Gyászhírek, 2018. február 5.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. február 5.
„Amint Ádámban mindnyájan meghaltunk, úgy Krisztusban mindnyájan életre keltünk.” NAGY ILONA, HEVESI AURICA, KUPE ERZSÉBET, MITRA R. JÁNOS, IANCU FLOARE, SPATAR EMILIAN, HEBREA ANA, CRISTEA ELENA, SERFEZI MIHAI, DEMIAN FLORIAN, ZAU MARIA, RUS TIBOR, VERES MATILDA, URZICEANU IRINA-MARIA, HANKO MIKLóS-MIHáLY, HUSASAN GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak! Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vallalat.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédi, KUPE ERZSéBET 85 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, február 5-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Lánya Pötyi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, KUPE ERZSÉBET 85 éves korában eltávozott közülünk. Pihenjen békében! Búcsúzik bánatos fia Karcsi, menye Marika és unokája Kriszti.

*

Megtört szívvel búcsúzom édesanyámtól KUPE ERZSÉBETTŐL, aki 85 évesen hagyott itt bennünket hosszú szenvedés után. Béke poraira! Bánatos fia Pisti, menye Ibi, unokája Zolika.

*

Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága nagynénenk, ifj. NAGY ILONA, aki mindannyiunkat megtanított erősnek és életvidámnak lenni, talán pont azért, hogy a nélküle eltöltendő éveinkben erőt tudjunk meríteni az ő tanításaibol, életének 56. évében visszaadta lelkét az ő Teremtőjének. Temetése kedden, február 6-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik édesanyja, unokahúgai Beáta és Éva, unokaöccse Tamás.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, VERES MATILDA életének 89. évében elhunyt. Temetése 2018. február 5-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Béke poraira! Szerető családod.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a drága, jó férj, apa, nagyapa, RUS TIBERIU (Infrătirea volt dolgozója) 65 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvai elhelyezéséről később gondoskodunk. Gyászoló családja, felesége Fidi, fia Romi és családja, lánya Csilla és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága fiam, MITRA RADU JÁNOS életének 62. évében elhunyt. Örökké bánatos édesanyád Bereczki Erzsike.

*

Mély fájdalommal szívemben tudatom, hogy drága férjem, MITRA RADU JÁNOS életének 62. évében elhunyt. Temetése február 6-án 13 órakor a biharpüspöki ravatalozóból. „Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem. Őrizzetek szívetekben!” Örökké bánatos feleséged Livia.

*

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam” Rövid, de annál súlyosabb szenvedés után a legjobb férj, apa, após, nagyapa, MITRA RADU JÁNOS visszaadta lelkét a Teremtő jó Atyának. Temetése február 6-án 13 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Nyugodj békében! Búcsúzik lánya Lia, veje Géza, unokái Adrienn, Fannyka és Julcsi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, MOLNÁR IMRE 63 éves korában elhunyt. Temetése Élesden, február 5-én 13 órakor lesz. Gyászolják testvérei Zoltán, Árpád, neje Baba, fia Istvánka.

*

Mély fájdolommal tudatjuk, hogy szeretett kolléganőnk, és egyben segítőkész igaz barátunk, NAGY ILONA megmagyarázhatlan hirtelenséggel örökre lehunyta a szemét. A családtagokkal osztozunk fájdalmukban, és a jó Istent kérjük, hogy segítse őket ezekben a nehéz pillanatokban. Örökre szívünkbe zártunk drága Icunk. Nyugodj békében. A Romanbag Production Kft.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, GODZA JIULIANA hosszú betegség után elhunyt. Temetése február 5-én a városi ravatalozóból 11 órakor. Bánatos lánya Cristina, férje Sanyi unokái Sanyika, Klárika és Dávid.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk NAGY ILONA volt osztálytársnőnktől. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Osztálytársai az Al. Maghioros Lic. 1980-ban végzett XII B-ből.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógórnőnktől. NAGY ILONÁTÓL (ICU, ILIKE) ki hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének, távozott szerettei mellől alig 57 évesen. Nyugodjon békében! Pihenése legyen csendes. Búcsúzik sógórnője Erzsi és családja.

*

„Szemünkben tükrözik tekintetük még / S a boldog órák drága, tiszta üdvét / Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt / És élnek ők tovább, szűz gonddatként.” (Juhász Gyula). Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a felejthetetlen, drága, jó szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre haláluk szomorú évfordulóján CSÁKI SÁNDORNÉRA (szül. SZILÁGYI ETELKA), aki két éve, hogy örökre megpihent és CSÁKI SÁNDORRA, aki már 24. éve távozott közülünk, hatalmas űrt hagyva maguk után. Hiányuk pótolhatatlan. Csöndes álmuk felett őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjanak békében. Drága emlékük szívünkben tovább él! Örökké szerető leányuk Ibolya és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk ID. KÁSA GÉZÁRA (volt autószerelő). Már 10 éve, hogy elmentél, nincs olyan nap, hogy ne emlékezzek rád. Nagyon hiányzol. Gyászoló feleséged és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nőtestvérre, ÖZV. FLORUCZ MAGDOLNÁRA (szül. PUSZTAI) halálának 1. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan zokogva. A halál nem jelent felejtés és véget, szívünkben örökké élni fog emléked.” Testvéreid László, István, Ferenc.

*

Szívemben fájdalommal emlékezem ma egy éve elhunyt drága férjemre, FODOR JÓZSEFRE. Nem vagyok árva, itt vagy velem a szívembe zárva, Most én őrizlek védelek, míg felettem is elszállnak az évek, Mielőtt még bezárulna az ég két szót felkiáltanék, amit ritkán mondtam neked: Nagyon szeretlek! Bánatos feleséged.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, VARGA ISTVÁNRA (Örvénd) halálának 3. évfordulóján. Elmentél, de nem mentél messze, élsz tovább bennünk a szívünkbe rejtve. Ne gondold azt, hogy semmisé lettél, őrizzük azt, mit mondtál, mit tettél. Ezért van az, hogy szeretünk téged. Bárhol is vagy, ez soha nem érhet véget. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes. Szerető családod.

*

Köszönetünket fejezzük ki minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, szomszédnak, akik velünk voltak és végső útjára kísérték drága halottunkat, PARDEK ANDRÁST és fájdalmunkat enyhítették jelenlétükkel. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a hat évvel ezelőtti február 4-ére, amikor eltávozott közülünk a szeretett feleség és édesanya, MÁTHÉ ÉVA (Szalárd). Egy februári napon, kegyetlen volt a sors nagyon. Ma sem értjük, miért szólított el téged az ég, reád oly sok csodás év várt volna még. Bár nem akartál, elmentél hamar. Amíg csak élünk, reád emlékezünk, az együtt töltött éveket soha nem feledjük. Hiába borul reád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökké bánatos férje és fia Ádám.