Gyászhírek, 2018. február 7.

Gyászhírek, 2018. február 7.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. FIBIK ZSIGMOND életének 76. évében elhunyt. Temetése február 8-án 14 órától a Rulikowski temetőben a városi kápolnából. Gyászoló felesége Fibik Piroska és fia István.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, ID. FIBIK ZSIGMOND rövid, de súlyos szenvedés után február 5-én 76 éves korában elhunyt. Temetése február 8-án 14 órakor a Rulikowski temető városi ravatalozójában lesz. Gyászolja ifj. Fibik Zsigmond és családja, valamint Kiss Erzsébet és Kele Roland családjaikkal.

*

Fájdalommal vesszük tudomásul, hogy a kedves édesapa, após, nagyapa, ID. FIBIK ZSIGMOND életének 76. évében elhunyt. Gyászoló lánya, veje, unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett unokatestvér, nagybácsi, UR BÁLINT (Hegyközszentimre) életének 60. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése február 7-én 12 órakor Hegyközszentimrén. Búcsúzik tőle Vida Sándor, Vida Levente, Vida Krisztián, Cziriak Annamária és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Aluminei utca 76. szám tömbház lakói.

*

Őszinte részvétünk KIRÁLY ÉVÁNAK a szeretett édesapa, KIRÁLY LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyíri József és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, nagytatától, sógortól. SZILÁGYI ISTVÁNTÓL (Magyarkakucs,) aki fájó hirtelenséggel, de súlyos betegség után 74 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, 2018. február 7-én Magyarkakucson a családi háztól. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A nagyon bánatos család: felesége Lídia, gyermekei István, Zsolti, Anikó, veje Lucian, menye Roberta, unokái Kevin és Giovanni.

*

Emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, KISS MAGDOLNÁRA. Ma 6 hete, hogy örökre itthagytál, drága emlékeddel örökké szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk leszel, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK az imádott édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Kali Zoltán és családja.

*

Hálás szívvel emlékezem szeretett édesapámra, BORSOS JÓZSEFRE (Kiskereki) halálának 5. évfordulóján. „Szívünkben itt él emléked örökké, Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok közt utazzál tovább, Ott várjál ránk ha az időnk lejár.” Lánya Erzsike, unokái Beáta és Csaba, dédunokai Márk és Alexandra, veje, unokaveje, unokamenye.

*

„Kit őriz a szívunk, nem hal meg soha.” Fájó szívvel emlékezünk szeretett szülőnkre, ID. KERTÉSZ IMRÉRE halálának 24. évfordulóján és ID. KERTÉSZ MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugodjanak békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK szeretett édesapja, KIRÁLY LAJOS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bíkó István és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, PAP ANNÁRA (szül. ERDŐS) halálának 10. évfordulóján. „ Ez a nap az emlékezés napja. Érted imádkozunk halkan, zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked.” Gyermekeid Jóska, Kornel és Kati.

*

„Minden elhunyt testvérünket részesítsd Urunk Szent színed látásában!” Kérünk Téged. SMIT GÉZA, IGNA IOAN, GYÖRGY-KÓR JULIÁNNA, FIBIK ZSIGMOND, BARNA FERENC JÓZSEF. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, NAGY KÁROLY (érkörtvélyesi születésű) a nagyváradi Szeszgyár volt dolgozója, 89 évesen rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2018. február 10-én 13 órától szabadbattyáni (Magyarország) temető kápolnájából. Emléke szívünkben örökké élni fog! A gyászoló család.

*

Emlékezünk a drága férjre és édesapára, TÖRÖK ISTVÁNRA, aki már 2 éve nincs közöttünk „Beteg teste megpihenni tért, Nehéz út volt az amit ő megélt. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, és örökké ott marad. Őrködjön álma felett édes Istenem, Oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Soha el nem feledjük felesége és fia Norbert.

*

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, FEHÉR MARGITRA (Hodos) halálának első évfordulóján. „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott./ Imádta családját, mindenkit szeretett,/ Akkor volt boldog, ha nekünk örömöt szerzett./ Arany volt a szíve, munka az élete,/ Őt az Isten hívta, mert nagyon szerette.” Emlékét örökké őrzi szerető családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, KIRÁLY LAJOS (volt hegyközszentmiklósi lakos, az OTL nyugdíjasa, Czeglédi-díjas presbiter) rövid ideig tartó betegség után, életének 90. évében csendesen elhunyt. Drága halottunk temetése 2018. február 7-én (szerda) du. 13 órai kezdettel a hegyközszentmiklósi temető református kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló, bánatos lánya Éva.

*

Fájdalomtól megtört szívvel és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, TIMUI ALEXANDRINA életének 79. évében eltávozott tőlünk. Temetése szerdán, 2018. február 7-én 12 órakor lesz a Haşaş kápolnából a városi temetőben. Pihenése legyen csendes! A gyászoló család.