Gyászhírek, 2018. február 19.

Gyászhírek, 2018. február 19.
Szomorú szívvel búcsúzunk a mi MALVIN mamánktól, akit nagynéni és nagymamaként szerettünk. Pihenésed legyen csendes. Nikolett, Ildikó és Tibor.

Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógórnőmtől, MALVINKÁTÓL. Nyugodj békében. Sógórnője Erzsike.

*

Halálának 4. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk CSÉKY LÁSZLÓRA. Nyugodj békében. Felesége Neli, fia Cristi, menye Natalia és imádott unokája Namira.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Örökké tartó szeretettel és kegyelettel emlékezünk MÉSZÁROS MARIKÁRA (szül. Szabó) halálának évfordulóján. Férje Jóska, gyemekei Tünde és Zsolti családjaikkal.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága, jó édesapa, fiu, nagyapa és rokon, TAKÁCS ISTVÁN JÁNOS életének 57. évében 2018. febr. 14-én az U.S.A-ban szerető szíve megszűnt dobogni. Könnyes szemmel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk tőled. Emléked szívünkbe zárjuk! Nyugodjál békében! Édesanyja Iluci, lánya Ami, unokái Alex és Bella, valamint a család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 3 éve elveszítettük a drága, jó férjet, édesapát, nagytatát, SZILÁGYI GÉZÁT (Hegyközszentimre). Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Felesége Irén, lánya Ildikó és unokája Márk.

*

„Megszáradt a fű. Elhullt a virág; De Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” (És. 40,8) Ebben az ígéretben bíztunk, mikor 1 évvel ezelőtt elbúcsúztunk szerettünktől, KELEMEN ISTVÁNNÉ (szül. VÁRALJAI ERZSÉBETTŐL) és ebben bízva gondolunk arra, hogy újra együtt leszünk. Az emlékező család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága anyára, nagymamára, dédnagymamára, üknagymamára, TOLVAI JOLÁNRA halálának 50. évfordulóján. „Mikor elmentél, kialudt egy csillag, Az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elvesztettünk téged, A legtisztább angyalát a földnek, s az égnek.” Bánatos lánya Margit, fia Géza és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BODOR IMRÉTŐL (Fugyivásárhely), aki 84. életévében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Nyugodjon békében! Testvére Bodor József és neje, unokaöccse Zoltán.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor búcsú nélkül örökre itthagyott bennünket a drága, jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, TOLVAI JOLÁN (HAGYADAN, volt vajdai lakos) halálának 50. évfordulóján. Nyugodjon békében! Örökké gyászoló fia Géza és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, a nagy- és dédapára, OPRIŞ GYÖRGYRE, aki 83 évesen, 11 éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos gyermekei: Tibi, Gyuri, Anikó családjaikkal.

*

Szívünk örök szeretetével emlékezünk a számunkra legdrágább férjre, apára, vőre és sógorra, MARKUS ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen ádott, nyugodalma csendes! Szerettei.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak gyászunkban és elkísérték BALLA RÓZÁT utolsó földi útjára. Pihenése legyen cendes! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága szerettük, BALLA RÓZA elvesztése miatt. Örök nyugalmat kíván Bubó és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, anyára, VASS IRÉNKÉRE, aki négy éve hagyott itt bennünket, fájó szívünkben örökké élni fog. Szerető édesanyja, férje, lánya.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BORBÉLY MANCIKÁRA (szül. SZABÓ, Biharfélegyháza) halálának második évfordulóján. „Telnek a napok, múlnak az évek, akik szívből szeretnek, nem felednek téged.” Nyugodjál békében! Örökké gyászoló bánatos édesanyád, testvéreid: Olgi és István családjaikkal.

*

„Drága véred érdeméből jusson el az örök üdvösségre!” FÜZESI GÁBOR, BRISCAN MARIA, NAN PAVEL, CHEREJI DANUT, SORICI MINERVA, PISCOI GAVRIL, SILAGHI ELENA, KARSAI IMRE, GALIS IOAN, VARGA DUMITRU, KERESZTES MÁRIA, GAVRIS VASILE, FAFF MALVIN, TRIF PASCU, CRAINIC MINODORA, BOROS ALEXANDRU. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett feleségem, KERESZTES MÁRIA (szül. VARGA) életének 80. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma, február 19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik szerető férje Tamás, húga Jolán.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki lakótársunknak, szeretett felesége, KERESZTES MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az X170 tömbház lakótársai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki lakótársunknak szeretett felesége, KERESZTES MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Popovici család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonnal, ismerőssel és jóbaráttal, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk és Dédnagymamánk, FAFF ANTALNÉ, szül. SZELE ERZSÉBET-MALVIN folyó év február 16-án életének 90. évében elhunyt. Drága halottunk temetése folyó év február 19-én 13 órakor lesz a Rulikowski temetőben a városi kápolnából római katolikus egyház szertartása szerint. A gyászoló, bánatos család.