Gyászhírek, 2018. február 2.

Gyászhírek, 2018. február 2.
Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat.”(Zsolt.142,4) Napra pontosan egy éve élte át családunk az érthetetlenül döbbenetes eseményt, amikor váratlanul elveszítettük a nagyszalontai ifj. Balogh Györgyöt életének 43. esztendejében. Félelmetes csüggedés uralta el feleségét, gyermekeit, szüleit, testvérét, sógorát, keresztleányait, valamint a kiterjedt rokonságot, barátokat, munkatársakat és szomszédokat. Nehéz hetek és hónapok fájdalmát egyedül Isten hathatós segítsége enyhítette, aki ígérete szerint az ő útján akar vezetni bennünket, hogy még mindig könnyes szemünkkel követni tudjuk a féltamadt Krisztus útját. A gyászoló család.


A gyászoló család tájékoztatja mindazokat, akik részt kívánnak venni a Kállay László emlékére február 3-án, szombaton 13 órától a fugyivásárhelyi református templomban sorra kerülő gyászistentiszteleten, hogy koszorú vagy virág elhelyezésére nem lesz lehetőség az alkalom sajátos jellege miatt. A kegyelet kifejezéseként ki-ki szabadon élhet a koszorúmegváltás gyakorlatával. A gyászistentiszteleten befolyó teljes összeg a Studium Academicum Ösztöndíjprogramjának a támogatására lesz felajánlva.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett édesapámra, SCHMIDT SÁNDORRA, (Margitta) halálának 30., és drága édesanyámra, SCHMIDT ERZSÉBETRE halálának 15. évfordulóján. Lányuk és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, GODZA JIULIANA hosszú betegség után elhunyt. Temetése február 5-én a városi ravatalozóból 11 órakor lesz. Bánatos lánya Cristina, férje Sanyi, unokái Sanyika, Klárika és Dávid.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, PARDEK ANDRÁSTóL (Andris bácsi).Nyugodjon békében! Emlékét szeretettel megőrizzük. Éva és Misu családjukkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a mészáros családnak MÉSZÁROS ANNA (szül. nagy) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Nagy család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, testvérre, vőre, MAJOR ZOLTÁNRA, halálának 10. évfordulóján. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, megtölteni szépséggel családod életét. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, mit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Szerető feleséged, imádott leányod Krisztina.

*

Szeretettel emlékezünk halálának 10. évfordulóján a szeretett keresztapára, sógorra, testvérre, MAJOR CSABÁRA. Szeretettel emlékezünk halálának 20. évfordulóján a szeretett anyára, nagymamára, anyósra, MAJOR ERZSÉBETRE. Isten adjon nekik nyugodalmat és csendes pihenéset. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Szerető családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, VINCZE ÁRPÁD (Öcsi) életének 73. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2018. február 9-én 14 órától a Steinberger kápolnából. Szeretete míg élünk, örökre velünk marad. Bánatos fia István és családja.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, ID. KENCSE GYULA GERGELYRE (Biharfélegyháza) halálának első évfordulóján, február 4-én. „Istenem, de nehéz egyedül lenni, Az együtt töltött éveket nem lehet elfeledni. Rászállt szívemre a bánat, Nincs semmi, ami ennél jobban fájhat. Veled együtt volt teljes az életünk, Elmentél, elvitted a sok szép örömünk. Emléked örökké itt van velünk, Míg élünk, téged nem feledünk. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Örökké gyászoló feleséged Irma, egyetlen, szerető fiad Gyuszika, imádott kicsi unokáid Máté és Mira és az egész család.

*

„Minden halállal elvész valami, ami értékes és helyettesíthetetlen.” Kegyelettel emlékezünk a szeretett Édesanyára, anyósra, nagymamára, NAGY (ENTERSZ) ANNÁRA halálának 35. évfordulóján. Az édesapára, testvérre, sógorra, NAGY GYÖRGYRE halálának 30. évfordulóján. Az édesapára, apósra, nagytatára, NAGY ALADÁRRA halálának 25. évfordulója alkalmából. Nyugodjanak békében! A család.

