Gyászhírek, 2018. január 10.

Gyászhírek, 2018. január 10.


Mély fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt szeretett édesanyára, SÜLI MARGITRA, valamint SÜLI ISTVÁNRA halálának 22. évfordulóján. Örökké szeretünk, soha nem feledünk, Szívetek súgta Isten veletek. Szerető, bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk GELÉN MIHÁLYRA, aki ma egy éve 69 evés korában hirtelen búcsú nélkül távozott az élők sorából. Emlékét szívünkben őrizzük. Sógora Sanyi, sógornője Ibolya és keresztlánya Krisztina.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett kolléganőnk, a diószegi születésű, nyugalmazott érsemjéni tanárnő, NAGY KATALIN súlyos betegségben Budapesten elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Büszkén, méltóságteljesen és békés érzésekkel nézett szembe az utazással az örökkévalóságba. Búcsúzik tőle a család, nyugdíjas kollégai, barátai, tisztelői.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága testvérünk, STARK LAJOS életének 63. évében Ausztráliában elhunyt. Adjon az Isten neki örök nyugodalmat! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló testvérei és azok családjai.

*

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, Óh Uram, hűséges Isten.” (Zsolt 31.6) Szomorú szívvel búcsúzunk drága szomszédunktól, VAS LÁSZLÓTÓL, aki oly hirtelen távozott közülünk. Osztozunk szerető családja fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szűcs István és családja.

*

Együttérzésünket és részvétünket tolmácsoljuk VERESTÓI ESZTER CSILLÁNAK, a Gojdu Líceum matematika szakos tanárnak szeretett édesapja elvesztésében. A Laza és Sófalvi-Macskási család.

*

2018. január 14-én 12 órától végső búcsút veszünk szeretett édesanyánktól és a nagyszülőtől, BUJDOSÓ ILONÁTÓL, a várad-olaszi templomban, akarata szerint hamvait szét fogjuk szórni. Béke poraira! Fia, lánya, unokái.

*

Isten áldását kérjük mindazokra, akik drága halottunk, ÁCS JÓZSEF temetésén részt vettek és elkísérték utolsó útjára, koszorúkkal, részvétnyilvánításaikkal igyekeztek enyhíteni nagyon nagy fájdalmunkat. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, nagybácsitól, keresztapától, VAS LÁSZLÓTÓL. A viszontlátás reménye kísérjen hosszú utadon. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Zsigmond család.

*

Fájdalmas, szomorú egy év telt el, amióta a drága férj, édesapa, nagyapa, após, rokon, ID. DR. KISS LÁSZLÓ (fogorvos, Belényes) szerető szíve, dolgos keze megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos, gyászoló családja.

*

„Járjam bár a halál völgyét, nem félek semmi bajtól, mert te ott vagy vélem.” VARGA VALENTIN VIOREL, COCIUBA MARGHIOALA, KOSZTELNI ISTVÁN, VAS JÁNOS, CALMAN DORIN MIHAITA, DICSÖ SÁNDOR, TRIP NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, ID. KÖKÖVICS ISTVÁN (volt szalacsi lakos) életének 90. évében elhunyt. A temetési szertartás január 10-én, szerdán 13 órától lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Búcsúzik tőle fia István, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, unokaveje Csaba, dédunokája Sára, valamint nászasszonya özv. Bodó Sándorné.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága hallottuk, VAS LÁSZLÓ halála miatt érzett mély gyászában. Isten adjon vigasztalódást. Nyugodj békében, drága LACI. „Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert élek, és ti is élni fogtok.” (János 14:19). Hevesi István és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett élettársamtól, KOSZTELNI ISTVÁNTÓL, aki életének 64. évében hosszas betegség után elhunyt. Temetése 2018.01.11-én a püspöki kápolnából 14 órától. Gyászolja élettársa és családja.

*

„Kinek mondod azt, hogy szeretlek, Ha már ő, kinek mondhatnád, nincs veled? Ki ölel majd át, mikor bánat ér, S ki óv attól, mitől a bátor is fél?” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és apatárs, VAS JÁNOS (volt biharpüspöki lakos) hosszan tartó, súlyos betegség után 72 éves korában 2018. január 7-én Hosszúpályiban csendesen megpihent. Temetése 2018. január 11-én 12 órakor lesz a biharpüspöki temető kápolnájából, római katolikus szertatás szerint. Nyugodj békében, drága lélek.Emlékét örökké megőrzi, lánya Ági, veje Attila, unokái Zsófika és Évike, nászasszonya Magdi, násza Sanyi.

*

„Még máig is várom, hogy belépjen, de tudom, hogy többet ezt nem érzem.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, VAS JÁNOS (volt biharpüspöki lakos) hosszú, súlyos betegség után, 72 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. január 11-én 12 órakor lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Emlékét örökké őrzik testvérei Lala és Tóni.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagybácsira, VAS JÁNOSRA, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke szívünkben örökké élni fog. Búcsúzik tőle a Kovács család.

*

Elmentél drága, jó testvér. Ez már megváltás volt számodra. Szívünkben bánattal tudatjuk, hogy VAS JÁNOS (biharpüspöki születésű, hosszúpályi lakos) 72 éves korában távozott az élők sorából. Örökké emlékezik rá testvére Feri és családja, valamint keresztlánya családjával a távoli New Yorkból.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ EDIT doktornőnek és családjának a szeretett testvér és gyermek elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Mavrodoglu Ildikó és Az Út Végén Temetkezési Vállalat munkaközössége.Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Nagytiszteletű Kállay László lelkipásztor szolgatársunk, volt egyházkerületi előadótanácsos elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.

