Gyászhírek, 2018. január 11.

Gyászhírek, 2018. január 11.
Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától és nagytatától, id. DICSŐ SÁNDORTÓL. Nyugodj békében, örökké a szívünkben maradsz. Ati, Angi és Mark.

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem, a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4,17–18) Mennyei Atyánk akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szerettünk. Kállay László Levente református lelkipásztor 2018. január 6-án, életének 55. esztendejében váratlanul elhunyt. A gyászszertartásra 2018. február 3-án, 13 órakor a Fugyivásárhelyi Református Egyházközség templomában kerül sor. Hamvainak elhelyezéséről a család gondoskodik. A gyászoló család.

*
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, id. DICSŐ SÁNDOR 83 évesen csendesen elhunyt. Temetése január 11-én 15 órától a városi ravatalozótól. „Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,/ itthagytál mindenkit, akiket szerettél./ Tied a csönd és nyugalom,/ Az enyém a könny és a fajdalom!/ Ha a könnytől kiszárad a szemem,/ Hozzád megyek megpihenni drága hitvesem!” Nyugodj békében! Fájó szívvel búcsúzik nejed Ilonka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászurunktól, id. DICSŐ SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében! Nászura és nászasszonya Czégé Mihály és Gizella.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága, jó édesapámtól és apóstól, id. DICSŐ SÁNDORTÓL. Isten áldása legyen pihenésed felett! Sanyi és Gizike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szomszédasszonyunktól, SEBESTYÉN MARGITTÓL. Nyugodjon békében! Baczoni Sándor és családja.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, ZEMLECZKY ISTVÁNTÓL (ÖCSITŐL), aki életének 50. évében elhunyt. Temetése január 12-én 15 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle nővére Ibi, sógora Feri és Benjamin.

*

SEBESTYÉN MARGIT (szül. JUHÁSZ, csatári születésű) elhunyt 2018.01.09-én. Temetése 2018.01.11-én 15 órakor a szentjánosi temetőben. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymamánk, SEBESTYÉN MARGIT (szül. JUHÁSZ, csatári születésű) 72 éves korában távozott el tőlünk. Gyászoló családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, ifj. KONDOR LAJOS (LALI) temetésén részt vettek, velünk voltak, szeretetükkel támogattak, enyhíteni igyekezték fájdalmunkat. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága testvértől, SEBESTYÉN MARGITTÓL (szül. JUHÁSZ, volt csatári lakos), aki életének 73. évében elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos testvére Lajos és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, id. BORSI IRÉNRE (Biharpüspöki) halálának 9. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet!” Emlékét őrzi bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, BUNDIKNÉ VAJNA JULIANNÁRA halálának 6. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása. Emléked örökké őrzi szerető férjed, fiad, menyed, lányod, vejed, unokáid.

*

Megdöbbenve olvastam az újságban, hogy volt kedves szomszédasszonyomnak, Toncz Emikének egyetlen, drága fia, FEKETE SANYIKA hirtelen elhunyt. Nem tudom, hogy tudja ezt a csapást elviselni, hogy drága, két aranyos unokája édesapa nélkül maradt. A jó Isten adjon nagy erőt a vigasztalódásra az egész családnak. Sütő Ibi.

*

„Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, özv. VARGA GIZELLÁRA (Biharpüspöki), aki 6 hónapja búcsú nélkül itthagyott minket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk KÁLLAY LÁSZLÓ lelkipásztor testvérünktől, kérve a Vigasztalót, hogy enyhítse a család fájdalmát. „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19) A bihari Református Egyházmegye Lelkészértekezlete.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága sógoromtól, DICSŐ SÁNDORTÓL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke örökké élni fog szívünkben. Őt soha el nem felejtő sógornője Emma és családja.

*

Fájdalommal tudatom, hogy JÓZSA ATTILA (a Tricotextil volt alkalmazottja) január 9-én hosszú szenvedés után elhunyt 69 évesen. Bánatos nővére Magda és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom a legdrágább nagymamától, MECZINGER MARGITTÓL, aki 93 éves korában elhunyt. Temetése 2018.01.12-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Tündike, férje Lóránd és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk MERCZINGER MARGITRA. Temetése 2018.01.12-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Gyászolja Zsóka, édesanyja Jolánka.

*

7 év telt el mióta elment a legdrágább feleség, anya, nagymama és anyós, KULPINSZKY MAGDOLNA Nyugodj békében. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki sógornőnknek, LOVAS ÁGNESNEK és családjának a szeretett apa, após, és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Lovas Csabi, Bogi és Bence.

*

Mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzom VAS JÁNOSTÓL, aki hosszú, súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Az elhunytnak örök nyugodalmat, gyászoló családjának vigasztalást kíván Tubi.

*

„Jézus lakóhelyet készít nekünk mennyei atyánknál.” MECZINGER MARGARETA, CARAMAN FLOARE, DEMIAN MARIUS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.