Gyászhírek, 2018. február 6.

Gyászhírek, 2018. február 6.
Ma van 6 éve a szomorú napnak amikor a szeretett férj, apa, após, nagyapa PALÓCZI ISTVÁN örök álmát alussza. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Szerető felesége Julika, gyermekei és családjaik.


Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy szeretett barátnőnk DOMBEGYHÁZY IRMA (BARBI) Budapesten elhunyt. Búcsúznak gyászoló barátjai.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett szüleinkre SZABÓ PIROSKÁRA (szül. KUTLÁK, Kárásztelek) aki 3 éve távozott el közölünk, és SZABÓ JÓZSEFRE (szül. Kárásztelek) halálának 9. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük legyen csendes! Szerető gyermekei Józsi, Zoli, Gyöngyi és családjuk.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk GOZARIU MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. OZSVÁTH) aki ma 2 éve örökre itt hagyott bennünket. Fia István, unokája Mercédesz.

*

„Szívetekben hagytam emlékem örökre.” Az elválás örök fájdalmával emlékezzünk a 6 hónapja elhunyt szerető férjre, apára PAP SANDORRA. „Emléked él, élni fog, míg az én szívem e földön dobog. Őrzöm képét, hangját őrzöm minden gondolatát, a nekem elsuttogott halk szavát. Oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi. Lelkünk sebeit nem gyógyítja senki. A Jó Istent kérjük adjon békés álmot, szeretetünk ragyogja be a síri világod.” Bánatos feleséged, fiad és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK szeretett édesapja, kedves szomszédunk KIRÁLY LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nagy Magdi és fia Attila.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVÁNAK szeretett édesapja KIRÁLY LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Costras Dorin és Magdika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa KIRÁLY LAJOS (volt hegyközszentmiklósi lakos, az OTL nyugdíjasa, Czeglédi díjas presbiter) rövid ideig tartó betegség után életének 90. évében csendesen elhunyt. Drága halottunk temetése 2018. február 7-én (szerda) du. 13 órai kezdettel a hegyközszentmiklósi temető református kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló, bánatos lánya Éva.
*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől NAGY ILONÁTÓL (ICU, ILIKE) ki hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének, távozott szerettei mellől alig 57 évesen. Nyugodjon békében! Pihenése legyen csendes! Búcsúzik sógornője Erzsi és családja.

*

Ma 6 hete annak a szomorú napnak amikor eltávozott szerettei közül ID. ERDŐS LÁSZLÓ (Nyüved). „Hirtelen el mentél egy perc alatt Számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, Mélységes fájdalom, hogy távoztál. A búcsú szó mit nem mondhattál el maradt, De szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájó szívvel emlékezik rá felesége Irma, fiai László és Csaba.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VINCE ÁRPÁD (ÖCSI) hirtelen elhunyta alkalmából családjának. Emlékünkben örökre megmarad. Barátjai és volt futball csapat játékos társai Lázár Jancsi, Kutasi Sándor.

*

„Minden évben eljön egy nap mely számunkra örök fájó emlék marad.” Kegyelettel emlékezünk drága halottunkra NAGY IDÁRA (szül. BUGYI, Biharpüspöki) halálának harmadik évfordulóján. „Pihenj csendesen, legyen édes álmod Szeretetünk ragyogja be síri világod.” Nyugodj békében! Emlékezik: Sanyi, Idu és családjuk.

*

„Te már ott vagy ahol nincs fájdalom Sírodra szálljon áldás és nyugalom! Álmaid a menybe legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett!” Őszinte részvétünket és mély együtt érzésünket fejezzük ki az ILLE családnak a drága férj és apa elvesztése miatt érzett nagy fájdalmában. Búcsúzik tőle a Frenţiu család, gyerekei és unokái.

*

Kegyelettel emlékezünk a szeretett testvérre, nagybátyára, sógorra, keresztapára ELEKES MÁTÉRA (MATYI), halálának 15. évfordulóján. Nyugodj békében. Sanyi és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra NAGY ERZSÉBET (szül ZIH, Érmihályfalva) akit ma egy éve elrabolt tőlünk a kegyetlen halál. Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Emléked örökké megőrizzük szerető férjed Károly, fiad Karcsi, lányod Annamária és vejed Zoltán.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férjem, DANCIU VASILE (LACI), életének 56. évében hirtelen elhunyt. Temetése február 6-án, 15 órakor lesz a Hasas kápolnából. Gyászoló felesége és családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága testvérünkre ID. PALÓCZY ISTVÁNRA halálának 6. évfordulóján. Emléked örökre megmarad. Nővéred Ica és családja, húgod Cuni és családja.

*

Elhunyt testvérünk a keresztségben elnyerte az örök élet ígéretét: fogadd be őt, Ürunk, a szentek társaságába.” PAŞCA EUGENIA, TIMUI ALEXANDRINA IRINA, DANCIU VASILE IOSIF, ZAMFIR FLOAREA, BUZLEA IOAN, STOIA MARIA, KISS CSABA, IVAN FLOARE, BAR ILEANA, STEIN MARIA, SILAGHI ILEANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non stop Temetkezési Vállalat.