Gyászhírek, 2018. február 16.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. február 16.
Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY ATTILÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Kincses László és Anikó.

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal, NAGY KLÁRA hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében. Őszinte részvéttel a Dacia 8. tulajdonostársulás.
*
Megrendülten értesültünk szeretett barátunk, NAGY KLÁRI hirtelen haláláról. Vigasztalódást kívánunk a családjának. Dibáczi Gizi, Laci, Lacika.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Nagy családnak a szeretett feleség és édesanya, NAGY KLÁRIKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Pihenése legyen csendes. Zsóka és Éva.
*
Szomorúan értesültünk barátnőm, NAGY KLÁRI haláláról. Őszinte részvétünk családjának. Szabó Trudi és családja.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Nagy Attilának, szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A Jurca és Varga család és Döbröndi Andrea.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, SZALA SÁNDORRA, halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerető családja.
*
Mély fájdalommal búcsúzom a legjobb barátnőmtől, osztálytárstól, NAGY KLÁRÁTÓL. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Varga Erzsébet és családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, NAGY KLÁRÁTÓL (BALOGH). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Nagyváradi 3-a számú középiskola 1959-ben végzett növendékei.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KONCSAG KÁROLY (élt 76 évet, a Bihoreana volt dolgozója) elhunyt. Hirtelen elmentél, egy perc alatt, szívünkben csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Mélységes fájdalom, hogy távoztál, búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz. Kérlek Istenem, nyugtasd őt békében. Béke poraira. A gyászoló család: Erzsébet, Mónika, veje János, drága unokája Ricsike, fia Arthur, menye Tünde.
*
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, BALLA RÓZSIKÁTÓL. Nyugodjon békében. Emlékét szeretettel megőrizzük. Tóth Pál és családja.
*
A magam és a Nagyváradi Unitárius Egyházközség minden tagja nevében őszinte részvétemet fejezem ki Gergely Évának szeretett fia, GERGELY ATTILA korai elvesztése miatt. Adjon Isten sok erőt mély fájdalma elviseléséhez! Nyugodjon békében! Szabó Enikő.
*
Mély fájdalommal emlékezem 8 éve elhuny férjemre, MOLNÁR JÓZSEFRE (Bihardiószeg). Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret s, hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled. Szerető felesége Gyöngyike.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, SZALKAI ROZáLIA éradonyi lakos életének 95. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Úgy mentél el, ahogyan éltél – csendben, halkan, senkit meg nem bántva… távozásod mély nyomot hagyott lelkünkben. Temetése szombaton, február 17-én 13 órakor lesz az éradonyi temetőben. Gyászolja őt szeretett családja.
*
PÁSZTOR JÚLIA (JULCSI) már 13. éve, hogy elmentél. Az emberi bölcsesség az időt gyógyítónak határozza meg, de a valóság fájóbb! Férjed.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ÖDÖNRE, aki ma 1 éve hagyott itt minket. Nyugodjon békében! Felesége Aranka, fia Adorján, lánya Noémi, menye Krisztina, veje Zsiga, unokái: Benjamin, Márkosz, Tóni és Gergő.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesapámra, KÖTELES LAJOSRA, (Bélfenyér) halálának 21. évfordulóján és KÖTELES IBOLYÁRA (szül. PAPP) halálának 16. évfordulója alkalmából. Örökké bánatos leányuk Ibolya, vejük Gergely és családjaik.
*
Szomorú 7 év telt el amióta drága halottunk, a szeretett férj, apa, nagyapa és após, MIHAI ASZTALOS (élt 63 évet) eltávozott közülünk. Megemlékező szentmise február 19-én 10 órakor a biharszenteleki ortodox templomban lesz. Nyugodjon békében! Emlékezik rá felesége Alexandrina, lánya Mihaela, veje Decebal és unokái Alexandra és Ana.
*
„Úgy mentél el, ahogyan éltél – csendben, halkan, senkit meg nem bántva… Távozásod mély nyomot hagyott lelkünkben.” Halálának 8. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, édesanyára, testvérre és nagynénire, LŐRINCZ ILDIKÓ ELVIRÁRA, aki hirtelen hagyta itt szeretteit. Reá emlékezünk 2018. február 17-én 5 órakor engesztelő szentmisén a Barátok templomában. Nyugodj békében drága lélek. Sírod fölött őrködjön az örök hála és a megemlékezés. Örökké bánatos édesanyád Lőrincz Elvira és a család.
*
Köszönjük azoknak, akik elkísérték az utolsó útjára édesanyánkat, VASIU MAGDALENA IRINAT. A bánatos család.
*
Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál, Csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.” Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, nagyapára, PAPP SÁNDORRA halálának 2 évfordulóján. Szerető családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó testvérre, nagybácsira, BÖSZÖRMÉNYI FERENCZ ÖCSIRE (Diószeg) halálának 11. évfordulóján. Emléke örökké élni fog köztünk! Testvére Piros, unokahúga Katika családjával.
*
Mély fájdalommal emlékezünk halottainkra: VARKUS GYÖNGYIKE, IFJ. VARKUS LAJOS, ID. VARKUS LAJOS, IFJ. SZILÁGYI JÓZSEF, ID. SZILÁGYI JÓZSEF neje, PAPP JULIANNA, VARKUS FERENC, BITÓ JUDIT, BITÓ LAJOS, BAGDI JULIANNA. Özv. Varkus Lajosné és családja.