*

Már öt éve annak a szomorú februári estének mikor féltő, óvó, szerető gondoskodásod megszűnt. De mi tudjuk, és érezzük is, hogy fentről az égből is vigyázol ránk, és itt vagy velünk te drága és szeretett édesanya és feleség, FÉTH ÉVA, akit mi örökké szeretünk és soha nem feledünk. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret. Aki a bajban is megfogja a kezed. És, hogy milyen fontos volt neked, Csak akkor tudod, ha már nincs veled. Szívünkben örökké élni fogsz, drága lélek! Férjed Csaba és két gyermeked Jázminka és Ádám.

*

Összetört szívünk, most van 5 éve, hogy elmentél tőlünk. Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, megtölteni szépséggel családod életét. Elmentél, s veled együtt elment a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. FÉTH ÉVA (szül. SZŐKE). Amíg csak élünk, rád emlékezünk drága ÉVIKE. Istenem, vigyázz rá és öleld át helyettünk! Szerető anyukád Margit és testvéred Attila.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztapától és sógortól, WODINSZKI SÁNDORTÓL, aki fájó hirtelenséggel 75 éves korában elhunyt. Temetése február 3-án, szombaton 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog! Kati, Tudorel, Tavi és Mihaela.

*

Fájdalommal teli, szomorú 22 év telt el azóta, hogy szeretett gyermekem, DEMETER LÁSZLÓ ZOLTÁN tragikus hirtelenséggel elhunyt. „Nyugodj békében drága lélek, az én fájdalmam ne zavarja pihenésed, de csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Még most se tudok beszélni rólad, hogy a sírás ne fojtogasson. Bánatos apja, testvére Richárd és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak a fiú, testvér, édesapa, unokaöccs, NAGY JÓZSEF az élők sorából való hirtelen eltávozása miatt. Emlékezik volt felesége Erzsi, szülei, testvérei, s azoknak családjai.

*

Ahogyan telnek a napok, múlnak az évek, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Őszinte részvétem NAGY JÓZSEF családjának és gyermekeimnek édesapjuk hirtelen elvesztése miatt. Emlékezik rá volt felesége Erzsi.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, LÁSZLÓ JÁNOS ÁRPÁDRA (volt agrármérnök, polgármester) halálának első évfordulóján. „Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Gyászoló felesége, lányai: Csilla és Tímea családjaikkal.

*

Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” El nem múló fájdalommal emlékezünk MOLNÁR JÁNOSra, a drága férjre, apára, apósra, nagytatára, sógorra, keresztapára és nagybácsira halálának 6. évfordulóján. Emléke mindig a szívünkben él. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MÉSZÁROS és NAGY családnak MÉSZÁROS ANNA (szül. NAGY) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Mészáros, Pócsi, Kapalay, Rácz, Kerekes családok.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, VARGA BERTÁRA (szül. DÉZSI) halálának harmadik évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, nagyapára, dédnagyapára, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA, aki ma 4 éve örökre itthagyott bennünket. „Egy gyertya most érted égjen / Ki fent laksz már a magas égben, / Ki vigyázol rám, onnan fentről, / S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Bánatos felesége Margit és családja.

*

„Életet és kegyelmet szerzettél számomra és a Te gondviselésed őrizte az én lelkemet.” (Jób:10.12). A sok-sok szenvedés után eltelt egy év, mióta eltávozott szerettünk: KORDA MIHÁLY. Adjon megfáradt szolgájának kegyelmet, csendes pihenést az Úr Jézus Krisztus mindörökké. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett fiamra, LŐRINCZ GÁSPÁRRA halálának 16. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozom halkan, zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, szívemben örökké élni fog emléked. Pihenj, csendesen, legyen édes álmod, szeretetem ragyogja be síri világod.” Gyászmise február 3-án 17 órakor a Telegdi Rom. Kat. templomban. Bánatos édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ANDRASCIUC IRÉNRE, akinek szíve ma 1 éve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„Szerettem volna élni még, Hirdetni Isten igéjét. Találkozni veletek még. Érezni szívetek melegét. Hívott az Úr, el kellett mennem. Őrizzetek meg szívetekben.” Mély fájdalommal búcsúzunk osztálytársunktól, Nt. KÁLLAY LÁSZLÓ lelkipásztortól, aki tragikus hirtelenséggel hagyta itt szeretteit. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében. Az 1977-ben végzett fugyivásárhelyi osztálytársak.

*

„Krisztus feltámadt a halálból, mint elsőszülött a holtak közül.” DAROCZI ILONKA, UJLAKI ERZSÉBET, GODZA JULIÁNNA, SFERLEA VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.