Gyászhírek, 2018. február 23.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. február 23.
Búcsúzunk a Szigligeti Színház volt munkatársától, Joó Gyulától és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Szigligeti Színház munkaközössége.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett kersztapára, komára, BERKE BÉLÁRA (Tenke) halálának 10. évfordulóján. „Minden múlandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet”. Emlékezik rá keresztlánya Annamária és komasszonya Marika.
*
Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, KÖRÖSI ERZSIKÉRE, (élt 57 évet), aki ma 3 éve hagyott itt minket. Utad a szenvedés kövein vezetett, akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, nem bírtad a kínt, amit a sors rád méretett. S ha majd az én életem útjának végéhez érek, tárd ki nyugvóhej kapuját, bocsássál be engem, ha megyek felváltalak míg én élek, drága angyal. Veled leszek mindörökké végleg. Búcsúzik tőled családod és nagyon bánatos édesanyád.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, JOÓ GYULA súlyos és fájdalmas betegség után, 66 évesen itthagyott minket. Temetése szombaton 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
*
Utolsó üdvözlettel, mély részvéttel búcsúzunk a tisztelt, kiváló főorvostól, DR. ROMAN LUCIÁTÓL. Nyugodjon békében. Dr. Benedek Anamária és Ferenc.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak gyászunkban és elkísérték KARSAI IMRÉT utolsó földi útján. Nyugodjon békében. A gyászoló család.
*
Szomorú szívvel, és soha el nem múló szeretettel emlékezem a legdrágább férjre, IF. KUBIK JÁNOSRA (volt építészmérnök) halálának 5. évfordulóján. „Tied a csend, a nyugalom, nekem nem maradt más csak a sok szép emlék, a könny és a fájdalom.” Örökké bánatos felesége Katalin.
*
„És otthonom lesz az Isten háza mindörökké, szünet nélkül.” SABĂU TRAIAN, PAŞCALĂU GAVRIL, BERE PARASCHIVA, BARA ANA, GHENŢ IOAN, JURCA LIGIA DEBORA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Kegyelettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, TÓTH ALBINÁRA és az apára, TÓTH ANDRÁSRA haláluk 19. illetve 25. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Lányuk Erzsébet, vejük Öcsi és családja.
*
Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a 3 éve elhunyt SZŰCS SÁNDORRA (Spiler, Bihar). Nyugodj békében! Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezem ma, tizenöt év eltelt idő után BALOGH SÁNDORRA, és drága, jó nejére, BALOGH MÁRIÁRA, aki fél éve hunyt el egy szörnyű, tragikus baleset nyomán, Nagyvárad utcáján. Az örökre vigasztalhatatlan Balogh család árvája, szerető lányuk Éva-Mária.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, NAGY JULIANNÁRA (Hegyközújlak) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje Károly, gyermekei, unokái, dédunokái.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, SZLAFKAY FERENCRE, aki 5 éve hagyott itt bennünket. „Égi Atyánk, halld meg imánk: Fájdalmunkban adj erőt! Kit elvettél, égbe vittél, Fenn a mennyben áldd meg őt!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, anyára, nagy- és dédmamára, GÓZ IRÉNRE (szül. NEMES) halálának 10. évfordulóján. Nem múlnak ől el, akik szívünkben élnek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen emléknek. Bánatos férje, lánya, unokái és dédunokája.
*
Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk a szerető családapára, KÖRTVÉLYESI JÓZSEFRE, aki ma 8 éve örökre itthagyott minket. Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi az egész ami a múltból megmaradt. Bánatos családja.
*
Szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, VASS OLGÁRA (szül. LASTOFKA) halálának 15. évfordulóján. Nyugodjon békében! Fia Bălan Gábor és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KRISÁN MIKLÓSRA (MIKI, Berettyószéplak) halálának 7. évfordulóján. Hosszú az út mely sírodhoz vezet, Fájó szívvel, mégis hozzád kimegyek. Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, Míg élnek azok, akik szerettek téged. Felesége Erzsike, fia Misi, menye Dani és unokája Nicuşor és a család.
*
Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, MÁTÉ LAJOSRA, (Szentjános) halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében! A gyászoló család.
*
Szomorú, fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH OTTÓRA, aki ma 6 hónapja hagyott itt minket. Isten nyugosztalja békében! Örökké bánatos családod.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, MIKLÓ FERENC JÓZSEFTŐL. Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk. Búcsúzik tőle felesége Gizella, gyermekei: Ferenc, Erika, Róbert, Mihály és menye Regina, unokája Jázmin.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám, MIKLÓ FERENC JÓZSEF életének 76. évében elhunyt. Temetése február 24-én, szombaton 13 órától a szentmártoni kápolnából. Szomorú szívvel búcsúzik tőle fia Ferenc, menye Inci, unokái Alexandra és Dávid.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk JOÓ GYULA barátunktól. Részvétünk a családnak. Az „öregfiúk”: Kuglis, Kagan, Szabó, Jámbor, Rácz, Ruff, Pintea, Galambos és Guzorán.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, NAGY KLÁRA temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, MEDVÉSSY TIBORRA (Szalárd) halálának 33. évfordulóján és MEDVÉSSY JOLÁNRA (szül. BIMBÓ) halálának 4. évfordulóján. Nyugodjanak békében! A szerető család.
*
Fájdalommal emlékezünk február 23-ra, amikor a drága férj, apa és nagyapa, VARKUCS GYULA csendesen elhunyt. Nyugodjon békében! Felesége Olga és a családja.