*
Mély megrendüléssel vettem tudomásul szeretett barátnőm elvesztését. Őszinte részvétemet fejezem ki a családnak KLÁRIKA elvesztése miatt. Orbán Irma.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY KLÁRIKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Kacsó család.
*
Húsz éve már, hogy az imádott ID. SZOMBATI IMRE a temető csendjében alussza örök álmát. Emlékét soha el nem felejti bánatos szívű özvegye, gyermekei, veje, unokái és unokavejei.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, szerető férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. JAKAB ISTVÁNRA aki 6 hónapja hunyt el. Nehéz egyedül lenni, Az együtt töltött éveket soha nem feledni. Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, A hiányodat nem pótolja semmi. Nélküled üres és hideg lett otthonom,
Nincs kivel megosszam örömöm-bánatom. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Nyugodj békében! Szerető feleséged Marika, fiad István, menyed Magdi és drága unokáid Tamás és felesége Evelin.
*
Fájó szívvel emlékezünk OKOS KÁLMÁNRA (Vajda), aki tíz éve, hogy elhunyt. Elmentél, kit legjobban szerettem! Ha kívánhatnék egyet, az az lenne, Hogy Tata, te örökre itt legyél mellettem! Míg élünk, rád emlékezünk, Szívünkben örökre szeretünk. Gyászoló családod.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy a legdrágább feleség, BALLA RÓZA súlyos betegség után elhunyt. Temetése február 17-én 14 órától a püspöki kápolnából. Búcsúzik tőle szerető férje Jóska.
*
Fájó szívvel búcsúzik BALLA RÓZÁTÓL keresztlánya Truczkai Anikó Csilla és férje ifj. Truczkai István. Pihenése legyen áldott!
*
Mély fájdalommal búcsúzunk drága nővéremtől, BALLA RÓZSIKÁTÓL (Püspöki, szül. Kémer). Tóth Csaba és családja, Irénke és Szilveszter Tátról.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, VÁNYA FERENCZRE (Nagykágya) halálának 30. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük. Húgai Piri és Irén családjával.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, MUNKÁCSI MÁRIÁRA, aki 8 éve hagyott itt bennünket. „Égi Atyánk, halld meg imánk: Fájdalmunkban adj erőt! Kit elvettél, égbevittél, fenn a Mennyben áld meg őt.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
*
Összetört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, NAGY KLÁRA (szül. BALOG, az Oradinum volt alkalmazottja) életének 77. évében váratlanul átadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 16-án 15 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Gyászoló férje, Gyula.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága mamánk, NAGY KLÁRA szíve egy pillantás alatt örökre megpihent. Kedves emlékét megőrizzük. Unokái: Zsuzsi, Tamás, Matyi és dédunokája Bogi.
*
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, NAGY KLÁRA (szül. BALOG) váratlanul elhuny. Végső nyughelyére február 16-án 15 órától, a Steinberger kápolnából kísérjük. Bánatos fia Attila és párja Gabriella.
*
„Hirtelen elmentél, egy perc alatt, Számunkra csak a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, Mélységes döbbenet, hogy távoztál.” Búcsúzunk NAGY KLÁRÁTÓL. Testvére Baba, sógora Louis és keresztlánya Ivett.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, HERMAN VILMA nyugdíjas tanítónő, 95 éves korában Nagyváradon elhunyt. Temetése szombaton, február 17-én 13 órakor a bályoki temetőben. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk TÓTH FERENC ZOLTÁNRA, akit 8 éve, túl fiatalon, csak 42 évesen ragadott el közülünk a kegyetlen halál. „Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyeiteket. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már jó helyen vagyok.” Nyugodj békében, sosem felejtünk el! A bánatos család.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagynénitől, rokontól, SÁLYI KATALINTÓL (élt 91 évet), akinek jóságos szíve rövid szenvedés után megszűnt dobogni. Temetése február 19-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Szomorú szívvel a gyászoló család.
*
„A tisztítóhely szenvedésétől szabadítsd meg testvérünket! Kérünk téged!” BALLA RÓZA, FÁTYOL ANDRÁS, CIURDARIU VICTOR, NAGY KLÁRA IBOLY, PAŞC ANTON, BARA TRAIAN, PUŞCĂU IOSIF, ROTAR CORNEL, KOVÁCS ANNA ILONA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett KOVÁCS ANNA (SERES) 89 éves korában elhunyt. Temetése 2018. február 19-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, KONCSAG KÁROLY 2018. február 11-én hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúszertartása hétfőn, február 19-én 13 órakor a Steinberger kápolnában lesz. Végső nyughelyére szülővárosában, Gyergyószentmiklóson helyezzük örök nyugalomba. „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” Búcsúzik tőle lánya Mónika, veje János, unokája Richi, anyatársa Marika. Kegyeletük jelét csak egy szál virággal fejezzék ki!
*
Már nem halljuk a hangod, néma lépted. Nem látjuk arcod, csupán az emléked. Egy csillaggal több ragyog az égen, Egy gyertyát gyújtunk érted, S szívből kívánom neked, Nyugodj békében! KONCSAG KÁROLYTÓL fájó szívvel búcsúzik fia Arthur és menye Tünde.
*
Szomorú szívvel búcsúzom szeretett sógoromtól, KONCSAG KÁROLYTÓL. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Papp Mária, fia Papp Károly, menye Hajni és a család.