Gyászhírek, 2018. január 12.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. január 12.
Mélységes fájdalommal, megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, KÓSA ERZSÉBET hosszantartó betegség után vissaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 13-án, szombaton 13 órakor lesz a a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. „Nagyon sokat, és szinte csak Neked köszönhetem drága feleségem, hogy sporthorgászként a csúcsra juthattam. Az Isten nyugtasson békében…” Örökké gyászolja őt soha el nem felejtő és szerető férje, Zoli.

Ezúton fejezzük ki részvétünket Illés Ferenc családjának, szerettük, FERI (a Fáklya volt főszerkesztője) elhunyta miatti gyászukban. Tisztelettel, Czele Júlia és Pető Csilla.

*

„Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak. Egyetlen halott sincs közülük, Fiatalok, mint az idő.” (Ratkó József) Őszinte részvétünk Ági, drága édesanyád, a felejthetetlen ICUKA elhunyta miatti fájdalomban. Pető Csilla és családja.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem fejezem ki unokatestvéremnek, Asztalos Juliának és családjának a szeretett testvér, ILLÉS FERENC (a Fáklya volt főszerkesztője) elvesztése miatt érzett mély fájdalomban. Nyugodjon békében. Unokatestvére özv. Bánffy Miklósné és családja Nagyváradról.

*

Január 11-én volt egy éve annak a szomorú napnak, amikor 83 éves korában elvesztettük a drága férjet, édesapát, nagyapát, MÁTÉ ISTVÁNT (PISTA bácsi). Szívünkben betölthetetlen űrt hagyott maga után. Gyászolják felesége, három gyermeke, menye, vejei és öt unokája.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább nagymama és dédnagymama, MECZINGER MARGIT 93 évesen elhunyt. Temetése 2018.01.12-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja Mónika, István, Dóra, Sofi és volt menye Ida.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Andor Mónikának és családjának a legdrágább nagymama elvesztése miatt. A Hannosi család.

*

Fájó szívvel emlékezünk PRINYI ÁDÁMRA (Félegyháza) halálának 2. évfordulóján. „Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de a szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre édesapára, nagyapára és apósra, BERECZKI MÁRTONRA (szül. KÉMER), aki ma 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Nyugodj békében! Emlékezik rá felesége, lánya, fia, menye, veje és imádott 4 unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzom anyatársamtól és őszinte részvétemet fejezem ki lányainak és fiának édesanyjuk, özv. SIKES MAGDOLNA (ICU) elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Robicsek Éva.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk MECZINGER MARGITTÓL, aki 93 éves korában elhunyt. Temetése 2018.01.12-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Hannosi István és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZOTTER MÁRIÁRA (Köröstarján) halálának 4. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked.” A gyászoló család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk PÉK MÁRIA ERZSÉBETRE (szül. BARÁZ) halálának 26. évfordulóján. Emléke még élünk él szívünkben. Férje Sándor, fia Sándor és István és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, SZŐKE ELEKRE (volt asztalos) halálának 2. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet. Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Életed elszállt, mint a virág illat, Emléked ragyog, mint fényes csillag.” Szerető feleséged Margit, fiad Attila, vejed Csaba és drága kis unokáid Jázminka és Ádám.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni, Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni.” Fájó szívvel emlékezem a drága férjre, édesapára, nagytatára, TÓTH SÁNDORRA (Nagyszalonta, 1944-2014, Nagyvárad), akinek 14-én lesz 4 éve, hogy drága szíve megszűnt dobogni. „Az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő. Nélküled szomorú, üres a házam, Még most sem hiszem el, hogy hiába várlak. Feledni őt nem tudom, mert élni nélküle egy fájdalom. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiányod feldolgozni nem lehet, Csak megpróbálok valahogy élni nélküled! Egy remény maradt, mely éltet és vezet, Hogy egyszer ott fent találkozunk veled!” Isten őrködjön pihenésed felett! Gyászoló, örökké bánatos feleséged, Eta.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a 2 éve január 13-án elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapóra, id. FEHÉR IMRÉRE (Hegyközpályi). „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, Aki a bajban is megfogja két kezed. És, hogy milyen fontos is volt neked, Csak akkor tudod, ha már nincs veled. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog drága emléked.” Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

„Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, EGYED JÁNOSRA (Várasfenes), akinek ma 2 éve dobbant utoljára szíve. „Állok a sírodnál, merengek, Fejemben emlékek keringnek. Míg sírodat rendezgetem, Könnyem törölgetem. Sírva gondolunk mosolygó arcodra, Biztonságot adó két erős karodra. Erős voltál, nem panaszkodtál, Némán tűrted a fájdalmak fájdalmát. Szívemben nagy űrt hagytál azóta. Nem haltál meg, itt vagy velünk, Napról napra emlegetünk.” „Téged elfelejteni nem lehet csak megtanulni élni nélküled. A bánat és a fájdalom örökké megmarad, Te mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad.” A gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki dr. Szabó Editnek szeretett testvére, VAS LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában Isten vigasztalását kérve a családnak. Nyugodjon békében! Csorba Krisztina és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédinagymama, anyós és rokon, BALOGH EMÍLIA, nyugalmazott tanítónő életének 79. évében 2018. január 11-én elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. január 13-án délután 14 órakor kísérjük utolsó útjára a szalárdi református temető kápolnájából. Nyugodjon békében! A bánatos, gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, HERMAN MAGDOLNÁRA (Szalárd), aki 13-án lesz 12 éve, hogy itthagyott minket. Emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az hogy köztünk éltél, és velünk lehettél. Szívünkben a helyed nem pótolja semmi, soha nem fogunk téged elfeledni. Nyugodj békében, drága lélek. Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagytatára, LŐKÖSHÁZY TIBORRA (erdőmérnök) halálának 25. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük. Szerető lánya Csilla, veje László, unokái, Beáta, Mónika és férje Phil.

*

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, testvére, sógorra, SOÓS LAJOSRA halálának 2 éves évfordulóján. A bánatos család.

*

Elviselhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, KÓSA ERZSÉBET hosszú szenvedés után 71 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében. Temetése szombaton, január 13-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké siratjuk: férje Zoli, gyermekei Zsike, Éva, Zolika, Csabi és unokája Szandika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, JÓZSA ATTILA a Tricotextil volt dolgozója, életének 69. évében elhunyt. Temetése hétfőn, január 15-én 11 órakor a köröstarjáni római katolikus temetőből. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolja szerető felesége és lánya Délia.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett VAS LÁSZLÓ temetésén részt vettek, virágjaikat sírjára helyezve és mély gyászunkban velünk voltak. A bánatos család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy drága testvérem, JÓZSA ATTILA életének 69. évében elhunyt. Adjon az Isten neki örök nyugodalmat. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló húga Gyöngyi és családja.

*

Mennyei Atyánk akaratát elfogadva, tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. GYARMATI MÁRIA életének 96. évében csendesen elhunyt. Temetése 13-án, szombaton 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják gyerekei Mária, Miklós, Béla és az családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, GYARMATI MÁRIÁTÓL. Nyugodj békében. Ica húgod.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút szeretett nagynéninktől, GYARMATI MÁRIÁTÓL. Unokahúga Kusztura Babuci és a családja.

*

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” BAJENARU DAN, BOBE NICOLAE MIRCEA, JÓZSA ATTILA, GYARMATI MÁRIA, KÓSA ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,