Gyászhírek, 2018. február 28.

Gyászhírek, 2018. február 28.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Forró Jenő munkatársunknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki Kajántó Judit kolléganőknek szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.

*

VÁNYAI LÁSZLÓNAK és családjának az Úr általi vigasztalódást kíván a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett gyászában a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség Ifjúsági Színjátszó Csoportjának a tagjai, valamint a gyülekezet lelkipásztora, és presbitériuma. „Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5,1)

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó testvérre, sógorra, nagybátyára, TAMÁS IMRÉRE halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lőrinc és családja.

*

Szomorú szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédmamára, BÖSZÖRMÉNYI PIROSKÁRA (Diószeg), halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Piri, unokája Katika családjával.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, BARABÁS BÉLA életének 58. évében egy súlyos betegség után hirtelen elhunyt. Temetése szerdán 13 órakor Nagykakucson. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Megrendülten értesültünk SZENTMIKLÓSY ILONA-JOLÁN, az önfeláldozó anya, nagymama, dédmama haláláról. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki elvesztésekor a gyászoló családnak. Unokahúga, Deák Eszter, Károly, Ádám és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága kollégámra, KRÁMLI JULIKÁRA. Nyugodjon békében! Ági és tanítványa Zoltán Németországból.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSIKAI KRISZTINÁNAK és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Id. és ifj. Kelemen Géza és családja, Szabó Zsolt és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunk, KAJANTÓ BÁLINT szeretett nagymamája elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Az Ady Endre Elméleti Líceum XI. D osztályközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett és drága keresztanyától, JAKAB GIZELLÁTÓL. Pihenése legyen csendes! Testvérei Anuska, Margit, Erzsike, Tibi, Jóska és családjaik és szeretett keresztlánya Anikó.

*

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, JAKAB GIZELLA (nyugdíjazott nyomdász) nagyon sok szenvedés és hosszú betegség után átadta a lelkét a Teremtőjének. Temetése 2018. március 1-jén, 13 órakor lesz a hiharfélegyházai ravatalozóból. „Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasaikéhoz és az én magas helyemen jártat engemet.” (Hal. 3:19). Búcsúznak tőle gyermekei Tündi, Öcsi, Lacika és családjaik, unokái Dávid és Noémi.

*

„Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 15 éve elhunyt gyermekre és testvérre, IFJ. VASÓK GYULÁRA (Nagyvárad). „Köszönjük neked Urunk, hogy a miénk volt, és az is marad, mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.” Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, BÁRÁNY JÁNOSRA (Örvénd) halálának 5 évfordulóján. „Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, / Úgy fáj egyre jobban, hogy ez már csak emlék. / Az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívünkben őrizzük örökre emléked. / Őrködj álma felett Istenem, / Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. / Hiányod feldolgozni nem lehet, / Mert muszáj az életet így élni nélküled.” Nyugodj békében. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség és a drága, jó anya, LŐRINCZ JULIANNA
február 26-án visszaadta lelkét az Úrnak. Nyugodjon békében. Temetése csütörtökön 12 órakor a városi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, LUCSKAI JÓZSEF életének 75. évében hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn, március 5-én 8,30 órakor a budapesti Farkasréti temetőben. Emlékét megőrzi gyászoló lánya Éva.

*

Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szerető fiúra, nagybácsira, sógorra, keresztapára, PAPP ZOLTÁN LÁSZLÓ (mérnökre, Nagyvárad, Bihardiószeg), aki 4 éve elhagyta oly fiatalon hozzátartozóit. Úgy mentél el, ahogyan éltél, csendben, halkan, senkit meg nem bántva. Távozásod mély nyomot hagyott lelkünkben. Nem fáj már a test, nincsenek bántó szavak, s ott vagy most, hol nem számítanak a földi javak. Azonban a hosszú úton szeretetünk kísér téged. Őrködj sírja felett édes Istenem, hogy a te oltalmad alatt, csendesen pihenjen. Soha nem felejt el bánatos édesanyád, keresztlányod Kinga és családja, unokahúgod Edina és családja, unokaöcséid: Boti, Roli, Hunika, unokahúgod Zsófika és a pici Adi.

*

Szomorú 20 éve, hogy már nem vagy közöttünk SZABÓ GYULA. Nagyon hiányzol nekünk. Soha sem feledünk. Szerető családod, feleséged, fiad, unokád.

*

Őszinte részvétünk BARABÁS FERENCNEK, ZSUZSÁNAK és GERGŐNEK a szeretett testvér, sógor és nagybácsi, BARABÁS BÉLA elhunyta miatt. Emlékét megőrizzük. Barátaik: Pénzes János és családja, Szőnyi Zoltán és családja.

*

Szomorú szívvel osztozunk vejünk, BARABÁS FERENC és családja gyászában a szeretett testvér, BARABÁS BÉLA elvesztésekor. Nyújtson vigasztalást a múló idő, hozzon megnyugvást az emlékezés. Herczeg László és Mária.

*

Őszinte részvéttel állunk a gyászoló BARABÁS család, IRÉNKE és gyermekei mellett a szeretett férj és édesapa, BARABÁS BÉLA elhunyta miatt. Emlékét szívünkben megőrizzük. Herczeg László és Mária.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a legdrágább anyuka, PÉTER ERZSÉBET (szül. KACSA, Berettyószéplak) életének 71. évében elhunyt. Temetése február 28-án, szerdán 12 órától a Steinberger kápolnából. „Isten velünk, senki ellenünk.” Búcsúznak tőle örökké bánatos lánya Babi és veje Kriszti.

*

„Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalával és feltámadásával megváltott minket.” LUCACIU GHEORGHE, CHINDAU IMRE, LŐRINCZ JULIANNA, CRISTEA VICTORIA, POPOVICI MARIA, LUNCAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.