Gyászhírek, 2018. február 20.

Gyászhírek, 2018. február 20.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, RÁCZ ILONA életének 74. évében elhunyt. Temetése 2018. február 21-én 14 órakor lesz a szentmártoni kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

Fájdalommal emlékezünk július 20-ra, amikor a drága férj, apa és nagyapa, SZILÁGYI GYULA csendesen elhunyt. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

“Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordozunk egy életen át. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Szívünk el nem múló szeretetével emlékezünk a drága édesanyára, testvérre, feleségre, nagyamamára, nagynénire, OLÁH GIZELLÁRA (SZAKÁCS), aki már 10 éve nincs közöttünk. Örökké bánatos családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, BAGDI ISTVÁN (Bihar) életének 55. évében hirtelen elhunyt. Temetése szerdán, február 21-én 14 órától a bihari római katólikus kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nővére, sógora és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, szerető édesapára és nagyapára, KISS GÁSPÁRRA (Biharpüspöki), akinek jóságos szíve ma nyolc éve megszünt dobogni. ,,Temető kapuja szélesre van tárva, Útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, Olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Nyolc éve már, hogy ezt az utat járjuk, Megnyugvást lelkünkben még most sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, Körülötted van még ma is szerető családod.” Emlékezik rád: bánatos feleséged Juliska, lányaid Irénke és Editke és szerető unokád Tibi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, SZABÓ JÓZSEFNÉRE, (szül. MEZEI IRÉN) halálának 17. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Irénke, unokája Csilla, unokaveje Nelu, dédunokái: Armin és Carla.

*

Szeretettel emlékezünk az 5 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, apósra és nagyapára, LADÁNYI SÁNDORRA. ,,Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, A nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Felesége Irénke, lánya Csilla, veje Nelu, unokái: Ármin és Carla.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, URSUTA IMRÉRE (Erdőgyarak) halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes! Emléke szívünkben mindig élni fog. Szerető családja.