*

Mély fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt szeretett édesanyára, SÜLI MARGITRA, valamint SÜLI ISTVÁNRA halálának 22. évfordulóján. Örökké szeretünk, soha nem feledünk, Szívetek súgta Isten veletek. Szerető, bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk GELÉN MIHÁLYRA, aki ma egy éve 69 evés korában hirtelen búcsú nélkül távozott az élők sorából. Emlékét szívünkben őrizzük. Sógora Sanyi, sógornője Ibolya és keresztlánya Krisztina.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett kolléganőnk, a diószegi születésű, nyugalmazott érsemjéni tanárnő, NAGY KATALIN súlyos betegségben Budapesten elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Büszkén, méltóságteljesen és békés érzésekkel nézett szembe az utazással az örökkévalóságba. Búcsúzik tőle a család, nyugdíjas kollégai, barátai, tisztelői.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága testvérünk, STARK LAJOS életének 63. évében Ausztráliában elhunyt. Adjon az Isten neki örök nyugodalmat! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló testvérei és azok családjai.

*

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, Óh Uram, hűséges Isten.” (Zsolt 31.6) Szomorú szívvel búcsúzunk drága szomszédunktól, VAS LÁSZLÓTÓL, aki oly hirtelen távozott közülünk. Osztozunk szerető családja fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szűcs István és családja.

*

Együttérzésünket és részvétünket tolmácsoljuk VERESTÓI ESZTER CSILLÁNAK, a Gojdu Líceum matematika szakos tanárnak szeretett édesapja elvesztésében. A Laza és Sófalvi-Macskási család.

*

2018. január 14-én 12 órától végső búcsút veszünk szeretett édesanyánktól és a nagyszülőtől, BUJDOSÓ ILONÁTÓL, a várad-olaszi templomban, akarata szerint hamvait szét fogjuk szórni. Béke poraira! Fia, lánya, unokái.

*

Isten áldását kérjük mindazokra, akik drága halottunk, ÁCS JÓZSEF temetésén részt vettek és elkísérték utolsó útjára, koszorúkkal, részvétnyilvánításaikkal igyekeztek enyhíteni nagyon nagy fájdalmunkat. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, nagybácsitól, keresztapától, VAS LÁSZLÓTÓL. A viszontlátás reménye kísérjen hosszú utadon. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Zsigmond család.

*

Fájdalmas, szomorú egy év telt el, amióta a drága férj, édesapa, nagyapa, após, rokon, ID. DR. KISS LÁSZLÓ (fogorvos, Belényes) szerető szíve, dolgos keze megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos, gyászoló családja.

*

„Járjam bár a halál völgyét, nem félek semmi bajtól, mert te ott vagy vélem.” VARGA VALENTIN VIOREL, COCIUBA MARGHIOALA, KOSZTELNI ISTVÁN, VAS JÁNOS, CALMAN DORIN MIHAITA, DICSÖ SÁNDOR, TRIP NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, ID. KÖKÖVICS ISTVÁN (volt szalacsi lakos) életének 90. évében elhunyt. A temetési szertartás január 10-én, szerdán 13 órától lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Búcsúzik tőle fia István, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, unokaveje Csaba, dédunokája Sára, valamint nászasszonya özv. Bodó Sándorné.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága hallottuk, VAS LÁSZLÓ halála miatt érzett mély gyászában. Isten adjon vigasztalódást. Nyugodj békében, drága LACI. „Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert élek, és ti is élni fogtok.” (János 14:19). Hevesi István és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett élettársamtól, KOSZTELNI ISTVÁNTÓL, aki életének 64. évében hosszas betegség után elhunyt. Temetése 2018.01.11-én a püspöki kápolnából 14 órától. Gyászolja élettársa és családja.

*

„Kinek mondod azt, hogy szeretlek, Ha már ő, kinek mondhatnád, nincs veled? Ki ölel majd át, mikor bánat ér, S ki óv attól, mitől a bátor is fél?” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és apatárs, VAS JÁNOS (volt biharpüspöki lakos) hosszan tartó, súlyos betegség után 72 éves korában 2018. január 7-én Hosszúpályiban csendesen megpihent. Temetése 2018. január 11-én 12 órakor lesz a biharpüspöki temető kápolnájából, római katolikus szertatás szerint. Nyugodj békében, drága lélek.Emlékét örökké megőrzi, lánya Ági, veje Attila, unokái Zsófika és Évike, nászasszonya Magdi, násza Sanyi.

*

„Még máig is várom, hogy belépjen, de tudom, hogy többet ezt nem érzem.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, VAS JÁNOS (volt biharpüspöki lakos) hosszú, súlyos betegség után, 72 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. január 11-én 12 órakor lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Emlékét örökké őrzik testvérei Lala és Tóni.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagybácsira, VAS JÁNOSRA, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke szívünkben örökké élni fog. Búcsúzik tőle a Kovács család.

*

Elmentél drága, jó testvér. Ez már megváltás volt számodra. Szívünkben bánattal tudatjuk, hogy VAS JÁNOS (biharpüspöki születésű, hosszúpályi lakos) 72 éves korában távozott az élők sorából. Örökké emlékezik rá testvére Feri és családja, valamint keresztlánya családjával a távoli New Yorkból.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ EDIT doktornőnek és családjának a szeretett testvér és gyermek elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Mavrodoglu Ildikó és Az Út Végén Temetkezési Vállalat munkaközössége.