Gyászhírek, 2018. február 8.

Gyászhírek, 2018. február 8.
Őszinte részvétünket fejezzük ki húgomnak, PRAŢA IBINEK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalomban. Timár és Ladányi család.

Fájó szívvel emlékezem a 18 évvel ezelőtt elhunyt gyermekemre UDREA CONSTANTINRA. Nyugodj békében drága fiam! Örökké bánatos édesanyád.

*

Halálának évfordulóján fájó szívvel emlékezünk KONEVÁLIK ISTVÁNRA (nyugalmazott tanár) sajnos már 7 éve nincs velünk a jó gondoskodó szövetséges társ, férj, jó gondoskodó apa, de szívünkben él. Felesége Zongsi és lányai Csini és Csilla családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátnőnknek NAGY PRAŢA GABRIELLÁNAK és családjának szeretett édesapjuk elhunyta miatt fájdalmunkban. Kovács Egri Levente és Kovács Lajos családjaikkal.

*

Őszinte együtt érzésünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK édesapja elhunyta miatt érzet fájdalmában. Vásárhelyi Lajos és családja.

*

Megemlékező Istentiszteletet tartunk Nagyvárad Olaszi református templomban 2018 február 11-én de. 10 órakor BAK ZSIGMOND halálának első évfordulója alkalmából. Felesége és szerető családja.

*

Eltelt egy hosszú év váratlanul elmentél, úgy mentél el mint igazi apa, legdrágább nagyapa BAK ZSIGMOND élt 59 evet. „Áldott a föld melyben pihensz, Drága az emlék amit szívünkben őrizünk.” Feleséged és szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra amikor ma 20 éve a kegyetlen halál elragadta tőlünk a legdrágább férjet, apát, apóst, nagyapát és sógort DR. BUZÁS IMRE jogtanácsost. Emléke szívünkben örökké élni fog! A Jó Isten vigyázza örök álmát! Felesége Erzsike, lányai Erika, Éviké, Márta Kanadából és Ausztráliából.

*

„Szomorú szívvel emlékezünk arra ki nincs már közöttünk. Talán lelke röppen fölöttünk. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZAHU), aki ma 4 éve távozott ez élők sorából. Bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra ALFÖLDI ZOLTÁNRA halálának 1. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A bánatos család.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk kedves barátunktól PRAŢA GYÖRGYTŐL. Őszinte részvétünket és együtt érzésünket fejezzük ki a gyászoló családjának. A Drenyovszki család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak PRAŢA GYÖRGY elvesztése miatt érzett mély fájdalomban. Tellman Jenő osztályfőnök és 1956-ban Kolozsváron érettségizett osztálytársak.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS LIÁNAK, GÉZÁNAK és édesanyának LIVIÁNAK szeretett férj, édesapa, nagyapa elhunyta miatti fájdalmukban. A „Bihari Sándor” kórus.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett apa, nagyapa VINCZE ÁRPÁD(ÖCSI) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Volt osztálytársai a szakiskolából.

*

Őszinte részvétünket és mély együtt érzésünket fejezzük ki NAGY PRAŢA GABRIELLÁNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Az Oláh család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett gyermekre, feleségre, anyára, nagymamára JORDÁN ILONÁRA, aki 3 éve távozott el tőlünk. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY PRAŢA GABRIELLÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Ida, Éva, Marika, Jucika, Éva.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátnőnknek NAGY PRAŢA GABRIELLÁNAK és családjának a szeretett édesapja, férj, nagytata és após elvesztése miatt érzet fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! Suzi, Răzvan és Roxi.

*

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy ILLE JÁNOS nyugdíjas iskolaigazgató, fizika-kémia szakos tanár életének 73. évében váratlanul elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatását 2018. február 10-én szombaton, 13 órakor tartjuk, a Református Egyház szenttartása szerint, a szentjobbi temetőben. Őrizze álmát béke és nyugalom! Gyászoljak: bánatos felesége, fia, menye és 3 unokája, testvére és az egész család.

*

„Aki diadalt arattál a halálon, töltsd el szívünket a feltámadás hitével!” PÁVA ADACBERT, PRAŢA ŞTEFAN-GHEORGHE, MOŞ FLOAREA, ANUTAN AUGUSTIN, NEMEŞ CORNEL, TOMESCU MARGARETA, CRALIC GHEORGHE, MAJOROS SÁNDOR, FÜLÖP MÁRIA-AMÁLIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapámtól BARNA FERENCTŐL, élt 76 évet. Emlékét örökké őrzi lánya Éva és veje István.

*

Összetört szívvel búcsúzom drága férjemtől, BARNA FERENCTŐL, élt 76 évet. Temetése február 8-án 13 órakor a Váradhegyaljai templomkertből. Emlékét örökké őrzi bánatos felesége Erzsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagytatámtól BARNA FERENCTŐL. Nyugodjon békében! Gyászolja unokája Noémi és párja Roli.

*

Megtört szívvel búcsúzok drága édesapámtól PRAŢA ŞTEFAN GHEORGHE-TÓL és köszönöm a sorsnak, hogy ő volt az apám. Temetése február 9-én, 12 órától a Steinberger kápolnából. Lánya Gabriella, veje Zoltán, unokái Antonia és Krisztián.

*

Szomorúan tudatom, hogy drága férjem PRAŢA ŞTEFAN GHEORGHE elhunyt február 6-án, 78 éves korában. Nyugalma legyen csendes! Temetése február 9-én, 12 órától a Steinberger kápolnából a városi temetőben. Szerető felesége Ibike.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett édesapámtól PRAŢA ŞTEFAN GHEORGHE-TŐL, aki mindig útmutató volt. Temetése pénteken, február 9-én, 12 órától a Steinberger kápolnából. Lánya Adriana és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, TIMUI ALEXANDRINA temetésén részt vettek, virágaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK szeretett édesapja KIRÁLY LAJOS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bíró István és családja.

*

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága szerettük Prața György (Gyuri bácsi) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Nógrádi Család.

*

„Váratlan percben az életed véget ért, mint a vihar a rózsát, a halál tépte szét. Az élet csendesen megy tovább, fajó emléked elkíser bennünket egy életen át.” Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapám, ID. KELEMEN ZOLTÁN életenek 75. évében hirtelen elhunyt. Emléked örökké őrízzük. Fiat Tibor, menyed Timea, unokáid Kilian és Kitti.

*

,,A jó harcot megharcolta, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” Rövid, de annál súlyosabb szenvedés után a szeretett férj, ID. KELEMEN ZOLTÁN (Biharfélegyháza, élt 75 évet), visszaadta lelkét a teremtő Jóatyának. Temetése február 9-én 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászoló felesége Irénke.