Gyászhírek, 2018. február 9.

Gyászhírek, 2018. február 9.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kelemen Zoltánnak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Ifj. Kerecsenyi Imre és családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Király Éva tanárnőnek szeretett édesapja elhunyta miatti gyászában. Pető Csilla és volt tanítványa Réka.
*
Vigasztalódást kívánok Praţa Ibikének szeretett férje elhunyta miatti gyászában. Nyugodjon békében! Őszinte részvéttel Pető Csilla.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Kelemen családnak a szeretett férj, édesapa, nagytata, Id. KELEMEN ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Horvát Jakab és neje, valamint gyermekei Nagy Erzsébet és családja, Edit és Jancsi családjaival.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Kelemen Zoltán polgármesterünknek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
*
A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte együttérzését fejezi ki Pósán Margit főnővér kollégánk és családja gyászában szeretett édesanyja, BOLHA MARGIT elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VINCZE ÁRPÁD elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A szomszéd Eurotrans iroda munkatársai.
*
Fájdalomtól megtört szívvel értesültünk szeretett barátnőnk, TALMÁCS IBOLYA haláláról. Őszinte részvétünk a Talmács és Gáspárik családnak drága szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodj békében, áldott lélek. Ági és a Gárdián család.
*
„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz.” Szomorú, szerető szívvel búcsúzunk nagytatánktól, Id. KELEMEN ZOLTÁNTÓL. Nyugodj békében. Unokád Kinga és barátja Attila.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, ID. KELEMEN ZOLTÁNTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Hirtelen elmentél egy perc alatt, szívünkben csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz!” Szomorú szívvel örökké gyászoló fiad Zoltán, menyed Noémi, unokáid Kinga, Zolika és Dalma.
*
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” Rövid, de annál súlyosabb szenvedés után a szeretett férj, ID. KELEMEN ZOLTÁN (Biharfélegyháza, élt 75 évet) visszaadta lelkét a teremtő Jóatyának. Temetése február 9-én 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászoló felesége Irénke.
*
Szívemben soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségre, NAGY SÁNDORNÉ JUHÁSZ IRÉNRE (Feketeerdő), aki ma 13 éve búcsú nélkül távozott közülünk. Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, a hiányod nem pótolja semmi sem, nélküled üres és rideg lett otthonom, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Úgy lennél jó, ahogy voltál, csak még lennél, csak még volnál. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. A fájdalmat leírni nem lehet, csak kitörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Bánatos férjed Sanyi.
*
Fájdalommal teli, szomorú 8 év telt el azóta, hogy szeretett gyermekem, JURCUŢI LÁSZLÓ (51 éves, volt OTL-dolgozó) elhunyt. „Nyugodj békében, drága lélek, az én fájdalmam ne zavarja pihenésed, de csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Még most sem tudok beszélni rólad, hogy a sírás ne fojtogasson. Bánatos édesanyád Kati és testvéred Rozi.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett és tisztelt kolléga, ILLE JÁNOS tanár úr elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Tisztelettel gondolunk a szentjobbi iskola volt igazgatójára, aki hivatásába szívét-lelkét beleadta. Nyugodjon békében! A Szentjobbi Általános Iskola tanári kara és munkaközössége.
*
Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett gyermekre, feleségre, anyára, nagymamára, JORDÁN ILONÁRA, aki 3 éve távozott el tőlünk. Szerető családja.
*
Fájdalommal búcsúzunk PRAŢA ŞTEFAN GHEORGHETÓL, a legjobb főnöktől. Nyugodjon békében, drága Gyuri bácsink! Részvétünk a gyászoló családnak. Nagy Lajos és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló PRAŢA családnak, a kedves barátunk, PRAŢA GHEORGHE elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! Lőrinczy Tamás és családja.
*
„Életünk törékeny virág a végtelenben, ám emlékünk mégis örök erő, mit hátrahagytunk a szerető lelkekben, A világból soha nem törölhető.” Szomorú szívvel emlékezünk unokaöcsémre, FEKETE SÁNDORRA, aki 6 hete értelmetlen hirtelenséggel távozott szerettei köréből. Örök álma felett őrködjön a szeretet és béke! Nagynénje, Toncz Piroska és családja.
*
„Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytad azokat, akik nagyon szerettek.” Fájó szívvel emlékezem drága fiamra,FEKETE SÁNDORRA, aki 6 hete váratlanul eltávozott az élők sorából. „Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat.” Bánatos szívű édesanyja Emília.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt ELIAS MÁRIÁRA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon csend és nyugalom.” Emlékét örökké megőrizzük. Férje Józsi és a család.
*
„Egy váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a rozsát, a halál úgy tépte szét. Hosszú útra mentél, de búcsút nem intettél.” Fájó szívvel emlékezünk KÓCS TIBOR GYULÁRA halálának 20. évfordulóján. Szerető édesanyád, édesapád és kishúgod Tünde.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára, KOVÁCS SÁNDORRA (Biharpüspöki) halálának 26. évfordulóján. „Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, Nem örülsz nekünk szerető szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.” Emléke legyen áldott! Szerető családja: lánya, fia, menye, unokái, unokavejei és Vikici.
*
Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk halálának hetedik évfordulóján IFJ. NÉMETI IMRÉRE. Emléke szívünkben örökké élni fog! Szerető családja.
*
„Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom.” Fájó szívvel emlékezünk SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZÁNU) halálának 4. évfordulóján. „Akartunk mi annyi jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett.” Józsi és Alex.
*
Fájó szívvel emlékezek a volt élettársamra, FARKAŞ SZILVIÁRA, az OTL volt nyugdíjasa, aki február 11-én lesz 6 hónapja, hogy elhunyt. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Soha el nem felejtelek, József.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BONDÁR ILONA-ÉVÁNAK és fiának ISTVÁNNAK a szeretett volt férj, édesapa, nagyapa, VINCZE ÁRPÁD elhunyta miatti fájdalmukban. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjen neki. Balogh Mária, Barnus és Attila.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KIRÁLY LAJOS temetésén részt vettek, koszorúikkal, részvéteikkel, együttérzéseikkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Az Úr én nekem őriző pásztorom.” (Zsoltárok;23.) Bánatos lánya Éva.
*
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva búcsúzunk a szeretett keresztapától, nagybácsitól, VINCZE ÁRPÁDTÓL (ÖCSI BÁCSI). Nyugodjon békében. Emlékét szeretettel megőrizzük. Keresztlánya Noémi és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre és édesanyára, MÂNDRU ETELKÁRA (szül. ZÉTÉNYI), aki 5 éve hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét, míg élünk, szívünkbe zárjuk. Hogy egy feleség és édesanya milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja férje Laci, fia Lacika, sógornője Hajnalka, Istvánka, sógora Dezső és családja, testvére Sanyi és családja és mindenki, aki ismerte.
*
„Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű oda bejutni, de nincs kijárat.” Őszinte részvétünket fejezzük ki ILLE JÁNOS hirtelen elhunyta miatt családjának. Özv. Maklucz Julianna, Juci, Klári és családjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédire, ZSUPON TERÉZRE halálának 2. évfordulóján, valamint a szeretett édesapára, nagyapára, dédapára, MIKLÓ PÉTERRE (Köröstarján) halálának 17. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, ők ittmaradnak bennünk csöndesen emléknek.” Szerető gyermekei Erzsike, Feri és családjuk.