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, január 16-án a Mezőbaji (BOIU) temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

„Mert a kiszabott esztendők letelnek és én útrakelek, és nem térek vissza”(Jób. 16, 22) Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága, szeretett gyermek, férj és apa, TIMAR OLIVER-VALENTIN életének 46. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2018. január 16-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló, bánatos család.